Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Ufattelige 70 000 syk laks på rømmen utenfor Sveio!
Publisert: 2010-10-12
Ufattelige 70 000 syk laks på rømmen utenfor Sveio!
Fredag hørte vi om at syk oppdrettslaks blir solgt på billigsalg og oppdrettere taper millioner av kroner. Lørdag rømte mer enn pankreas-smitta 70.000 laks på 4-5 kilo fra Sjøtroll sitt anlegg på Sveio.
Det er funnet smitte på villfisk i nærheten av oppdrettsanlegg, og vi får inderlig håpe at villaksen unngår å bli syk, som professor Are Nylund uttalte til Fiskeguiden.no før helgen.
Styr unna syk oppdrettslaks med fargeflekker i kjøttet som søkes solgt billig i butikken eller som blir plukket opp på garn utenfor kysten vår. - Jeg ville i hvert fall ikke kjøpe den, sier biologi-professoren til Fiskeguiden.no.
Nå må fiskerimisteren pelle seg hjem igjen fra Kina og sammen med miljøvernministeren sette en stopper for oppdrettsnæringens slurv. Her er mye ute av kontroll, mener Fiskeguiden.no... lese meir
Sterkere og mer knutesikker enn andre snører?
Publisert: 2010-10-11
Sterkere og mer knutesikker enn andre snører?
Med 8 fibrer og 32 flettninger pr tomme skal dette snøret ha 20 prosent høyere bruddstyrke og 30 prosent bedre knutestyrke enn andre tilsvarende snører, hevder importøren Elbe. Vi vil ha testet snøret ved praktisk fiske og trekker ut fem av våre abonnenter som melder seg på post@fiskeguiden.no i løpet av uka.... lese meir
Nå biter laksen i den flomstore Hagneselva!
Publisert: 2010-10-07
Nå biter laksen i den flomstore Hagneselva!
Nå biter laksen i Hagneselva, den eneste lakseelva i landet hvor det er lov å fiske helt frem til 11.oktober. Det er mye vann, men nettopp på flomstor elv biter laksen best i dette vassdraget. Så mye laks som det nå står på elva, har spesielt markfiskeren gode muligheter i kantene på bakevjene, forteller Arild Jonsmyr i grunneierforeningen i Andebu og Hedrum til Fiskeguiden.no. Her er Tore Paulsen i aksjon, i en av sine tidligere dueller i den fiskerike elva.... lese meir
Lakseforvaltere til Trondheim for å drøfte nye regler
Publisert: 2010-10-05
Lakseforvaltere til Trondheim for å drøfte nye regler
Direktoratet for naturforvaltning har innkalt landets fylkesfiskeforvaltere til et møte i Trondheim 11. og 12.oktober for å drøfte situasjonen for villaksen, bestandsutviklingen og hvilke reguleringer som nå er nødvendige for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, sier seniorrådgiver Stig Johansson til Fiskeguiden.no. I fjor ble fiskereglene bestemt bare dager før fiskestart. Forslag til neste års regler skal være klare 15.februar, lover Johansson.
Når det gjelder den katastrofale nedgangen i laksebestanden i Tana, så vil representantene for norske og finske forvaltere møtes til innledende forhandlinger i Tromsø neste måned for å drøfte hva som her må gjøres. Det antydes fra forvaltningen i Finnmark at sideelvene Anarjohka (bildet), Iesjohka og Karasjohka kan bli helt stengt for fiske.
Svikten i villaksbestanden kan i stor grad skyldes matmangelen i havet, men gode fangstmeldinger som fra Oselva i Molde og andre vassdrag kan tyde på at forholdene på laksens beiteplasser er blitt bedre. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Kakk den i hodet med en gang eller slipp den ut igjen
Publisert: 2010-10-04
Kakk den i hodet med en gang eller slipp den ut igjen
All fisk føler smerte. Det er forskerne nå enige om, sier professor Trygve T. Poppe til Fiskeguiden.no. Lakseoppdretterne og yrkesfiskerne innfører regler om å avlive fisken raskt med et slag over pannebrasken eller et elektrisk støt. Også sportsfiskere som ikke slipper fisken ut igjen, bør straks kakke den i hodet, og ikke la den, som enkelte pilkefiskere gjør, la den ligge og lide på isen til den fryser ihjel. Foto fra Vansjø: Eivind Fossheim. ... lese meir
En seksdobling av laksefangsten i Oselva!
Publisert: 2010-10-04
En seksdobling av laksefangsten i Oselva!
Mot alle odds ble det et kjempegodt laksefiske i Oselva i Molde i år. 2,2 tonn laks er en seksdobling fra i fjor og den beste årsfangsten på 10 år til tross for redusert fisketid. Moaelva opplevde en dobling av fangsten til 1,5 tonn, forteller Ove Eide hos Fylkesmannen til Romsdals Budstikke i dag. Foto fra Oselva i Molde: Kjell Langmyren.... lese meir
Massedød blant laksen i vestnorske oppdrettsanlegg!
Publisert: 2010-09-29
Massedød blant laksen i vestnorske oppdrettsanlegg!
Oppdrettsnæringen på Vestlandet opplever rekordstor massedød på grunn av en laksesykdom som er spredt langs hele kysten. Forskerene vet ikke hvorfor det skjer, og det finnes ingen medisiner som virker, melder TV2 Nyhetene – Hadde det vært gris, sau eller kylling ville man selvfølgelig aldri akseptert det, sier professor Are Nylund i sykdomsgruppa ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, en av landets fremste forskere på PD-viruset.Hva betyr dette for villaksen i Etneelva (bildet) og andre elver på Vestlandet? ... lese meir
Over 1,3 tonn laks landet i vesle Ørstaelva!
Publisert: 2010-09-24
Over 1,3 tonn laks landet i vesle Ørstaelva!
Mer enn 12 laks hver dag ble landet i Ørstaelva i sommer. Årsfangsten på over 1,3 tonn er den beste på 5 år, trass i strenge restriksjoner. Forvaltningen er et eksempel for alle lakseelver. Sportsfiskerne har et tett samarbeid med elveeierne, de har eget klekkeri og regner deesuten med at høsten gytemål på 500 laks kan være nådd, sier Steinar Ose til Fiskeguiden. Med et 6-timers kort til 60 kroner er elva blitt en sosial samlingsplass der praten og fiskehistoriene betyr like mye som fangsten. Smålakselva har også storlaks. Denne ruggen på 5 kilo tok Kent Inge Vatne i Leitefossen. Foto: Eivind Fossheim ... lese meir
Halvparten av ørretfangsten i Lenaelva satt ut igjen
Publisert: 2010-09-14
Halvparten av ørretfangsten  i Lenaelva satt ut igjen
Lenaelva er en perle for fluefiskere, og alle som var der på rette sted til rett tid i sommer, opplevde mange fine dueller, forteller Terje Håkensbakken til Fiskeguiden. Av årets fangst på 81 mjøsørreter, ble ialt 42 satt tilbake, slik også Morten Sommerfeldt gjorde med denne elverørreten.
Mer info finner du på fiskeforeningens hjemmeside.... lese meir
OFA leker seg i Akerselva!
Publisert: 2010-09-10
OFA leker seg i Akerselva!
OFA og fylkesmannen har sviktet forvaltningen av den nye laksestammen som ble etablert i Akerselva for 30 år siden. Fremfor å produsere og sette ut laksesmolt i større omfang, driver OFA et tilfeldig og amatørmessig kultiveringsarbeid stikk i strid med dagens lakseforvaltning, hevder Fiskeguiden.no. Høstens stamfiske kan av dette OFA-bildet, med el-apparat og et kobbel av håver , lett oppfattes mer som en guttelek enn seriøs fangst av stamlaks. Les mer om Akerselva på Fiskeguidens spesialside og på sidene til www.ofa.no, Foto: Carl Stiegler.... lese meir
Den største kveita som noen nordmann har tatt på stang
Publisert: 2010-09-03
Den største kveita som noen nordmann har tatt på stang
Sportsfiskeren Johnny Braata (bildet) fra Ringerike fikk 23.august ei kveite på 200 kilo i havet utenfor Flakstadvåg på Senja. Norgesrekorden har dansken Søren Beck med sitt flak på 202 kilo utenfor Verøy i 2008, men kveita til Braata er den største som noen nordmann noen gang har tatt på stang. Gå til Fiskeguidens havfiske-sider. Der finner du de beste startpunktene for å jakte på havets storvilt langs Norskekysten. Foto: Jon Kjelland.... lese meir
Jubel-sesong for laksefisket i Surna
Publisert: 2010-09-02
Jubel-sesong for laksefisket i Surna
12-åringen Mads Gundersen (bildet), med sin laks på 11,4 kilo, er blant de mange heldige fiskere i Surna denne sommeren. Det er i sommer tatt rundt 7,5 tonn laks eller det dobbelte av fangsten i fjor,forteller Ragnar Mauset til Fiskeguiden.no.... lese meir
Nå biter laksen i Sandvikselva!
Publisert: 2010-09-02
Nå biter laksen i Sandvikselva!
Nå er laksen på gang i Sandvikselva! Vannføringen er god, fiskeforholdene ideelle. Det er tatt mye laks på opp til 6-7 kilo. Fiskeguiden gir deg all nødvendig info. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Gaula fortsatt på topp, men Orkla gikk forbi Namsen
Publisert: 2010-09-01
Gaula fortsatt på topp, men Orkla gikk forbi Namsen
Gaula topper også i år lista over de beste lakseelvene for sportsfiske i Norge, mens Orkla har gått forbi Namsen. Det viser foreløpige beregninger etter at laksefisket ble avsluttet i de tre elvene i går. I Orkla ble det fanget 6 tonn mer enn i fjor, og av totalfangsten på 23,8 tonn ble mer enn 5 tonn gjenutsatt. Foto fra Orkla:Vegard Heggem.... lese meir
Slapp ut igjen sitt livs største laks på 30 kilo!
Publisert: 2010-08-31
Slapp ut igjen sitt livs største laks på 30 kilo!
Runar Kokko setter levende ut igjen all laks i gytedrakt. Derfor slapp han ut igjen også denne kjempelaksen på nærmere 30 kilo (144 cm) som han fikk på wobbleren sin i Seidastryket. Foto: Øystein Dervola.... lese meir
- Stangfiske etter villaks er bare et leketøy for de rike!
Publisert: 2010-08-30
- Stangfiske etter villaks er bare et leketøy for de rike!
-Dersom oppdrettslaksen er en trussel for villaksen, må vi være villig til å ofre villaksen. Villaksen er et leketøy kun for de rike,sier professor Rögnvaldur Hannesson(bildet)ved NHH.Villaks-Norge raser... lese meir
Drømmelaksen i Stabburselva falt for en Blue Charm
Publisert: 2010-08-20
Drømmelaksen i Stabburselva falt for en Blue Charm
-Du vet steinen på oversiden av Brukulpen i Stabburselva. Der la jeg ut snøret. Først et kort kast, deretter et litt lenger og til sist la jeg flua på bortsiden av steinen. Med min brunvinga Blue charm i krok nr. 8 og en fortom på 0,35, var jeg ute etter smålaksen. Isteden ble jeg invitert til en duell med den største laksen jeg noen gang har hatt på kroken, forteller Erling Pedersen i Lakselv til Fiskeguiden no, og avslører hvilke knep han onsdag benyttet for å berge drømmefisken på 23,8 kilo. ... lese meir
Hyggelig møte i Jølstra
Publisert: 2010-08-18
Hyggelig møte i Jølstra
Det gode liv som sportsfisker er langt mer enn selve fiskefangsten. Det er også å ta seg tid til å plukke bringebær ved elvekanten eller å møte og kose med en hyggelig venninne som her i Jølstra innimellom fiskeøktene. Gode sommerminner må vi ta vare på. Foto: Odd Eivind Westin.... lese meir
Villaksen lurer lakseparasitten øverst i Driva
Publisert: 2010-08-16
Villaksen lurer lakseparasitten øverst i Driva
Gyro-frie lommer i de øvre deler av Driva kan være årsaken til at en god del villaks gyter og at deres avkom vokser opp og vandrer til havs rene for lakseparasitter. Dessuten kan man ikke se bort fra at en del laksunger kan være mer eller mindre resistente mot gyroen. Det er lakseforskeren og genetikeren Kjetil Hindars forklaring overfor Fiskeguiden.no om hvorfor det fortsatt blir tatt så mye villaks i Driva. Les mer om det spennende prosjektet og Fiskeguidens møte med Håkan Backman (b ildet), en av de mange som forguder denne elva mellom trolske Romsdalsfjell. Foto: Eivind Fossheim. ... lese meir
Kjempegod plass for fluefiskende etternølere i Orkla!
Publisert: 2010-08-14
Kjempegod plass for fluefiskende etternølere i Orkla!
Smøreturene er borte og interessen for laksefiske er ikke som før, sier daglig leder Didrik Snilberg ved Vormstad Camping til Fiskeguiden. Likevel er det tatt mye mer laks enn til samme tid i fjor. Frem til fiskestopp 31.august er det god plass. De få fiskerne kan spre seg over flere vald. I dag disponerer de 10 fiskekortkjøperne flere kilometer av Orklaguidens fantastiske fine fluestrekninger. Riktig nok er vannføringen bare 26 m3/sek, men for flua er det tilstrekkelig. I går ble det tatt 3 laks. (Foto: Eivind Fossheim, Fiskeguiden.no)... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS