Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Nye pålegg for stabil og øket minstevannføring i Surna
Publisert: 2011-11-17
Nye pålegg for stabil og øket minstevannføring i Surna
Når NVE neste år skal fastsette nye konsesjonsvilkår for Trollheim Kraftverk i Surna, må regulanten regne med strengere krav til en mer stabil og jevnere minstevannføring og et mer ryddig ansvar for oppvekstmiljøet for smolten de er pålagt å sette ut.
Den nye NIVA-rapporten , som er et bestillingsverk fra Statkraft, påpeker noen nødvendige tiltak, men konklusjonene er altfor vage, mener Fiskeguiden.no
Sportsfiskere i Surna, som legger etter seg 40 millioner kroner årlig, må ikke lenger finne seg i den jo-jo-kjøringen som kraftselskapet driver, der man har opplevet at elva har sunket 40 cm i løpet av en time, mener Fiskeguiden.no ... lese meir
Hvorfor er det noen som bestandig får fisk?
Publisert: 2011-11-11
Hvorfor er det noen som bestandig får fisk?
Stian Tysseland droppet matpausen ved Kristentjønn. Han tok seg nedover elva Snero og kom stolt og glad tilbake med sommerens rekordørret på over 1,9 kilo. Hvorfor er det noen som bestandig får fisk? ... lese meir
Drømmen om et småbruk med laksefiske i Stjørdalselva
Publisert: 2011-11-10
Drømmen om et småbruk med laksefiske i Stjørdalselva
Har du en drøm om et småbruk ved Stjørdalselva med 900 meter laksestrekning, kan dette være noe for deg. 25 laks og 3 sjøørret var fangsten i sommer, forteller Vegard W. Tengelsen på Flornes til Fiskeguiden.no, som legger til at de regner med å få en pris på 2,2 millioner kroner for småbruket og resten av herlighetene .... lese meir
Begrensninger i laksefisket Tana allerede i 2012
Publisert: 2011-11-09
Begrensninger i laksefisket Tana allerede i 2012
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og den finske jord- og skogbruksministeren Jari Koskinen ble i går enige om å starte nye forhandlinger om forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget. Tiltak som skal sikre et bærekraftig laksefiske og gjenoppbygging av svake laksebestander vil være særlig viktige. Dette vil ta noe tid, og Norge og Finland vil derfor vurdere å innføre noen midlertidige begrensninger i fisket allerede i 2012. Foto: Gard Nybro Nielsen, MD... lese meir
Rakørreten til Hande og Noraker smakte best
Publisert: 2011-11-06
Rakørreten til Hande og Noraker smakte best
Handes Rakaure var toppen, sa fagdommerne. Rakørreten til Gunnar Noraker smakte best, mente folket på Rakefiskfestivalen på Fagernes i helgen. Lørdag er det rakefisk-NM på Vauldalen Fjellhotell på Rørosvidda. Da får vi se hvem som har den beste rakørreten av villfisk. På Fiskeguidens rakefisk-sider finner du noen tips for vertskapet av rakefisk-lag, mer om rakørret og hvor du kan kjøpe den.... lese meir
Det kunne vært tatt 40 tonn laks i Numedalslågen
Publisert: 2011-11-02
Det kunne vært tatt 40 tonn laks i Numedalslågen
Årets lakseoppgang i Numedalslågen har vært tre ganger bedre enn i fjor. Det betyr at man kunne ha fisket over 40 tonn og likevel hatt en forsvarlig gytebestand, mener Numedalslågen Forvaltningslag. Men ingen klager over årets fangst. Den ble 14,8 tonn mot 8 tonn i fjor. Den største laksen veide 20,2 kilo. Foto fra Holmsfoss: Eivind Fossheim... lese meir
Nye møter berammet om gyro-krigen i Driva
Publisert: 2011-10-28
Nye møter berammet om gyro-krigen i Driva
Bør vi samarbeide med lakseparasitten fremfor å ta livet av den, spurte Fiskeguiden i sin nyhetsmelding 5.oktober. Tvilen sprer seg om de dramatiske planene for Driva. Les miljøvernminister Erik Solheims svar til Oskar J. Grimstad (FrP) på hans spørsmål om det ikke finnes andre alternativer til den omfattende og kostbare behandlingen i Driva. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
170 000 kroner for to fiskedøgn i Alta!
Publisert: 2011-10-28
170 000 kroner for to fiskedøgn  i Alta!
Kom ikke å si at kvinner ikke er interessert i laksefiske. Det var nemlig en kvinne som feide mannfolka av banen ved å få tilslaget på 170 000 for to fiskedøgn i Alta. Det ble også satt en oppsiktsvekkende høy pris for inntil 7 stenger i fem døgn i Bolstadelva. Verdien var satt til 10 000 kroner, men fiskepakka gikk for 42 000 kroner. Ikke uten grunn. Det er mange som forventer et kjempeinnsig av laks i den tidligere så berømte elva til sommeren. ... lese meir
NVE godtar to nye kraftverk i vernet nasjonalt vassdrag
Publisert: 2011-10-27
NVE godtar to nye kraftverk i vernet nasjonalt vassdrag
NVE har i dag gitt tillatelse til bygging av to nye kraftverk og opprustning av to eksisterende kraftverk i det nasjonale og verna Bjerkreimsvassdraget. Staten har brukt titalls milioner kroner på kalking av vassdraget og Bjerkreimselva er i dag den tredje beste lakseelva i Norge med en årsfangst på 21,8 tonn.... lese meir
Bare Tista får nye fiskeregler av Østfold-elvene
Publisert: 2011-10-24
Bare Tista får nye fiskeregler av Østfold-elvene
Lakselva Tista i Halden får nye fisketider i 2012. Fylkesmannen foreslår at fiskestart endres fra 1.juni til 22.juni mens fisket i etterkant forlenges fra 24.august til 15.september.
I de andre Østfold-elvene Glomma, Aagaardselva og Enningdalselva blir fisketidene som i år. I Enningdalselva sterter laksefisket allerede 23.mai.... lese meir
Akerselva stenges for fiske - planer om fisketrapper
Publisert: 2011-10-21
Akerselva stenges for fiske - planer om fisketrapper
Det er mange som i årevis har vært bekymret over utviklingen i Akerselva. -Tidligere ble det satt ut fisk og man kunne få et par sjøørreter og kanskje en laks på turene sine i elva, sier Rune Thorstensen (bildet), som har rekorden med sin største laks på 7,8 kilo.
Akerselva er nå i så dårlig forfatning at fylkesmannen vil ha elva fredet i 2012, samtidig som det foreligger planer om bygging av fisketrapper som en del av rehabiliteringen av vassdraget, fremkom det på et møte i regi av Norske Lakseelver i Oslo i dag.
Neselva i Asker foreslås åpnet i en kortere periode til sommeren - som en prøveordning. ... lese meir
Bjerkreimselva slo knock out på Namsen!
Publisert: 2011-10-19
Bjerkreimselva slo knock out på Namsen!
Med en fangst på 21,8 tonn har danskenes lekeplass, Bjerkreimselva, danket ut Namsen og var dermed den tredje beste lakselva i Norge i 2011. Gaula og Orkla lå foran. Tor Arne Andreassen og samboer Ann-Kristin Vie (bildet) tok alene 102 laks i Drammenselva, som i år ble bedre enn Alta.... lese meir
Lærdalselva og Jølstra foreslås åpnet for laksefiske
Publisert: 2011-10-11
Lærdalselva og Jølstra  foreslås åpnet for laksefiske
Fylkesmannnen i Sogn og Fjordane foreslår at Lærdalselva. Jølstra, Jostedøla og Daleelva i Høyanger åpnes for laksefiske i 2012. Dessuten ønsker flere elveeierlag å forlenge fisketiden i forkant eller etterkant . Dette synet støtter fylkesmannen mot at det innføres en fredningsdag hver fiskeuke.... lese meir
- Kjempefangsten i Drammenselva sår tvil om gyro-krigen
Publisert: 2011-10-05
- Kjempefangsten i Drammenselva sår tvil om gyro-krigen
Bør vi samarbeide med lakseparasitten fremfor å ta livet av den?
Den kjemiske krigen mot gyroen i Lærdalselva synes å være vellykket så langt. Det samme mener forskerne om den første rotenonbehandlingen av Vefsna. Men hva så med Driva? Vil man med planene her makte å rengjøre elva, eller bør jobben utsettes til man får se om man lykkes i Lærdalselva, som kan friskmeldes tidligst i 2017?
Elveeiere og fiskere er frustrerte. Og Fiskeguiden.no stiller atter spørsmålet: Bør vi ikke parallelt med den kjemiske krigføringen utvikle en villaks som kan leve sammen med parasitten? Forsøk i Drammenselva tyder på at dette kan være mulig. Årets fangst på godt over 16 tonn i denne gyroinfiserte elva er et klart signal om at det finnes andre og mer miljøvennlige metoder å forvalte villaksen på enn å slåss mot lakseparasitten med kjemiske midler som dreper alt liv i elvene våre, mener Fiskeguiden.no... lese meir
Kjempefiske av kilosørret i fisketomt vann i Valdres
Publisert: 2011-10-03
Kjempefiske av kilosørret i fisketomt vann i Valdres
Martin Bjellum fra Jevnaker forteller Fiskeguiden.no at han dro på land fem ørret med snittvekt på 1,1 kilo i løpet av en time under sitt fiske med sluk i Sendebotntjern i Vang i Valdres 18.juli 2011. Det som gjør historien noe spesiell, er at det ifølge forskningsrapporter ikke lenger skal være fisk i dette kraftmagasinet! ... lese meir
Breimselva-utbygging blir trolig forelagt Miljødep.
Publisert: 2011-09-27
Breimselva-utbygging blir trolig forelagt Miljødep.
Med Fiskeguidens beskrivelse av konsekvensutredningen til Breim Kraft for utbygging av Breimselva, er det sannsynlig at den vil bli forelagt Miljøverndepartementet, sier førstekonsulent Øystein Skurdal, og påpeker at de legger stor vekt på fylkesmennenes uttalelser i slike saker. ... lese meir
Sportsfiskere kan få mye og stor laks i årene fremover!
Publisert: 2011-09-26
Sportsfiskere kan få mye og stor laks i årene fremover!
Når laksefisket i sommer har vært utrolig bra og elvene er "fulle" av gytefisk akkurat nå, kan dette skyldes at mye av den overstående terten har slått følge med de andre toåringene og eldre laks på gytevandringen til elvene.
Vi har noen spennende år foran oss, alle med interesse for laks, både fiskerne, forskerne og forvaltningen. - Sportsfiskere kan oppleve mye og stor laks i elvene også de neste årene, sier havforsker Jens Christian Holst ved Havforskningsinstituttet i Bergen i dagens intervju med Fiskeguiden.no.
... lese meir
NIVA avslørte rapporten til kraftlagets fiskeribiolog!
Publisert: 2011-09-20
NIVA avslørte rapporten til kraftlagets fiskeribiolog!
NIVA knuser rapporten til fiskeribiologen som Breim Kraft AS hyret inn for å bygge ut Breimselva. Fiskeribiologen hevdet at storørreten i Breimsvatnet ikke gyter i Breimselva, stikk i strid med virkeligheten. Av de mange storørreter som er landet i Breimselva, finner vi her rekordørreten på 11 kilo som Olaj Bø tok på flue i Kvennhushølen i slutten av 50-årene. Fiskeguiden.no roser Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for ikke å ta for lett på sin behandling av søknader fra utbyggingskåte kraftprodusenter. ... lese meir
Jakobselva blant Fiskeguidens 10 på topp for 2012
Publisert: 2011-09-14
Jakobselva blant Fiskeguidens 10 på topp for 2012
Selv om Vestre Jakobselv i sommer har hatt en nedgang i laksefangsten på mer enn tre tonn, mener Fiskeguiden.no at sjansene for å få laks i kombinasjon med den enestående eksotiske naturopplevelsen , gjør den til en av de 10 mest attraktive lakselvene for sportsfiske i Norge. ... lese meir
Suldalslågen er full av laks!
Publisert: 2011-09-13
Suldalslågen er full av laks!
-Vi regner med en årsfangst på rundt 5 tonn når laksefisket i Suldalslågen avsluttes 1.oktober, sier Sigmund Vårvik i elveierlaget til Fiskeguiden.no. Det er 2 tonn mer enn i fjor. En tredjedel av fangsten var merket, utsatt fisk. Det er masse laks på elva, sen som oppgangen er i dette vannrike vassdraget.
På valdet til Team Skoti er det plassert 3 undervannskamera som følger oppgangslaksen og ett kamera som følger fiskerne. ... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS