Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Her er de beste lakse-sjansene!
Publisert: 2005-02-21
Her er de beste lakse-sjansene!
Fiskeguiden har kåret Gaula som kongen blant landets lakselver. Til tross for en dårlig fiskesesong i fjor, ble det her tatt 9 tonn mer laks enn i Namsen og Orkla, og med oppkjøp av kilenotfiske, vil Gaula bli farlig god til sommeren.... lese meir
Beiarelva - Norges beste fiskeplass for sjøørret!
Publisert: 2005-02-19
Beiarelva - Norges beste fiskeplass for sjøørret!
Beiarelva er ikke bare en kjempegod lakselv, den er også en av landets beste fiskeplasser for sportsfiskere som er på jakt etter den store sjøørreten.... lese meir
Malene lurte gjedda på sin første fisketur!
Publisert: 2005-02-18
Malene lurte gjedda på sin første fisketur!
15 000 rigga pilestikker og 500 isbor med ispigger og isøser og det som en skikkelig isfisker trenger å ha, deles nå ut gratis til skolebarn over hele landet for å stimulere til et mer aktivt friluftsliv.... lese meir
Isfiske-NM på Hurdalsjøen
Publisert: 2005-02-17
Eidsvoll Skog Jeger og Fiskerforening arrangerer årets NM i isfiske på Hurdalssjøen 5. og 6. mars. Mer info ... lese meir
-Vekk med kilenøtene!
Publisert: 2005-02-17
-Vekk med kilenøtene!
-Jo flere kilenøter som frikjøpes, jo mer laks blir det på meg og desto mer må jeg ha for å la være å fiske, sier kilenotfisker Jostein Wilmann.Hans krav nå er hevet til 600 000 kroner.... lese meir
Varig vern for viktige lakselver!
Publisert: 2005-02-16
Varig vern for viktige lakselver!
Det er nå helt sikkert at Stortinget i sitt møte fredag vil vedta varig vern av Nausta, Tovdalsvassdraget, Bjerkreimsvassdraget og Verdalsvassdraget (bildet).... lese meir
Tjuvfisker i Karasjok
Publisert: 2005-02-16
Indre Finnmark Tingrett har dømt en mann fra Karasjok til å betale en bot på 3000 kroner for å ha brutt forskrift om fiske i Tanavassdraget.... lese meir
Nausta blir vernet!
Publisert: 2005-02-11
Naustdalsvassdraget blir vernet når Stortinget vedtar den nye verneplanen for norske vassdrag 18.februar. Det er klart etter at Venstre får følge av Regjeringspartiene Høyre og Krf.... lese meir
Bush og villaksen
Publisert: 2005-02-11
Bush gillar inte att laxen skall fria vandringsvägar. Var det noen som förväntat sig noe annat? skriver Hans Schibli til Fiskeguiden i dag, og vedlegger denne artikkelen fra New York Times:... lese meir
20 mill europeiske sportsfiskere!
Publisert: 2005-02-11
Det er 20 millioner aktive sportfiskere i Europa, og 12 millioner personer som er mindre en 3 timer med fly fra Oslo. Disse er potensielle sportsfiskekunder til våre ferskvannsområder. Totalt sett mottar Norge 2,5 millioner turister i året.... lese meir
Våget ikke å gå i mot DN!
Publisert: 2005-02-10
Miljøvernminster Knut Arild Hareide våget ikke å gå mot Direktoratet for naturforvaltnings negative holdning til det unike forskningsprosjektet på gyro i Drammenselva, men skyver saken over på Norsk Forskningsråd når det gjelder å prioritere og finne midler til dette opplegget. Dette kom frem i Stortingets spørretime onsdag, da miljøvernministeren svarte på spørsmål fra Venstres Trine Skei Grande som gjerne ville vite om statsråden vil bidra til å finansiere en sluttføring av Gyro-prosjektet som for to år siden ble forsøkt gjennomført på dugnad av forskere og lokale krefter i Drammenselva.... lese meir
Striden mellom badere og fiskere til retten!
Publisert: 2005-02-05
Christian Bjellands laksefiskeri har stevnet Klepp kommune i den bitre striden mellom fiskere og badere på Sele i Figgjoleva. Saken er flere ganger tidligere er omtalt i Fiskeguiden, og utfallet av en rettsak kan få betydning også for andre norske elver.... lese meir
Islending gir 500 000 til frikjøp av kilen
Publisert: 2005-02-05
Vodkaprodusent og laksefisker Orri Vigfusson vil bruke en halv million kroner på å kjøpe ut kilenotfiskerne i Trondheimsfjorden, melder Trønderbladet i dag.... lese meir
Ikke moms paa jakt- og fiskekort!
Publisert: 2005-02-04
Finansdepartementet avga tirsdag en fortolkningsuttalelse om merverdiavgift paa omsetning av jakt- og fiskekort fra foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).... lese meir
-Statkraft SF gir blaffen i Suldalslaksen!
Publisert: 2005-02-04
Av omsyn til laks og landskap tilraar fylkesmannen auka vassføring i Suldalslaagen heile året. Han er kritisk til nye reglar for vassfoering i vassdraget som ligg inne i Statkraft SF sin soeknad til Norges Vassdrags- og Energidirektorat om permanent manoevreringsreglement for Suldalslaagen.... lese meir
Hvorfor vokser abboren så sent?
Publisert: 2005-02-04
Sissel Jentoft forsvarer i dag sin doktoravhandling om at abbor er svært følsom for stress og at stress kan være en vekstreduserende faktor hos abbor.... lese meir
490 000 laks, aure og torsk rømde i fjor
Publisert: 2005-02-03
Det rømde i 2004 rundt 470 000 laks og aure frå norske oppdrettsanlegg. I tillegg har det rømt nær 20 000 torsk, melder Fiskeridirektoratet.... lese meir
Endelig er lakserømming poitianmeldt!
Publisert: 2005-02-02
Fiskeridirektoratet har meldt Alsaker-selskapet Sunnhordland Fjordbruk til politiet etter at ei fortøying rauk og kring 9000 laks rømde frå selskapet sitt anlegg ved Skånevikstranda, melder Bergens Tidende.... lese meir
Laksefangstene i 640 norske elver 2004!
Publisert: 2005-01-28
I tilknytning til Fiskeguidens oversikt over de 10 beste laks og sjøørretelvene i går, henviser vi sidene fra Statistisk Sentralbyrå der du kan finne fangstene for alle de 640 elvene som det lages statistikk for:... lese meir
Stol ikke på at isen er sikker!
Publisert: 2005-01-27
Du skal være godt lokalkjent om du skal stole på at isen er sikker. Finnes det ikke kjentfolk i nærheten som du kan rådføre deg med, så hold deg unna islagte elver og vann.... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS