Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Øyangen kalkes!
Publisert: 2003-02-25
Medlemmer av «Fiskevannet Øyangen», Øyangen Vel og Haug grunneierlag møttes i helgen til den årlige kalkingen av Øyangen. 8 tonn kalk ble spredd i områdene ved Fiskebubekken, forteller Ringerikes Blad.... lese meir
Gylle-bonden fikk 25 000 kroner i bot!
Publisert: 2003-02-24
Den 35 år gamle bonden i Sunnfjord som med vilje pumpet 220 tonn blautgjødsel fra møkkakjelleren til fjøset sitt ut i lakselva Gaula, er ilagt en bot på 25 000 kroner.... lese meir
Endelig seier til elveeierne i Jølstra!
Publisert: 2003-02-21
Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist anken fra Sunnfjord Energi i laksestriden etter kraftutbyggingen i Brulandsfossen, melder avisen Firda.... lese meir
Noen elver åpnes- andre stenges i Hordaland
Publisert: 2003-02-18
Fylkesfiskeforvalteren Atle Kambestad har sendt ut de nye 5 års-reglene for laks- og sjøørretelvene i Hordaland. Han mener de nødvendige innskrenkninger vil medvirke til å verne om villaksen og i større grad å hindre at rømlinger blander seg med villaksen på gyteplassene i elva.... lese meir
Politisk svik mot villaksen!
Publisert: 2003-02-13
Regjeringen og Arbeiderpartiet har lagt seg flate for oppdrettsnæringen, mener Fiskeguiden. Enda en gang er det fastslått at det er Fiskeriministeren og ikke Miljøministeren som i realiteten forvalter villaksen, slik Fiskeguiden tidligere har hevdet ved flere anledninger.... lese meir
Forlik om laksefjorder!
Publisert: 2003-02-13
Høyres, Kristelig Folkepartis og Arbeiderpartiets stortingsgrupper er kommet frem til følgende forlik om laksefjorder: Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har i dag blitt enige om et forlik om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Forliket innebærer at både viktige elementer i stortingsproposisjon nr. 79 (2001-2002) om laksevassdrag og laksefjorder fra Samarbeidsregjeringen og regjeringens Stoltenbergs høringsutkast om dette kommer med i flertallsinnstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité. Flertallet har blitt enige om at dagens midlertidige sikringssoner fjernes når det opprettes nasjonale laksefjorder og laksevassdrag.... lese meir
Ingen jubel blant lakseelv-eierne!
Publisert: 2003-02-12
Stortingsrepresentant Leif Frode Onarheim (H), Bror Yngve Rahm (Kr) og Rolf Terje Klungland (A) har kunngjort at Regjeringspartiene og arbeiderpartiet i dag har blitt enige om et forlik om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.... lese meir
Bare to oppdrettsfrie fjorder!
Publisert: 2003-02-12
Flertallet på Stortinget vi ha totalforbud mot oppdrett av laks i Altafjorden og Trondheimsfjorden.... lese meir
Må oppdrettskonsesjonene ut på billigsalg?
Publisert: 2003-02-08
Fiskeridepartementet har sendt et brev til Fiskeridirektoratet for å høre deres mening om hva man bør gjøre med de oppdrettskonsesjonene ingen vil ha. Vil de gå på billigsalg?... lese meir
Flåmselva - fluefiskerens drømmeplass!
Publisert: 2003-02-06
Flåmselva - fluefiskerens drømmeplass!
Bergen Sportsfiskere har inngått en 5 års kontrakt med Fretheim gard om leie av deres fiskerett i Flåmselva, som fra i sommer blir åpnet for laksefiske. Fiskestrekningen ligger på samme side som campingplassen, og Bergen Sportsfiskere disponerer her sonene fra veibrua nedenfor campingplassen (sone 1) til og med Steinshølen (sone 4).... lese meir
Nytt tilbud i Vosso!
Publisert: 2003-02-06
Bergen Sportsfiskere har inngått en avtale om leie av den gode, gamle fiskestrekningen fra Geitle og ned til Saghaug bru i Vosso, forteller Kjell Eide til Fiskeguiden.t.... lese meir
Lurte du deg unna fiskeravgiften i fjor?
Publisert: 2003-02-03
Norge har i dag over en million norske sportsfiskere.Hver tiende fisker i Norge er en danske, svenske eller finne! Bare 79 160 kjøpte laksekortet i fjor! Var du en av dem som lurte seg unna?... lese meir
Nå biter storabboren i Oslomarka!
Publisert: 2003-01-31
Storabboren er i bettet! Her er en gladmelding sakset fra hjemmesiden til Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA), www.ofa.no, som bør få deg ut i Marka, ut på isen. Tross kulda, begynner sola å varme litt!... lese meir
Rotenon- kur til 25 millioner for Rana og Røssåga
Publisert: 2003-01-29
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris skal fjernes fra elvene i Ranafjordsystemet. Og det blir ikke noe billig moro. 25 millioner er prislappen, og enda er man ikke garantert at kjempeaksjonen lykkes, skriver Fiskeguiden.... lese meir
Norges beste laks-,sjøørret- og sjørøyeelver!
Publisert: 2003-01-28
Norges beste laks-,sjøørret- og sjørøyeelver!
Mer enn halvparten av laksefangsten i Tana blir tatt på garn, fremgår det av oversikten over hva som ble tatt av fisk i norske elver i fjor.... lese meir
NVE vil ikke verne Nausta og Gjengedalsvassdraget!
Publisert: 2003-01-28
NVE fraråder vern av Nausta og Gjengedalsvassdraget. I sin innstilling til Olje- og energidepartementet går Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inn for at hverken Nausta eller Gjengedals-vassdraget bør med i Verneplan for vassdrag.... lese meir
Forsvaret overtar mye av Renaelva!
Publisert: 2003-01-22
Forsvaret skal nå flytte sin virksomhet fra Hvalsmoen til Rena,og øvelsene vil legge beslag på 30 prosent av fiskemulighetene her, forteller www.glommaguiden.com, som har lagt ut et protestbrev til miljøvernminister Børge Brende.... lese meir
Skipsreder John Fredriksen satser i Nausta!
Publisert: 2003-01-21
Skipsreder John Fredriksen satser i Nausta!
Skipsreder John Fredriksen satser nesten en million kroner for å få orden på Nausta og samtidig sikre seg fortsatt laksefiske under Naustdalsfossen i årene fremover.... lese meir
Fang- og slipp-fisket har berget altalaksen!
Publisert: 2003-01-20
Fang- og slipp-fisket har berget altalaksen!
Det ville ikke vært en storlaks tilbake i Altaelva hvis vi ikke hadde innført fang- og slipp-prinsippet, sier Ivar Leinan, leder av Alta Laksefiskeri interessentskap, til Fiskeguiden.... lese meir
Elendig laksefiske i Sogn og Fjordane!
Publisert: 2003-01-17
Elendig laksefiske i Sogn og Fjordane!
Naustdalselva (bildet) var den beste lakselva og Årdalselva den beste sjøørretelva i Sogn og Fjordane i fjor.Det ble i fylkets elver tatt bare 13 370 kilo laks og 8 687 kilo sjøørret. Det er en reduksjon på 35 prosent fra året før, melder fiskeriforvalter Eyvin Sølsnes.... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS