Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Massevis av blind laksesmolt i havet!
Publisert: 2002-11-28
Forskere har funnet skader på øynene hos et stort antall laksesmolt i havet og de tror dette kan være en del av forklaringen på den dårlige evnen til å overleve som man har sett hos villaks. Funnet kom som en stor overraskelse på de norske fagmiljøene, skriver Henning Røed på nettsiden til www.forskning.no i dag.... lese meir
Glitrende laksebok!
Publisert: 2002-11-27
Glitrende laksebok!
Laksen- Elvas konge bør bli årets julegave til laksefiskeren. Solid faglig. Glitrende bilder. Tankene er allerede på flukt over mot fiskeplassen neste sommer, skriver Eivind Fossheim i sin omtale på Fiskeguidens bokside.... lese meir
Rekordfangst på nesten 36 tonn laks i Orkla!
Publisert: 2002-11-26
Aldri har det vært tatt mer laks i Orkla enn i 2002. I alt 8564 laks på til sammen 35,846 tonn! Det er 1800 flere laks eller 12,5 tonn mer enn året før, og 9 tonn mer enn i toppåret 1987! I tillegg ble det tatt 556 sjøørret på 717 kilo – det er 70 flere og 100 kilo mer enn året før, forteller Terje Lorgen til Fiskeguiden.... lese meir
En ny svart dag for villaksen!
Publisert: 2002-11-26
Nok en svart dag for naturvernere og venner av den atlantiske villaksen!... lese meir
50 nye laksekonsesjoner neste år!
Publisert: 2002-11-25
Regjeringen vil neste år tildele 50 nye laksekonsesjoner. 10 av konsesjonene kommer i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. De nye konsesjonene kommer i tillegg til de 40 som er tildelt i år.... lese meir
Vern villaks-elvene!
Publisert: 2002-11-22
Vern villaks-elvene!
Grunneiere, jeger- og fiskerforeninger og andre lokale forvaltere av lakselvene våre må være våkne overfor forslaget om vern av 63 nye vassdrag som nå er ute på høring. Etter hva Fiskeguiden forstår, er flere fylkesmenn opptatt av å hindre vern av flere viktige laks- og ørretelver. Lokale forvaltere av villaksen må derfor være våkne og sørge for at deres syn kommer frem til NVE som tar sikte på å legge frem sin innstilling til Olje- og Energidepartementet i januar 2003. ... lese meir
11000 laks på rømmen!
Publisert: 2002-11-16
Over 11.000 smålaks rømde i går frå eit oppdrettsanlegg aust for Tungodden i Solund i Sogn og Fjordane, melder NRK ... lese meir
Laksefiskerne bak 50 arbeidsplasser i ved Namsen!
Publisert: 2002-11-15
"Dersom en svensk sportsfisker kjøper bensin for 500 kroner, går mesteparten av pengene til et oljeselskap og den fyldige norske statskassa. Brukes pengene derimot på fiskekort, overnatting og servering, blir nesten alt igjen i lokalsamfunnet, skriver Stian Stensland, førstekonsulent i Norges Bondelag og tidligere daglig leder i Norske Lakselver, i en kronikk i Nationen idag.... lese meir
Oppdrettsanlegg for 25 tonn jølster-ørret!
Publisert: 2002-11-14
Oppdrettsanlegg for 25 tonn jølster-ørret!
Det foreligger nå planer for å bygge et matfiskanlegg for jølster-ørret som vil kunne produsere mer fisk enn hele den årlige garnfangsten av ørret i Jølstravatnet!... lese meir
Oppdrettsanleggene må ut av laksefjordene!
Publisert: 2002-11-11
Oppdrettsanleggene må ut av laksefjordene!
Regjeringens forslag om opprettelse av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag er et viktig skritt i riktig retning av å sikre leveområdene til den atlantiske villaksen. Dessverre gir ikke forslaget slik det ser ut i dag tilstrekkelig beskyttelse, og det må derfor styrkes betraktelig for å gi villaksen et reelt vern, krever et bredt utvalg av 12 organisasjoner innen landbruk, miljø og friluftsliv.... lese meir
Ny nettside for fiske på Romerike God helg, storfiskere!
Publisert: 2002-11-09
Ny nettside for fiske på Romerike God helg, storfiskere!
www.storfiskeren.net er en ny side om sportsfiskemulighetene i Akershus, med vekt på Øvre Romerike, som presenteres på nettet i dag.... lese meir
Maktarroganse fra fiskeriministeren!
Publisert: 2002-11-06
Maktarroganse fra fiskeriministeren!
Regjeringen løper fra tidligere løfter og vil nå i følge fiskeriminister Ludvigsen tildele 40 nye konsesjoner for oppdrett av laksefisk umiddelbart, rett før Stortinget skal realitetsbehandle hvilke fjorder som skal vernes for oppdrett av hensyn til villaksen. På den måten legges det sterke bindinger for våre folkevalgte. ”Ren maktpolitikk” freser Norges Jeger- og Fiskerforbund.... lese meir
Fiskeutstyrsleverandøren Elbe Normark på nettet!
Publisert: 2002-11-05
Fiskeutstyrsleverandøren Elbe Normark på nettet!
Elbe Normark AS, en av Norges ledende leverandører av sportsfiskeutstyr, lanserer i dag sin nye nettside www.elbe.no

Det er med glede og ikke lite stolthet markedssjef Erik Bakke ønsker velkommen til Elbe Normarks nye nettside, og i armene har han en laks på 15,5 kilo som han tok i Gaula i 1999.... lese meir
Gaular-bonde pumpet 220 tonn kumøkk ut i lakselva!
Publisert: 2002-11-04
Gaular-bonde pumpet 220 tonn kumøkk ut i lakselva!
En 35 år gammel bonde i Sunnfjord har med vilje pumpet 220 tonn blautgjødsel fra møkkakjelleren til fjøset sitt ut i lakselva Gaula! Titusener av laksunger kan være drept.... lese meir
Kjempeørret tatt i Tyrifjorden!
Publisert: 2002-10-31
Kjempeørret tatt i Tyrifjorden!
Trolling-fiskeren Tormod Olsen fra Vikersund har tatt årets største ørret. Den veide 10,835 kilo og ble tatt på en Rapala ( 18 cm flytende, blått og sølv)i Tyrifjorden 26.oktober.... lese meir
Litt mindre laks, men desto mer sjøørret i Etne
Publisert: 2002-10-30
Litt mindre laks, men desto mer sjøørret i Etne
Det var Ragnhild Risan ( til høyre) som den 13.juli 2002 tok årets rekordlaks i Etneelva. Den veide 15 kilo, og ble på mark i sone 3 kl.21,30 om kvelden etter 25 minutters kjøring. Foto: Nick Jacobsen. ... lese meir
Hver femte laks i Aagaardselva er en storlaks!
Publisert: 2002-10-29
Hver femte laks i Aagaardselva er en storlaks!
Aagaardselva kunne også i 2002 vise til et godt årsresultat. Fangsten var omtrent som i 2001, som var et meget godt år. Imidlertid var det en markert økning i antall smålaks, en tilsvarende reduksjon av mellomlaks, mens andelen av storlaks var som året før. Fortsatt er hver femte laks i Aagaardselva en storlaks, fisk på mer enn 7 kilo. Det er bra! ... lese meir
Grunneierne får mer makt i lakselvene!
Publisert: 2002-10-29
Grunneierne får mer makt i lakselvene!
Heretter blir det grunneierne og ikke fylkesmannens fiskekonsulenter som skal detaljstyre lakselvene. Selv om f.eks. fylkesmannen er i mot en kvoteregulering, må han pent gi seg dersom elveeierlagene ønsker det, sier rådgiver Raul Bierach i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Fiskeguiden.... lese meir
Kjempeinntekter på sportsfiske!
Publisert: 2002-10-29
I Østerdal selges det fiskekort for 4,9 millioner kroner i året. Ifølge en NINA-undersøkelse legger sportsfiskeren igjen 20 ganger fiskekortverdien der de fisker. Det betyr at distriktet her får en inntekt på 98 millioner kroner i ringvirkninger, skriver Hamar Arbeiderblad. ... lese meir
Lakseparasitten inn i to nye elver!
Publisert: 2002-10-29
Lakseparasitten har spredt seg igjen! Veterinærinstituttet bekrefter at det er funnet Gyrodactylus salaris i to nye elver, nemlig Halsanelva og Hestdalselva i Vefsn i Nordland.... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS