Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Her er de beste røye-plassene i Oslomarka!
Publisert: 2005-12-14
Her er de beste røye-plassene i Oslomarka!
Så snart isen legger seg, drar pilkefiskerne ut til røye-varpene for å lure storfisken på kroken. Marius Angvik har blinket ut de beste fiskeplassene i Nordmarka, Østmarka og på Romeriksåsen for Fiskeguiden. ... lese meir
-Særskatten vil favorisere lakse-kaksene!
Publisert: 2005-12-13
-Særskatten vil favorisere lakse-kaksene!
Man må så før man høster, og betale sin egen gjødsel, skriver fylkessekretær Helge Dyrendal i NJFF Sør-Trøndelag til Fiskeguiden - og ber elveeierne øyeblikkelig glemme sitt forslag om den særskatten de vil kreve av sportsfiskerne i Nidelva (bildet) og andre Trøndelagselver fra kommende sesong.... lese meir
Økning i laks- og sjøørretfangstene i Troms!
Publisert: 2005-12-09
Økning i laks- og sjøørretfangstene i Troms!
Målselva (bildet) var den beste lakseelva i Troms i 2005. I alt ble det her tatt 6,7 tonn laks, som er vel ett tonn mer enn året før. Reisaelva var nest best, Lakselva på Senja kom på tredjeplass. Lakselva på Senja ble for øvrig den beste sjøørretelva med 1,1 tonn. I Salangselva ble det tatt 1,1 tonn sjørøye og ble dermed den beste sjørøyeelva i fylket, melder fiskeforvalter Knut Kristoffersen. I alt ble det i Troms-vassdragene tatt15,2 tonn laks, 4,6 tonn mer enn året før, 13,5 tonn sjøørret, som var en økning på vel 3 tonn, mens fangsten på 4,8 tonn sjørøye var omtrent som i 2004.... lese meir
Dødssyk av røkt ørret fra fisketur i Finnmark!
Publisert: 2005-12-09
Dødssyk av røkt ørret fra fisketur i Finnmark!
Den 50 år gamle mannen fra Bærum ligger fremdeles i respirator på Bærum sykehus med livstruende skader etter å ha spist røkt ørret som inneholdt botulismebakterien, melder Bærums Budstikke.... lese meir
Ingen ekstraavgift for sportsfiskere i trønder-elv
Publisert: 2005-12-07
Ingen ekstraavgift for sportsfiskere i trønder-elv
Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) utsetter innføringen av Trondheimsfjordkortet til 2007-sesongen. Vedtaket var ventet, etter at forslaget er blitt dårlig mottatt i Norges Jæger - og Fiskeforbund (NJFF) og blant annet Fiskeguiden. Det er urimelig at sportsfiskere skal betale en ekstraavgift på 250 kroner fordi forvaltningen ikke våger å innføre forbud mot kilenotfiske, slik det er gjort andre steder langs kysten, mener Fiskeguiden.... lese meir
Lettere adgang til fiske i Kvennavassdraget!
Publisert: 2005-12-06
Lettere adgang til fiske i Kvennavassdraget!
Folke Hermansen har lovet å slutte seg til fiskekortordningen til Hardangervidda Grunneigarsamskipnad hele året - unntatt i reinsjakta.Han åpner også i en viss grad for garnfiske, sier rådmann Hans Kristian Lehmann i Vinje til avisen Varden.... lese meir
Surna rammet av ny bråstopp i kraftverket!
Publisert: 2005-12-05
Surna rammet av ny bråstopp i kraftverket!
Som følge av en teknisk feil ble det atter bråstopp i Trollheimen kraftstasjon og vannføringen i Surna sank brutalt fra 45 m3/sek til bare 6 m3/sek i løpet av en time.... lese meir
Sterk nedgang i sjølaksefiske etter not-oppkjøpet!
Publisert: 2005-12-02
Sterk nedgang i sjølaksefiske etter not-oppkjøpet!
Det ble tatt 475 tonn villaks og sjøørret i norske fjorder i 2005. Det er 8 tonn mindre enn året før. Det er blitt 13 prosent færre sjølaksefiskere. Sør-Trøndelag har den sterkeste tilbakegangen. Det kan skyldes oppkjøp av kilenotfisket,heter det i en foreløpig fangstrapport fra Statistisk Sentralbyrå.... lese meir
Dårlig laksesesong i Numedalslågen!
Publisert: 2005-12-01
Dårlig laksesesong i Numedalslågen!
Det ble en dårlig laksesesong i Numedalslågen. Årsfangsten på 11,9 tonn var 3,3 tonn mindre enn i fjor og 7 tonn mindre enn i 2003. Vel 3 tonn av årets fangst ble tatt i feller og på annen kulturhistorisk redskap, får Fiskeguiden opplyst hos fiskeforvalter Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold. Lysglimtet var Morten Kvammens drømmelaks på 18 kilo (bildet), den største som er tatt her på nærmere 20 år.... lese meir
Mandalselva er Norges beste lakselv for danskene!
Publisert: 2005-11-29
Mandalselva er Norges beste lakselv for danskene!
Mandalselva(bildet) er toppen, mener det danske lystfiskermagasinet Fisk & Fri, som har kåret sine 10 beste norske lakselver. Hverken Gaula eller Namsen er med, ei heller ingen av elvene på Sør-Vestlandet eller i Finnmark.... lese meir
Nye laksefiske-tilbud i Stjørdalselva!
Publisert: 2005-11-28
Nye laksefiske-tilbud i Stjørdalselva!
I Stjørdalselva med Forra og Sona ble det i år tatt nærmere 9 tonn laks, til tross for total svikt i det forventede kjempeinnsiget av smålaks. Fiskeguiden ser ikke bort fra at smålaksen valgte å bli ett år til i havet. I så fall får vi mengder av mellomlaks i elva til sommeren! På våre spesialsider presenterer vi nye tilbud på fiske i Stjørdalsvassdraget.Tomm Ulsletten årets største laks på 20,2 kilo (bildet)!... lese meir
Skuffende laksefangst i Drammenselva!
Publisert: 2005-11-28
Skuffende laksefangst i Drammenselva!
Laksefisket i Drammenselva hadde en eventylig start, men resten av sesongen ble en skuffelse. Den endelige årsfangsten ble 1726 laks med en samlet vekt på 9,7 tonn, som er en nedgang på 650 laks og 3,8 tonn i forhold til i fjor, melder fiskeforvalter Erik Garnås.... lese meir
Bjørnøy:Makspris på jakt og fiske kan bli aktuelt!
Publisert: 2005-11-25
Bjørnøy:Makspris på jakt og fiske kan bli aktuelt!
Dersom tilgjengeligheten til jakt og fiske blir priset så høyt at mange av de som er interessert i å drive jakt og fiske, ikke har råd til det, bør det vurderes å gi en hjemmel for å sette maksimalpriser etter nærmere retningslinjer, skriver miljøvernministeren Helen Bjørnøy i sitt svar til Gunnar Gundersen (H) Gunnar Gundersen henviser til Nationen 8. november der han leser at miljøvernministeren vurderer å innføre maksimalpriser på jakt- og fiskerettigheter.... lese meir
Stopp fisket på gytende villaks og sjøørret!
Publisert: 2005-11-25
Stopp fisket på gytende villaks og sjøørret!
Det grenser mot miljøkriminalitet når det i enkelte vassdrag drives omfattende fiske etter rømt oppdrettslaks i den viktigste gytetiden for villaks og sjøørret. Midt under villaksens bryllupsdans sopes elva med stang og not i ly av det som kalles forskningsfiske eller et såkalt kultiveringsarbeid for å fjerne flest mulig av rømlingene. Fiskeguiden hevder at dette fisket påfører villaksbestanden langt mer skade enn hva rømlingene gjør ved sitt nærvær.... lese meir
Rømlinger og hybrider overtar villaks-elvene!
Publisert: 2005-11-24
Rømlinger og hybrider overtar villaks-elvene!
Spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg og mengden av rømt oppdrettslaks i elvene utgjør klare trusler mot villaksbestandene. Det er konklusjonen fra den internasjonale konferansen om akvakultur og villaks som nylig er holdt i Bergen.... lese meir
Bli med på kystfluefiske etter sjøørret!
Publisert: 2005-11-21
Bli med på kystfluefiske etter sjøørret!
Ved å klikke deg inn fra Sherpa-annonsen eller gå inn på www.sherpadistribution.no,kan du med ditt medlemsnr( 4-sifret tall-126 = 0126 )i Fiskeguiden få en god pris på Claus Eriksens nye videofilm om Kystfiske og Havørred. ... lese meir
Fly i skytteltrafikk til Vestre Vollane!
Publisert: 2005-11-21
Fly i skytteltrafikk til Vestre Vollane!
Da Eivind Fossheim som Aftenpostens medarbeider for noen år siden søkte om løyve til å fly inn på Hardangervidda for å lage en reportasje om den nye nasjonalparken, fikk han blankt avslag fra fylkesmannen i Hordaland. Som alle andre, måtte også han kunne bruke beina, var begrunnelsen. Interessant er det derfor at det i sommer og høst nærmest har gått fly i skytteltrafikk inn til Vestre Vollane, i følge naturrettleiar Jon Ingebretsen i Vrådal. Har denne flytrafikken foregått på lovlig måte? Fiskeguiden gjengir her hele Ingebretsens innlegg i avisa Varden i dag:... lese meir
Rakørret av vill fjellfisk!
Publisert: 2005-11-21
Rakørret av vill fjellfisk!
-Etter et par akevitter er all rakefisk like god, hevdet vår venn Edvard Elsrud i et lag inne i Vassfaret for mange, mange år siden. Vi var enige. Vi hadde jo tatt noen drammer begge to. Dessuten føles alt bare godt for villmarkinger som opplever susen fra trollskogen og den lune varmen i koia etter en eventyrlig dag inne i de sagnomsuste traktene. Med ettersmaken av rakørreten på tunga, kommer også fiskeopplevelsen og de uforglemmelige historiene. Det er rakefisk-tid. Fiskeguiden møtte Ingrid Grøv i Vang i Valdres (bildet). Hun har rakørret av vill fjellfisk!... lese meir
Sportsfiskere blir ikke kjeppjaget fra Kvenna!
Publisert: 2005-11-20
Sportsfiskere blir ikke kjeppjaget fra Kvenna!
Fisker du nedenfor Skyttarfossen, blir du kjeppjaga, var beskjeden jeg fikk på min første tur i Kvenna. Oppsynsmann Halvor Nordjordet sier imidlertid til Fiskeguiden i dag at han aldri har jaget sportsfiskere med fiskestang fra Folke Hermansens nye fritidsparadis. Holder man seg bare unna garna til de som leier hytte med garnfiske her, skulle det heller ikke være noen grunn for noen til å jage stangfiskere, sier han. Og i Aftenposten i dag understreker Kåre Valebrokk at farende folk alltid har kunnet fiske med stang til egen gryte uten å spørre om lov, og at allemannsretten her gjelder uansett. Siden han har leid hytte med jakte og fiske her i mange år, stoler vi på det.... lese meir
Petter Stordalen kjøpte katta i sekken!
Publisert: 2005-11-19
Petter Stordalen kjøpte katta i sekken!
Mens Folke Hermansen har skaffet seg et jakt- og fiskeparadis, har Petter Stordalen tydeligvis kjøpt katta i sekken. -Det er ett drittsted, sier oppsynsmann Halvor Nordjordet til avisen Nationen. Dagens Næringslivs og Nationens reportere deltok på Folke Hermansens helikoptertur til milliardærens nye lekegrind på Hardangervidda. De var veldig opptatt av hvem som hadde kjøpt seg den fineste eiendommen, Folke Hermansen eller Petter Stordalen. Fiskeguiden gjengir her utdrag av de to avisenes repportasjer fra turen i en noe forkortet utgave:... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS