Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Aksjonistene berget villaksen fra gyroangrep!
Publisert: 2005-04-04
Aksjonistene berget villaksen fra gyroangrep!
De 16 aksjonistene fra Bellona og Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening (AJFF) slipper å betale en erstatning på 37.000 kroner for ørretyngelen de slaktet i oppdrettsanlegget i Bullaresjöen i 2002, fastslår i Hovrätten för Västra Sverige.... lese meir
Laks på storskjerm i Skien!
Publisert: 2005-04-01
Laks på storskjerm i Skien!
Suldalslågen har allerede sitt internasjonalt kjente proffe laksestudio ( bildet), der folk på nettet kan følge lakseoppgangen! Fra 2006 skal folk i Skien også kunne følge laksen sin på storskjerm midt i byen sentrum når den forserer laksetrappa i Skiensfossen. Det forteller lederen av Skienselva elveierlag Jan Helge Knutdsen til NRK.... lese meir
Kjempestart for svensk laksefiske!
Publisert: 2005-04-01
Kjempestart for svensk laksefiske!
Det ble en lykkelig premieredag for laksefisket i Mörrumsån i Sverige,rapporterer Svenne Andersson til Fiskeguiden. Med strålende vær, passe vannføring og massevis av bitevillig fisk, kunne den nye Mörrum-sjefen Percy Assarsson fastslå at man den første fiskedagen hadde landet 81 fisk, som fordelte seg på 53 sjøørret, 16 laks, 10 hybrider og 2 regnbueørret. Av fangsten ble 23 rapportert satt ut igjen levende.... lese meir
Med svømmeføtter på moderne fisketur i Oslomarka!
Publisert: 2005-04-01
Med svømmeføtter på moderne fisketur i Oslomarka!
Oslomarka Fiskeadminstrasjon åpner nå en rekke av sine beste vann for fiske fra bellyboat (flyteringer) som kun drives frem med svømmeføtter. Det er også tillatt med mer båtfiske i vann der det tidligere bare var lov å fiske fra land. Dessuten er det blinket ut spesielle vann der man kan fiske med inntil tre meitestenger samtidig. Det finnes nå heller ingen restriksjoner mot fiske med mark, sluk og spinner er,forteller fagkonsulent Dag Øivind Ingierd i OFA til Fiskeguiden.... lese meir
Statstøtte til fisketur for jenter!
Publisert: 2005-03-31
Statstøtte til fisketur for jenter!
-Kan vi lokke flere jenter ut på fisketur, får vi også lettere barna med oss ut i naturen, sier en entusiastisk fylkessekretær Reidun Seim i NJFF Sogn og Fjordane til Fiskeguiden. Og fylkets fiskeforvalter Eyvin Sølsnæs er enig. Han har gitt jentene 5000 kroner som tilskudd til turen!... lese meir
Rotenon-forbud fra 2006 fremskynder al-behandling
Publisert: 2005-03-30
Rotenon-forbud fra 2006 fremskynder al-behandling
Det er av stor betydning at aluminiumsbehandlingen i Lærdalselva, som starter 7.april, lykkes for det videre arbeidet med å fjerne lakseparasitten både fra dette vassdraget og andre gyroinfiserte elver. Fra 2006 blir nemlig bruk av rotenon i forbudt i henhold til et EU-direktiv.... lese meir
Steinkjer-elvene åpnes for laksefiske først i 2006
Publisert: 2005-03-30
Steinkjer-elvene åpnes for laksefiske først i 2006
Steinkjerelva, Byaelva (bildet), Ogna og Figga vil bli åpnet igjen for ordinært laksefiske først fra 2006. Bare medlemmer av Steinkjer Jeger- og Fiskerforening får adgang til et begrenset overvåkingsfiske i år, sier fiskeforvalter Anton Rikstad til Fiskeguiden.... lese meir
Søk storfisken i de høyereliggende deler av vidda!
Publisert: 2005-03-29
Søk storfisken i de høyereliggende deler av vidda!
Fiskeribiologen Tore Qvenild, som følger godt med i fiskeforholdene på Hardangervidda, sier til Fiskeguiden at man til sommeren vil finne den største og fineste ørreten i mer høyereliggende vann.... lese meir
Kan norske stangbyggere konkurrere med proffen?
Publisert: 2005-03-29
Kan norske stangbyggere konkurrere med proffen?
Fem norske stangbyggere stiller opp på Villmarksmessen som åpner på Lillestrøm torsdag for å vise at de kan lage minst like gode fluestenger som de beste utenlandske produsentene.... lese meir
Turistfiskerne fikk bare 534 laks i Tana i fjor!
Publisert: 2005-03-23
Turistfiskerne fikk bare 534 laks i Tana i fjor!
Laksefisket i Tana sviktet totalt i 2004. Mens det alltid har vært landet mest laks fra norsk side, ble det i 2004 tatt 3,5 tonn mer fra finsk side av elva. Tilreisende sportsfiskere opplevde et katastrofalt dårlig fiske, med bare skarve 534 laks på 1,8 tonn, sier fiskeforvalter Sturla Brørs til Fiskeguiden.... lese meir
Nå biter kjempetorsken utenfor Ålesund!
Publisert: 2005-03-23
Nå biter kjempetorsken utenfor Ålesund!
Kjempetorsken på 30 kilo satte kjeften i svenskepilken ( 400 gram) på rundt 70 meters dyp mellom Høgskallen og Fausken, 7-8 nautiske mil utenfor Godøya, i havgapet vest av Ålesund. - Med havfiskestanga fikk jeg pumpet ruggen opp mot overflaten. Jobben tok 20 minutter og svigerfar og skipper Kjell Ivar Olsen måtte hjelpe til med kleppen for å få den inn i båten, forteller Geir Larsen i Ålesund til Fiskeguiden.... lese meir
ID-merking av oppdrettslaks kan nå bli aktuelt!
Publisert: 2005-03-22
ID-merking av oppdrettslaks kan nå bli aktuelt!
De store mengder rømt oppdrettslaks som nå oversvømmer Hardangerfjorden aktualiserer kravet overfor havbruksnæringen om en ID-merking av all fisk. Som her i Etneelva (bildet)vil man til sommeren se hvilke konsekvenser all den rømte fisken får for villaksen.... lese meir
Reduksjon av fiskekort i Bjerkreimselva i år!
Publisert: 2005-03-22
Reduksjon av fiskekort i Bjerkreimselva i år!
Etter at Bjerkreimselva har seilt opp som en av landets beste lakselver, har elveeierlaget fått et alvorlig luksusproblem. Det er blitt for trangt på de beste fiskeplassene ( bildet), og spesielt til tider ved økt vannføring og følgelig godt fiskebett.... lese meir
Sjølaksefiskerne risikerer fangstreduksjoner!
Publisert: 2005-03-19
Sjølaksefiskerne risikerer fangstreduksjoner!
- Store deler av laksefangstene som blir tatt i not i Trondheimsfjorden blir ikke oppgitt til forvaltningen, sier fiskeriforvalter Ingvar Korsen hos Fylkesmannen til avisen Sør-Trøndelag i dag. Korsen mener dette er et meget alvorlig problem. En så grov underraportering kan bety, etter det Fiskeguiden får opplyst, at forvaltningen må vurdere en reduksjon av sjølaksefisket.Det kan bety mer fisk opp i elvene, som f.ks. Forra (bildet)... lese meir
450 000 laks- og regnbueørret på rømmen i fjor!
Publisert: 2005-03-19
450 000 laks- og regnbueørret på rømmen i fjor!
Ialt 450 000 laks- og regnbueørret rømte i fjor fra norske oppdrettsanlegg, mot 468 000 fisk året for. I 2002 rømte 695 000 laks og regnbueørret, i 2001 rømte 354 000 fisk.... lese meir
BKK og NVE saboterer tiltak i Ekso!
Publisert: 2005-03-17
BKK og NVE saboterer tiltak i Ekso!
Ekso må snarest få en økt minstevannføring og et forbedret livsmiljø hvis man vil berge restene av den grovvokste verdifulle laksebestanden her. Fylkesmannen i Hordaland gir Bergen Kommunale kraftselskap ( BKK) det glatte lag for den manglende vilje til å forbedre livsmiljøet for laksen etter utbyggingen av Myster kraftverk. Allerede for åtte år siden anmodet Fylkesmannen NVE om at man måtte finne frem til en vannføring som var optimal for fisk og kraftproduksjon, og man har i denne tiden hatt god anledning til å foreta slike utprøvninger hvis regulanten hadde ønsket det, skriver Fylkesmannen i et høringsbrev til NVE. I sitt brev ber Fylkesmannen om en rask oppfølging de faglige krav til en minstevannføring i Ekso og i tillegg få satt i verk de nødvendige biotopforbedrende tiltak for å sikre laksebestanden. Fiskeguiden har lest dokumentene i saken, og vi stiller oss undrende til regulantens og NVE’ s passive holdning til de to viktige villaksbestandene i Ekso og Eio. Det virker som regulanten har gitt direkte blaffen i laksen. Ja, så passive har regulanten vært til de påviste svært negative skadene på laksen etter kraftutbyggingen, at man her kan mistenke nien for en tjenesteforsømmelse som grenser til miljøkriminalitet. NVE har ikke vær god nok vaktbikkje, mener Fiskeguiden. Her har det bare vært snakk om å bygge ut vassdrag for å tjene mest mulig penger uten hensyn til konsesjonskravene som går på å ta vare på laksebestanden. Det har BKK og andre energiselskapet lykkes godt med de siste årene.... lese meir
Laksevirusen kan smitte villfisk!
Publisert: 2005-03-16
Laksevirusen kan smitte villfisk!
Fiskeforvalter Leif Magnus Sættem i Møre og Romsdal kan overfor Fiskeguiden ikke si om utbruddet av laksesykdommen ILA vil få noen konsekvenser for villaksen og naturen ellers i Tingvoll. Det kan heller ikke Mattilsynet. - Man har ennå ikke funnet ILA-smitte på villaks, bare på sjøørret, men utover dette vet man lite eller ingenting om hvilke konsekvenser denne sykdommen har for miljøet omkring, sier seksjonsleder Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet i Oslo til Fiskeguiden.... lese meir
Mer kalking nødvendig i Lygnavassdraget!
Publisert: 2005-03-15
Mer kalking nødvendig i Lygnavassdraget!
Kalkdosereren som ble satt i drift på Gysland for fire-fem år siden, har ikke gitt ønsket effekt i den nederste delen av Lygna. Derfor mener vi det bør settes i gang flere tiltak for å få opp laksebestanden i vassdraget, sier avdelingsleder Atle Hindar ved Sørlands-avdelingen i NIVA (Norsk Institutt for vannforskning)til Farsund Avis. ... lese meir
Isfiske-forbud i Vestre Jakobselva!
Publisert: 2005-03-15
Isfiske-forbud i Vestre Jakobselva!
Fylkesmannen har flyttet forvaltningsgrensa for anadrom fisk et godt stykke oppover Vestre Jakobselva,til ovenfor Jakobselvkroken, der kjørespor fra Nesseby krysser elva like like ved reindrift-hytta. ... lese meir
Her er sommerens hotteste fjellørret-plasser!
Publisert: 2005-03-14
Her er sommerens hotteste fjellørret-plasser!
Denne sommeren blinker vi ut Kvennsjøen (bildet) og Nordmannslågen som de hotteste turmål for sportsfiskere. Og orker du ikke å gå så langt, så prøver du Tinnhølen. I alle de tre vassdrag står det fisk av den fantastiske 1997-årgangen fra halvkiloen og opp til 2 kilo!... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS