Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Hvilke miljøkonsekvenser har et oppdrattesanlegg?
Publisert: 2003-01-14
Sammen med Akvaplan-niva har NINA utviklet en metode som vurderer hvilke følger et planlagt oppdrettsanlegg kan få for området rundt.... lese meir
Brende: --Sett i gang! Rensk Lærdalselva for gyro!
Publisert: 2003-01-11
Børge Brende vil ha Lærdalselvi fri for parasitten snøggast råd, melder Sogn Avis. ... lese meir
Kraftprodusenter må ikke få tørrlegge elvene!
Publisert: 2003-01-10
Elveiere og fiskeforeninger som forvalter fisket i regulerte vassdrag, bør nå skjerpe oppsynet med minstevannføringen i elvene. Pengegriske kraftprodusenter kan med dagens blodpriser på strøm lett fristes til å bryte reglementet og dermed tørrlegge viktige gyte- og oppvekstplasser og overvintringshøler.... lese meir
Drar laks på torskegarn!
Publisert: 2003-01-09
Fiskeridirektoratet skal mandag vurdere å be politiet om å etterforske den siste lakserømmingen i Rotsund. 100 laks er fanget på garn de siste dagene, skriver avisen Nordlys. ... lese meir
Oppdrettslaksen ute av kontroll!
Publisert: 2003-01-08
Oppdrettslaksen ute av kontroll!
Til tross for at oppdrettsnæringen selv mener de er blitt flinkere til å sikre sine anlegg og skaffet seg bedre arbeidsrutiner, rømte det i fjor 630.000 oppdrettslaks til en verdi av 45 millioner kroner fra norske laksefarmer. Det er 60 prosent mer enn året før, og enda et klart bevis på at næringen mangler kontroll med fisken sin.... lese meir
Flere elver åpnes for laksefiske!
Publisert: 2003-01-01
Flere elver åpnes for laksefiske!
Flåmselva, Stryselva, Oldenelva (bildet),Loenlva og Jølstra åpnes i år for laksefiske!... lese meir
Mer fisk til Drammenselva og Lierelva!
Publisert: 2002-12-30
Mer fisk til Drammenselva og Lierelva!
Når krokgarna blir borte fra sjøen i 2003, kommer det mer fisk både opp i Lierelva og Drammenselva til sommeren!... lese meir
Fiskeguiden: Sportsfiske-elver må være garnfrie!
Publisert: 2002-12-26
La oss holde fred og høste erfaringer med de nye fiskereglene. Stadige beskyldninger og uttrykt misnøye setter bare Numedalslågen som lakseelv i et dårlig lys, skriver Arild Jacobsen i en kommentar i Østlands-Posten.

- Nei, mener Fiskeguidens redaktør: Grunneiere må velge om de vil leie ut elva si til sportsfiske eller å drive fiske med faststående redskap. Det nytter ikke å få både i pose og sekk. Å tillate garnfiske i en sportsfisker-elv, tilhører fortida. Blandingsfiske skaper bare misnøye og ødelegger vasssdragets renome som sportsfiskeplass. I elver med både sportsfiske og yrkesfiske vil det alltid oppstå misnøye og krangel, mener Fiskeguidens redaktør.... lese meir
Laksefangstene i Rogaland redusert med 40 prosent!
Publisert: 2002-12-19
Laksefangstene i Rogaland redusert med 40 prosent!
Laksefangstene i elvene og i sjøen i Rogaland gikk katastrofalt tilbake i 2002. Mens fisket i sjøen ble mer enn halvert, gikk fangstene i elvene ned med 32 prosent. ... lese meir
Frierfjorden full av laks!?
Publisert: 2002-12-15
Det er ingen grunn til å dra over fjorden eller til utlandet for å fiske storlaks. Bare spør Geir «Minken» Danielsen fra Herre, skriver Telemark Arbeiderblad i dag.... lese meir
Hver femte fisker får fangst i Mandalselva!
Publisert: 2002-12-11
Hver femte fisker får fangst i Mandalselva!
Det var Vidar Olsen (bildet)som tok årets største laks i Mandalselva. Den veide 12 kilo og ble tatt på mark i Grimefossen.Begge foto: Svein Knutsen.... lese meir
Villaks fra Alaska i posten til Norge!
Publisert: 2002-12-11
Er du forbanna på norske myndigheter og norsk oppdrettsnæring over hvordan de behandler vår villaks? Her er mottrekket: Kjøp villaks og annen vill sjømat fra Alaska!... lese meir
Sunnfjord Eneri anker lakse-saken til Høyesterett
Publisert: 2002-12-09
Sunnfjord Energi anker dommen i skjønnet etter kraftutbyggingen i Brulandsfossen i Jølstra inn for Høgsterett... lese meir
Sjøørret på 13 kilo i garnet!
Publisert: 2002-12-06
Garnfiskeren Willy Lillevik fra Ullensvang gjorde en kjempefangst i forrige uke da han fikk en sjøørret 13 kilo i garnet, melder Hardanger Folkeblad... lese meir
Stenger laksefiske p.g.a. manglende rapportering!
Publisert: 2002-12-06
Fiskeforvalter Lars Sæter i Nordland bekrefter overfor Fiskeguiden at på grunn av manglende fangstrapportering åpnes det ikke for fiske i 2003 i følgende laksevassdrag:... lese meir
Villaks-stammene kollapser!
Publisert: 2002-12-05
Villaks-stammene kollapser!
Har Salsbruket gyro,må anlegget saneres, sa fylkesveterinær Eivind Dragset i Trøndelag til Fiskeguiden i vårt intervju med ham mandag. Han understreker imidlertid at sanering ikke betyr det samme som øyeblikkelig avliving, slik vi oppfattet ham - og trodde var en helt naturlig konsekvens av så alvorig situasjon som nå er oppstått.... lese meir
Rømt oppdrettslaks har overtatt Vosso!
Publisert: 2002-12-05
Rømt oppdrettslaks har helt overtatt den tidligere så verdensberømte storlakselva Vosso. Av prøvene som ble tatt av gytelaks i høst, viser det seg at hele 72 prosent av fisken er rømt oppdrettslaks!... lese meir
Nå må oppdretterne skjerpe seg!
Publisert: 2002-12-02
Regjeringen har i dag sendt ut en melding om at oppdrettsnæringen må skjerpe sine sikkerhetskrav og sørge for at merdene er pottetette mot røming innen 2008... lese meir
Bli med å kåre årets fluer!
Publisert: 2002-11-28
Fiskeguiden inviterer alle sportsfiskere til kåring av årets fluer!... lese meir
Mer laks opp i Rogalandselvene!
Publisert: 2002-11-28
Fylkesmannen i Rogaland foreslår å redusere kilenotfisket i Eigersund og Soknedal med en måned.Det betyr at kilnøtene bare kan stå i sjøen i perioden fra 1.juli til 4.august, og det vil i høy grad komme Bjerkeimselva til gode, skriver Stavanger Aftenblad i dag.... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS