Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
NJFF bønnfaller Erik Solheim om å forsvare villaksen!
Publisert: 2008-03-08
NJFF bønnfaller  Erik Solheim om å forsvare villaksen!
Direktoratet for naturforvaltning opprettholder sitt forslag om sterke kutt i fisket for de 1300 kilenot- og krokgarnfiskerne langs Norskekysten, bortsett fra forslaget for Namsenfjorden og Trondheimsfjorden, der fiskestarten blr henholdvis 15.juni og 20.juni, opplyser seniorrådgiver Stig Johansson i DN til Fiskeguiden i ettermiddag. Det reviderte forslaget ligger nå i Mljøverndepartementet,der det endelige lakseslaget skal stå. I dag ber NJFF Solheim forsvare villaksen og har bedt om et møte med miljøstatsråden. ... lese meir
Laksefisket i Altaelva trukket i dag!
Publisert: 2008-02-28
Laksefisket i Altaelva trukket i dag!
- Når jeg kjører en storlaks på denne eldgamle, elegante sliteren av en splitkeinstang, og det hviner i messingsnella fra 1903, ja da kjenner jeg det helt nede i hælene, sa Kjell Wilhelmsen på vår vei hjem etter en kveldstur i Kista.
Fjorten kilo veier den største laksen, tatt på det samme slags utstyr som de første engelske lordene brukte da de oppdaget det norske lakseeventyret.
I dag har det vært trekning for sommerens Alta-fiske. Listen over de heldige finner du på www.altalaks.no. Skitt fiske!... lese meir
- Laksen er som kvinnen. Før du aner det, biter hun!
Publisert: 2008-02-27
- Laksen er som kvinnen. Før du aner det, biter hun!
Danskene elsker Mandalselva, og tar med seg sitt gode humør på fisketuren til Norge. - Laksen er som kvinnen. Før du vet ordet av det biter hun, bemerket Frank Laugesen til avisen Lindesnes under fisket i fjor. Og Are Asbjørnsen fra Marnardal har også rett: - På denne leikeplassen for danske og tyske fluefiskere er det ikke forskjell på millionær og bums. De nye fiskeforskriftene for Mandalslelva og de andre Vest-Agder er klare. Forventningene står i taket foran sommerens dueller.... lese meir
Sterke kutt i laks- og sjøørretfiske i Numedalslågen
Publisert: 2008-02-26
Sterke kutt i laks- og sjøørretfiske i Numedalslågen
Laks- og sjørretfisket i Numedalslågen strammes inn. Fisketiden kuttes ned både i forkant og etterkant og kvotene for felle-fangstene kuttes. I de andre elvene i Vestfold må all villaks sette ut igjen. Her er Marianne Slettetveit med sin 7,8 kilos laks under fjorårets fiske. Foto: Sigrid Ringnes.... lese meir
Mataukfiskere i Driva får bare ta to sjøørret i døgnet!
Publisert: 2008-02-23
Mataukfiskere i Driva får bare ta to sjøørret i døgnet!
Laks- og sjøørretelvene i Møre og Romsdal får både kortere fisketid og reduserte fangskvoter. I de fleste elvene må vi vente til 20.juni med å starte fisket. I Driva blir det slutt med mataukfiske med mark. Fiskere må forlate elva etter å ha tatt sine to sjøørreter. Dessuten blir det forbudt i fiske med mark i august og september.... lese meir
Bare to lakseelver i Troms får starte fisket 15.juni
Publisert: 2008-02-23
Bare to lakseelver i Troms får starte fisket 15.juni
De fleste laks- og sjøørretelvene i Troms får en avkortet sesong, med fiskestart så sent som 1.juli og avslutning allerede 31.august, med ukentlige fredningsdøgn og en døgnkvote på to lakser pr. fisker. Bare Målselva og Lakselva på Senja får starte 15.juni, mens det i Salangselva og Spansdalselva ikke bli laksefiske i det hele tatt. Gå inn på Fiskeguidens spesialsider og finn de nye fisketidene for enkelte elver ( legges ut i dag og i morgen). ... lese meir
Lærdalselva og Ytredalselva blir stengt for alt fiske!
Publisert: 2008-02-20
Lærdalselva og Ytredalselva blir stengt for alt fiske!
Lærdalselva og Ytredalselva blir stengt for alt fiske i 2008. Jølstra åpnes kun for nattfiske etter sjøørret 10.juli-31.august, mens en rekke andre elver i Sogn og Fjordane får redusert fiskeseongen med en halv måned, heter i fylkesmannens vedtak til nye forskrifter for laks- og sjøørretelvene for den nye perioden 2008-2012.... lese meir
Sterke kutt i laks- og sjøørretfiske i Hordaland-elvene
Publisert: 2008-02-18
Sterke kutt i laks- og sjøørretfiske i Hordaland-elvene
Fylkesmannen har vedtatt å kutte i fisketidene for de fleste vassdrag i Hordaland for 2008 - 2012 , mens det i noen elver er innført fangstreduserende tiltak som et alternativ til kortere fisketid. Det blir stengt for alt fiske i Bjoreio og en kvote på 2 laks pr. fisker i Etneelva.... lese meir
Døgnkvoter og kortere laksesesong i Namsen-vassdraget !
Publisert: 2008-02-18
Døgnkvoter og kortere laksesesong i Namsen-vassdraget !
Fylkesmannen har vedtatt nye forskrifter for laks- og sjøørretelvene i Nord-Trøndelag. Det innføres en døgnkvote på 2 laks og 2 sjøørret, kortere fiskesesong i Verdalselva og Bjøra og fiskeforbud i bl.a. Moldelva (bildet), Tangstadelva og Mossa. Bare flue- og markfiske i Overhøla i Tømmeråsfossen og Øvre Formosfossen i Sandøla.... lese meir
Russerne støtter kravet om et bedre norsk vern av villaks
Publisert: 2008-02-14
Russerne  støtter kravet  om et bedre norsk vern av villaks
- Direktoratet for naturforvaltning har gitt blaffen i å lytte til internasjonale råd og bryter loven ved fortsatt å tillate sjøfiske på blandede bestander av atlantisk laks som hører hjemme i bl.a. russiske og finske elver. I et åpent brev til det norske storting fastslår 16 ledende internasjonale organisasjoner at norske myndigheter har feilet i sin plikt til å beskytte villaksen og etterlyser en helt annen forsvarlig norsk politikk for å ta vare på den.
SISTE NYTT: Russiske myndigheter støtter kravet fra ICES om at Norge må endre sin politikk for å beskytte villaksen.Brevet er signert Andrey Krayniy, lederen av det russiske fiskeridepartementet. ... lese meir
Norske Lakseelver: Fortsatt lov å sette ut igjen fisk!
Publisert: 2008-02-08
Norske Lakseelver: Fortsatt lov å sette ut igjen fisk!
Er det forbudt med fang og slipp av laks eller ikke? Nei, mener Foreningen Norske Lakseelver, fiskemetoden er ikke forbudt når den skjer etter fiskerens eget ønske. Det er fortsatt tillatt for sportsfiskere å fiske og gjenutsette fisk, men gjenutsatt fisk skal ikke telles med i kvoten. Når kvoten er fylt, må fiskeren avslutte sitt fiske, skriver daglig leder Finn Erlend Ødegård (bildet) i et brev til fylkesmennene, som Fiskeguiden har fått tilsendt et kopi av.... lese meir
Altaelva gir blaffen i forbudet mot catch and release!
Publisert: 2008-02-05
Altaelva gir blaffen i forbudet mot catch and release!
-I de siste årene har vi gjenutsatt opptil 40 prosent av laksen og vi akter ikke å slutte med fang og slipp av laks i Altaelva til tross for myndighetenes påbud om det. Tvert i mot vil vi fortsette å oppfordre våre gjester til å sette ut igjen laksen de får, fastholder direktør Ivar Leinan i Alta Laksefiskeri Interessentskap overfor Fiskeguiden. Når myndighetne tillater et fiske der laksen lider og dør i krokgarn, er det tull å forby sportsfiskere å sette ut igjen laksen levende. Vi vet jo at 99 prosent av den gjenutsatte laksen er å finne på gyteplassene etterpå. Et godt regulert sportsfiske er den beste forvaltning av villaksen, fastholder Leinan, som mener villaksforvaltningen er kommet inn i et galt spor.... lese meir
Forbud mot å sette ut igjen laksen levende!
Publisert: 2008-02-03
Forbud mot å sette ut igjen laksen levende!
Norge er det eneste land i verden som forbyr fang- og slippfiske. Miljøverndepartentet har ikke våget å trosse Mattilsynets påstand om at dette er dyrplageri, selv om Fylkesmenn og Direktoratet for naturforvaltning har gått inn for det. Det betyr at det i steden blir en sterkere innkorting av fisketiden i mange elver. Fiskeguiden karakteriserer Mattilsynets syn som en ren prestisjepreget maktdemonstrasjon. Å sette tilbake fisken levende kan da umulig være mer dyrplageri enn å ta livet av den! Bør vi spørre hva EU-myndighetene mener om det tøvete vedtaket?... lese meir
Fiskeguidens toppliste over de 90 beste lakselvene 2007
Publisert: 2008-01-25
Fiskeguidens toppliste over de 90 beste lakselvene 2007
Det ble i fjor tatt 338 tonn laks og 74 tonn sjøørret og sjørøye i norske elver. Det er en nedgang på 20 prosent for laks og 6 prosent for sjøørret og sjørøye i forhold til året før. Det var en svikt på 48 prosent av smålaks, 18 prosent mellomlaks, mens det var en økning på 30 prosent i storlaksfangsten. Snittvekten gikk opp fra 3 kilo i 2006 til 3,5 i 2007, melder Statistisk Sentgralbyrå. Fiskeguiden legger her ut de 99 beste lakseelvene og de 30 beste sjøørret- og sjørøyelvene, rangert etter fangstene i 2007: ... lese meir
Truer med å stenge 26 lakseelver i Finnmark!
Publisert: 2008-01-24
Truer med å stenge 26 lakseelver i Finnmark!
Selv om ikke Fylkesmannen gjennomfører sin trussel om å stenge Stabburselva og 25 andre lakseelver i Finnmark som følge av elendig forvaltning, må 16 av lakseelvene i fylket regne med å få kortet inn fisketiden kraftig som følge av at det er altfor lite gytefisk i vassdragene. Forøvrig var det i fjor en gledelig økning i fangstene for Komagelva (bildet) og Lakselva i Porsanger.... lese meir
Bare 12,3 tonn laks av 44 tonn ble tatt på stang i Tana
Publisert: 2008-01-24
Bare 12,3 tonn laks av 44 tonn ble tatt på stang i Tana
Mens stangfangsten i 2006 var litt over halvparten av totalfangsten i Tana, tok stangfiskerne i fjor bare en tredjedel, eller bare 12,3 av totalfangsten på 44,3 tonn. Resten ble tatt på garn og stengsler. For sportsfiskerne er derfor både Gaula, Orkla, Namsen og Altaelva et bedre reisemål enn Tanavassdraget. Med de stadig mer alvorlige konfliktene med lokale båtfiskere ( bildet) , er det heller ikke lenger så hyggelig å fiske her. ... lese meir
Forbud mot markefiske kan gi et effektivt villaks-vern
Publisert: 2008-01-23
Forbud mot markefiske kan gi et effektivt villaks-vern
Selv om de fleste snakker om fluefiske, er det en kjensgjerning at 8 av 10 norske sportsfiskere bruker mark når de fisker laks. Derfor er kanskje et forbud mot markfiske en mest mulig effektiv måte å redusere fiskepresset på i norske lakseelver. Men det skaper lokal strid, som i Gloppenelva (bildet).... lese meir
Sportsfiske-kjendiser går mot fiskeforbud i Lærdalselva
Publisert: 2008-01-23
Sportsfiske-kjendiser går mot fiskeforbud i Lærdalselva
Fylkesmannens forslag om å stenge Lærdalselva (bildet) for alt fiske for å skjerme villaksen, hadde støtte fra styret i Lærdal Elveeigarlag, sier lagets leder Magne Eri til Fiskeguiden. Styret gikk med 6 mot 1 inn for forbud, men på medlemsmøtet var det flertall for å tillate fiske etter sjøørret. Det mener også sportsfiskerne Børre Pettersen og Georg Fredrik Rieber-Mohn som ber Fylkesmannen endre forslaget om å stenge Lærdalselva også for sjøørretfiske. ... lese meir
Kjempefiske i Espedalselva
Publisert: 2008-01-21
Kjempefiske i Espedalselva
-Når Espedalselva i Ryfylke kan vise til en årsfangst på over 3,2 tonn laks, skyldes dette uten tvil en kombinasjon av kalking , godt kultiveringsarbeid og at elva får hvile tre dager i uka, mener storfiskeren Arne Maudal (bildet). Av 84 storlaks, tok Maudal den største på 15.kilo
Espedalselva er den beste lakseelva i Ryfylke og det fjerde beste laksevassdraget i Rogaland. Mer om denne elva på våre spesialsider. Her er de beste elvene i Rogaland:... lese meir
Fluefiskedagen i Bergen tente gløden hos barna
Publisert: 2008-01-20
Fluefiskedagen i Bergen tente gløden  hos barna
Mer enn tusen bergensere var møtt frem i Vestlandshallen for prøve årets nyheter av fluestenger og annet fiskeutstyr, rapporterer sportsfiskeren Kenneth Ellingsen til Fiskeguiden. ... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS