Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Alle får ørret i Sunnfjord - sammen med vår fiskeguide!
Publisert: 2016-08-06
Alle får ørret i Sunnfjord - sammen med vår fiskeguide!
- Frem til nå har alle våre gjester opplevd fiskelykka i Sunnfjord, sier daglig leder Eivind Fossheim i fisketurismebedriften Norsk Fiskesenter i Jølster. Speesielt hyggelig synes han det er at familiegrupper med barn ned til 7 år har fått sin på land helt på egenhånd med gode råd fra guiden sin. ... lese meir
Vefsna-laksen er i gang med å ta elva tilbake!
Publisert: 2016-07-28
Vefsna-laksen er i gang med å ta elva tilbake!
Det ser ut til at laksen er i ferd med å ta elva tilbake, sier styrelederen Jom Nerdal i Vefsnalaks AS, som jubler over at reetableringen av fiskestammene i Vefsnavassdragene har gått over all forventning. Seksjonsleder Tore Vatne ved miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Nordland er mer forsiktig, men konstaterer at laksestammen har en «artig utvikling».... lese meir
Svensk fiskelykke i Sortland
Publisert: 2016-07-28
Svensk fiskelykke i Sortland
Svensken Niklas Hadorn oppleve den ultimate fiskelykka sammen med kompisen Marc Westrin i Sortlandssundet i dag. Minst 55 kilo veide storkveita. ... lese meir
Fine fiskeforhold i Vestlandselvene!
Publisert: 2016-07-27
Fine fiskeforhold i Vestlandselvene!
Med en vannføring og en temperatur som både ørreten og sportsfiskerne trives med, har vi til nå innfridd fangstgarantien for alle våre gjester hittil, fastslår daglig leder Eivind Fossheim i fisketurismebedriften Norsk Fiskesenter AS i Jølster til Fiskeguiden.no. Det meste blir tatt på ultralett spinnfiske, men med varmere vær og nye innsektklekkinger kan også fluefiskerne se frem til gode fiskeforhold. ... lese meir
Pukkellaksen gyter i minst tre norske elver!
Publisert: 2016-07-27
Pukkellaksen gyter i minst tre norske elver!
Sigurd Kristensen fikk denne eksotiske pukkellaksen i Meløyfjorden sør for Bodø 24.juli. Hannlaksen med sin typiske pukkel, som han utvikler under gytingen, veide 2 kilo, og ble tatt på ei lakseskje under dorging i sjøen, forteller han til Fiskeguiden.no. ... lese meir
Frarådde konsesjon for Jølstra kraftverk for 2 år siden
Publisert: 2016-07-12
Frarådde konsesjon for Jølstra kraftverk for 2 år siden
Ei utbygging av Jølstra kan gje eit viktig nasjonalt bidrag til energiproduksjonen. Samtidig er det avgjerande at ei eventuell utbygging kan skje på ein måte som tek omsyn til dei store allmenne interessene knytt til elva.
Fylkesmannen meiner at begge dei konsesjonssøkte prosjekta vil råke friluftsliv, naturmiljø, fisk og fiske og landskapsverdiar i stor grad, og det ser ikkje ut til å vere mogleg å avbøte skadane for viktige allmenne interesser til akseptabelt nivå. Fylkesmannen rår difor frå at det vert gjeve konsesjon til Jølstra kraftverk slik som planane no ligg føre.
Den naturfaglege delen av fråsegna vår er etter samråd med Miljødirektoratet, som derfor ikkje vil gje ei eiga fråsegn i saka, skreiv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for 2 år sida..... lese meir
Norske innsjøer blir surere igjen!
Publisert: 2016-07-08
Norske innsjøer blir surere igjen!
Etter en reduksjon av forsurningen av norske vassdrag gjennom flere år, viser overvåkingen av 78 forsuringsfølsomme vassdrag at vi har fått et tilbakeslag i den gode utviklingen. Ph-verdien i norske innsjøer har ikke vært lavere siden 2008, og spesielt på Vestlandet antar man at dette skyldes i hovedsak et vulkanutbrudd på Island, viser en ny rapport som Miljødirektoratet har fått fra NIVA, som overvåker 78 forsuringsfølsomme innsjøer over hele landet. ... lese meir
Kongen i statsråd skal avgjøre Jølstra sin skjebne!
Publisert: 2016-07-07
Kongen i statsråd skal avgjøre Jølstra sin skjebne!
NVEs innstilling om å gi Sunnfjord Energi konsesjon for utbygging av Jølstra Kraftverk på elvestrekningen mellom Jølstravatnet og Movatnet, er ikke noe vedtak og kan heller ikke påklages. Det er kun en tilråding overfor departementet, presiserer seniorrådgiver Anne Haug i OED i en epost til Norsk Fiskesenter AS.
Det er Olje- og energidepartementet som forestår sluttbehandlingen av denne saken, bl.a. på grunnlag av NVEs innstilling og annet relevant kunnskapsgrunnlag, sier hun, og legger til at en eventuell utbygging fattes av Kongen ved kongelig resolusjon.
- Alle kan komme med sine merknader til innstillingen og/eller fremme sitt syn på denne saken ovenfor departementet, sier hun. Departementet vil også foreta en befaring av prosjektområdet, der alle som ønsker det, kan delta. Befaringen, med tidspunkt og program vil bli annonsert og de kjente berørte parter blir invitert, sier hun i sin orientering til fisketurismebedriften Norsk Fiskesenter AS, som er en av partene i saken. ... lese meir
NVE tilrår kraftutbygging i Jølstra!
Publisert: 2016-07-06
NVE tilrår kraftutbygging i Jølstra!
NVE innstiller overfor Olje- og energidepartementet om at Sunnfjord Energi får løyve til å bygge Jølstra Kraftverk, til tross for at ulempene det vil få for den unike storaurestammen i Europas beste aurevassdrag, dei heilt spesielle økologiske tilhøva og dei negative konsekvenser det vil få for livsmiljøet i bygda og reiselivsnæringa i ei av dei vakreste og unike vestnorske landskap.
Fiskeguiden.no er djupt skuffa over det manglande ansvaret Jølster kommune og grunneigarane har vist for bygda og livsmiljøet sitt i denne viktige saka, og håpar at Olje- og energidepartementet ikkje lar lokale krefter øydelegge dei nasjonale naturverdiane i Jølster-bygda og det løftet Jølster har fått med Nikolai Astrup- utstillingane i Norge og i utlandet. ... lese meir
Fiske bare etter sjørøye og sjøørret i Signaldalselva
Publisert: 2016-07-05
Fiske bare etter sjørøye og sjøørret i Signaldalselva
Miljødirektoratet har vedtatt å stanse sportsfiske etter laks i Signaldalselva i Troms fordi det pågår en behandling mot lakseparasitten gyrodactylus salaris samtidig som det er behov for all villaksen for senere reetablering av laksebestanden i vassdraget. Fortsatt sportsfiske på sjøørret og røye, men al laks må gjenutsettes. ... lese meir
Bare hver fjerde lakseelv har vill kvalitetsfisk!
Publisert: 2016-06-29
Bare hver fjerde lakseelv har vill kvalitetsfisk!
Ialt 522 000 villaks kom i ifjor inn fra havet til elvene våre. Det var en liten økning fra året før, men bare halvparten av den villaksen som kom inn fra havet i gullalderen 1983, heter det en fersk rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om dagens status for de norske lakseelvene.
En halvering av beskatningen av laksen i sjøen og elvene har kompensert for den dramatiske tilbakegangen slik at det er nok gytefisk, men for sportsfiskeren er mulighetene til fangst betydelig redusert.
Det reduserte innsiget av villaks skyldes delvis at laksen har lav overlevelse i sjøen. I tillegg påvirker lokale og regionale faktorer villaksen i stor. grad. Bestandene i Midt-Norge og Vest-Norge har gått mest tilbake.
Bare hver fjerde lakseelv hadde kvalitetsfisk.... lese meir
Sel fjellstyre først i Norge med eget fluefiskevann
Publisert: 2016-06-27
Sel fjellstyre først  i Norge med eget fluefiskevann
Som første fjellstyre i landet, skal Sel fjellstyre nå gjøre et lite fjellvann eksklusivt for fluefiskere, skriver journalist Einar Almehagen i GB.no i dag..... lese meir
Klart for jakt på ørret, stortorsk og rakørret-kurs
Publisert: 2016-06-26
Klart for jakt på ørret, stortorsk og rakørret-kurs
Vil du lære å legge ned rakørreten din selv, eller fiske med lokal guide i Europas rikeste ørretvassdrag Jølstra og Jølstravatnet eller bli med oss i fiskeskøyta med lokalkjent skipper og fiskeguide i jakten på stostorsk og kveite ytterst havgapet? Her er vårt tilbud:... lese meir
Fiskegleden i Jølster demper de vonde minnene fra Syria
Publisert: 2016-06-23
Fiskegleden i Jølster demper de vonde minnene fra Syria
Den syriske gutten Zehr Aldeen viser oss gledesstrålende og stolt formiddags fangst i Jølstra. -Dette er livet, sier han, og lar blikket gli over den stilleflytende blanke elva mot den grønne bjørkeskogen og det vakre kulturlandskapet under snøkledde fjelltopper. I øyeblikk som dette glemmer han frykten og de vonde minnene fra sin krigsherjede hjemby. I regi av Norsk Fiskesenter, Jølster Mottak og Norsk Folkehjelp har 22 unge flyktninger fra Syria, Irak og Egypt fått innføring i ultralett fiske og sammen opplevd fiskegleden, nærkontaktenm med den sterke Astrup-naturen og et fredelig og trygt fellesskap. ... lese meir
Mathiselva i Finnmark åpnet igjen for laksefiske
Publisert: 2016-06-16
Mathiselva i Finnmark åpnet igjen for laksefiske
Kåfjord Jeger og Fiskerforening (KJFF) åpnet tirsdag Mathiselva for fiske på hannlaks etter å ha vært stengt i mange år. Ja, foreningens leder Arne Pettersen mener at det ikke har vært fisket laks her på 25-30 år, og er spent på hva som skjer denne første fiskesommeren i den nyåpna elva. ... lese meir
10-åring fisket seg til ny bil til 365 000 kroner!
Publisert: 2016-06-11
10-åring fisket seg til ny bil til 365 000 kroner!
Det ble 10-åringen Håvard Taklo som vant den flunkende nye volvoen til 365 000 kroner i den store fiskekonkurransen i Jølstravatnet i dag. Og den glade gutten fra Ålhus i Jølster var ikke i tvil om hvem som skal kjøre den. Den skal mamma Marit få. Da hun for noen dager siden hadde bursdag, hadde han nemlig lovet henne bilen om han vant, sa han til Fiskeguiden.no etter premieudelingen i kveld. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Sportsfiske er ingen dødskamp for laksen!
Publisert: 2016-06-08
Sportsfiske er ingen dødskamp for laksen!
Det er direkte tøv, og det er ikke riktig, å kalle sportsfiskerens duell med laksen for en dødskamp. Forskning har vist at laks som settes ut igjen lever videre i over 90 prosent av tilfellene som en viktig gytefisk i forhold til den som drepes og havner i fryseren til egoistiske mataukfiskere.
Vi trenger ingen forskning for å fastslå det. Jeg har ved flere anledninger gjenutsatt ørret i kontrollerbare fiskedammer og har fastslått at all fisk har overlevd unntatt de med gjelleblødninger, skriver Eivind Fossheim i Fiskeguiden.no.
Det foregår langt alvorligere ting av helseplager ved kommersiell fangst av fisk, men dette våger ikke Mattilsynet å gjøre noe med, siden det her er de sterke okonomiske kreftene som styrer utviklingen. Det er mer lettvint å angripe sportsfiske til tross for at dette er noe av den mest helsebringende aktivitet vi har.
Fremfor å drive matauk, må fiskere i dag innse at det viktigste nå er å sørge for og tar ansvaret for å forvalte fisken vår i pakt med den økologiske balansen i naturen, mener redaktøren av Fiskeguiden.no. Han er skuffet over at Norges Jeger- og Fiskerforbund er i mot fang og slipp, og betrakter fiske på lik linje med mataukjakt på vilt. Men jakt er også til helsebringende forlystelse. Det viser forslagene som nå kommer fra jegerhold om at det bør åpnes jakt på sangfuglene våre. ... lese meir
Over 800 fiskere til fiskefesten i Jølster lørdag!
Publisert: 2016-06-06
Over 800 fiskere til fiskefesten  i Jølster lørdag!
Mens Anna og Matthew fra New York fant fiskelykka på bryllupsreisa til Jølster, er alle nå spent på hvem som blir den lykkelige vinneren av den flunkende nye Volvoen under fiskekonkurransen i Jølstravatnet lørdag. Over 800 fiskere er påmeldt, og hvem som helst kan vinne om du bare har litt flaks å trekker opp en ørret som matcher den forhåndsuttrukne vekta.
Lørdag kveld er det feiring og fest på Skei Hotell, og tar vi ikke feil, blir det juging og skryteprat til langt ut på morgenkvisten. ... lese meir
Sesongens største laks i Namsen hittil
Publisert: 2016-06-06
Sesongens største laks i Namsen hittil
Bjørn Tore Nordlund fra Namsskogan landet søndag en laks på 17,5 kilo på mark i Nedre Fiskumfoss. Det er ny personlig rekord og sesongens hittil største laks i Nasmsen. I hele vassdraget er det landet 564 laks på rundt 4 tonn.
Av fangsten var .18% fang og slipp, 42.55% hadde lusog 56.74% er tatt fra båt. Utstyr 62.06% Wobbler 9.93% Sluk 9.22% Flue 16.84% Mark... lese meir
Hobbyfiskere i kø for å fiske opp de 36700 rømlingene!
Publisert: 2016-05-27
Hobbyfiskere i kø for å fiske opp de 36700 rømlingene!
36 700 laks på over 4 kilo rømte fra Lingalaks AS sitt anlegg ved Varaldsøy i Hardangerfjord.
Stein Byrkjeland, assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen sier at de blir nedringt av hobbyfiskere som vil fiske opp rømlingene. Lingalaks betaler 200 kroner for hver laks som fanges.
– Når fisken er fire kilo eller mer, tyder det på at dette er laks som vil være kjønnsmodne i år og vil gyte til høsten. Da viser erfaringer at fisk som rømmer på dette stadiet, har en tendens til å ende opp i elver i nærheten, sier forskningssjef Kjetil Hindar i NINA ... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS