Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Fiskekortsalget i Altaelva er i strid med lotteriloven
Publisert: 2010-02-11
Fiskekortsalget i Altaelva er i strid med lotteriloven
Fiskekort-lotteriet om laksefiske i Altaelva er i strid med lotteriloven og må opphøre, fastslår Lotteritilsynet etter at Fiskeguiden på nyhetsplass for over ett år siden bestred lovligheten av denne formen for fiskekortsalg. Spørsmålet er nå om ALI er villig til å tilbakebetale flere hundre tusen kroner til fiskere deltok i dette lovstridige lotteriet og som ikke vant sine fiskekort.
En av de mange heldige fiskerne, Katrine Opgård (16) med sin altalaks på 24,3 kilo i Pahtakorva 2008. Foto: Magne Kveseth. ... lese meir
Laksefangst på nær 5 tonn fra gyroinfiserte Driva i fjor!
Publisert: 2010-02-09
Laksefangst på nær 5 tonn fra gyroinfiserte Driva i fjor!
Gyroen makter hverken å knekke laksen eller de optimistiske sportsfiskerne i Driva. Bortimot 5 tonn laks ble dratt på land i fjor. Det er mer enn på over 15 år og det på tross av at gyroen tar knekken på de fleste laksungene. Her kan det ikke bare være snakk om feilvandrere, rømt oppdrettslaks og gyro-sterke krysninger av laks og sjøørret som kommer opp i elva, mener mange. - Nei, fra Fusta vet vi at 2 til 10 prosent av lakseungene unngår å bli drept av gyroen, sier fiskeparasitt-eksperten Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet i Oslo til Fiskeguiden. Ville alle bli drept, kunne heller ikke parasitten overleve der.
Noen er optimister tross alt. Tore Olsen ( t.v.) er en av dem, her sammen med fiskekompisen Tore Dahl. 2.juni i fjor satte han ny pers med denne ruggen på 18,3 kilo på enhåndsstang i Driva.
Av fjorårets lakse-statistikk fremgår det for øvrig at Surna er på vei tilbake. Fangsten på 2,76 tonn laks i 2009, er nemlig en firedobling av fangsten i den begredelige sesongen 2008. Bare kraftverket nå får orden på vannføringen, bør Surna atter bli den gode, gamle lakseelva ( Foto: Jan Ødegård, Aura Avis).... lese meir
150 villaks-bestander står i fare for å bli utryddet!
Publisert: 2010-02-04
150 villaks-bestander står i fare for å bli utryddet!
Av Norges 450 villaks-bestander er 45 helt utryddet, mens 150 står i fare for å forsvinne. Mens 21 millioner oppdrettslaks kan ha rømt i løpet av de siste 9 år, kom det i samme periode 4 millioner villaks inn til norske elver, sa direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning på laksemøtet i Stjørdal i går.
Den største trusselen for villaksen i de norske elvene er rømt oppdrettslaks og lakselus som blir stadig mer resistent. - Disse truslene er langt i fra under kontroll, sa NINA-forsker Torbjørn Forseth, som mente at de trønderske lakseelvene kan bli den siste skanse for villaksen i Norge. Foto av Gaula-laks: Frank Pålsson. ... lese meir
- Oppdrettslaksen er kreftfremkallende og mishandlet!
Publisert: 2010-02-03
- Oppdrettslaksen er kreftfremkallende og mishandlet!
I kjølvannet av meldingen om at USAs nest største lavpriskjede Target ikke lenger vil selge oppdrettslaks i sine butikker, men bare villaks fra Alaska, går Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund rett i strupen på norsk oppdrettsnæring.
- Vi har omfattende dokumentasjon som viser at legemidlene som blir brukt i avlusning fører til danning av kreftstoffer i fisk både i og utenfor oppdrettsanleggene. Ved konsum kan kreftfaren overføres til mennesker, sier han.
Grådige oppdrettere bryter loven og utsetter fisken for store påkjenninger når alt for mange fisk blir trengt sammen i merdene. Fisk uten finner og med åpne sår er endel av oppdrettshistorien folk ikke får høre om. Laks blir spist levende av lus. Ønske om stadig større profitt går foran hensynet til fiskens helse, levevilkår og naturlige behov. Ingen annen norsk næring driver et mer lovløst og kritikkverdig dyrehold enn oppdrettsnæringen, hevder han i sin krigserklæring overfor oppdretterene. Foto: Bergens Tidende.
... lese meir
Oppkjøp av kilenøter ga kjempegevinst for trønderelvene
Publisert: 2010-02-02
Oppkjøp av kilenøter ga kjempegevinst for trønderelvene
Elveeierne, sjølaksefiskerne og lokalsamfunn sitter igjen med en gevinst på 130 millioner kroner etter oppkjøpet av sjølaksefisket i Trondheimsfjorden i årene 2005-2009, viser resultatet av et forskningsprosjekt om Laks og verdiskaping rundt Trondheimsfjorden som fremlegges på det store laksekonferansen i Stjørdal i morgen 3 februar. Foto fra sjølaksefiske: Rune Krogdahl.... lese meir
Første VM i kasting med vanlig fiskeutstyr på Fagernes
Publisert: 2010-01-30
Første VM i kasting med vanlig fiskeutstyr på Fagernes
Det første offisielle VM i lengde og presisjonskasting med vanlig fiskeutstyr skal arrangeres ved Strandefjorden på Fagernes fra 13. til 15.august 2010. Norges Castingforbund har i tre år abeidet for å få anerkjent denne konkurranseformen som en egen gren av ICSF. Det har de nå lykkes med. Foto: Eivind Fossheim... lese meir
Rotenonbehandling av Vefsna kan bli utsatt minst ett år
Publisert: 2010-01-26
Rotenonbehandling av Vefsna kan bli utsatt minst ett år
-Først ved påsketider vil vi kunne si om det er mulig å gjennomføre den første behandlingsrunden mot gyroen i Vefsna-regionen som er planlagt i slutten av august i år, eller om aksjonen må utsettes minst ett år. Utsettes aksjonen, blir det små endringer i fisketidene for 2010, sier fylkesfiskeforvalter Lars Sæter. Foto av Laksforsen med stengt fisketrapp: Eivind Fossheim.... lese meir
Mindre mellomlaks inn i Troms-elvene til sommeren
Publisert: 2010-01-19
Mindre mellomlaks inn i Troms-elvene til sommeren
Laksefangsten i elvene i Troms var i fjor på 17,7 tonn. Som var en tilbakegang på hele 9,1 tonn fra året før. Det ble i tillegg tilbakesatt 3,7 tonn laks, hvorav 2,7 tonn i Reisaelva og 0,8 tonn i Målselva.
Årsklassen som kom inn som smålaks i fjor, synes å være svært svak. Det kan bety en mindre oppgang av mellomlaks i 2010 og storlaks i 2011.
Målselva og Reisaelva er er også denne gang de to sikreste laks- og sjøørretelvene i Troms, mens Salangselva og Lakselva på Senja har fortsatt gode sjøørretfangster.
Bildet viser Are Larsen med en skikkelig rugg tatt på kortsonen nedenfor Målselvfossen. Foto: Eivind Fossheim. ... lese meir
Fiskeriministerens politiske spill utløser sabotasje-trusler
Publisert: 2010-01-11
Fiskeriministerens politiske spill utløser sabotasje-trusler
Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen må fjernes. Hennes behandling av luseplagen og politiske avgjørelser for å skjerme økokriminelle oppdrettsanlegg, og ikke minst sitt eget selskap fra å tape penger, er ikke bare en politisk skandale. Dette er også korrupsjon.
Adresseavisens dyktige journalist Åge Winge avslører i dagens avis et politisk spill og et kameraderi som sverter selveste statsminister Jens Stoltenberg og kretsen ellers rundt fiskeriministeren.
Fiskeriministeren må selv ta det fulle ansvar for det hennes støttespillere kaller for heksejakt. Villaksens venner raser, og Fiskeguiden håper statministeren nå rydder opp før noen går så langt som til å påføre oppdrettsanlegg skade. Fiskeguiden har fått flere henvendelser om sabotasjestrusler, noe vi alle selvfølgelig må ta avstand fra. ... lese meir
Vi betaler inntil 5000 kroner for info om storfisk-plasser
Publisert: 2010-01-01
Vi betaler inntil 5000 kroner for info om storfisk-plasser
Fiskeguidens database med informasjon om over 2500 norske fiskeplasser oppdateres hele tiden. I tillegg søker vi å presentere egne nyheter og aktuelle intervjuer som er nyttige for sportsfiskere flest i sin jakt på nye fiskeplasser og kontakter som kan gi de nødvendige råd for å lykkes med sine fiskeopplevelser.
Ved inngangen til det nye året søker vi å styrke vår posisjon som landets største nettmagasin for sportsfiskere ved å invitere våre lesere til å sende inn reportasjer med tekst og bilder fra sine kjente elver og vann med stor fisk, med lokalkjente kontakter og all annen nødvendig informasjon for å lure storfisken på kroken.
Vi betaler opptil 5000 kroner hver måned for den beste reportasjen, og vi deler ut fiskeutstyr på inntil 2000 kroner for gode tips og annet innsendt stoff som vi benytter på nyhetssiden eller de enkelte elvesidene. Mailadressen er post@fiskeguiden.no.
Lågaros-stryket er en av storfiskplassene som finnes på Fiskeguiden spesialsider. Her er du garantert kilosørret på flue om du følger våre råd. Foto: Rune Folkedal. ... lese meir
Det lukter korrupsjon i lakselus-krigen!
Publisert: 2009-12-19
Det lukter korrupsjon i lakselus-krigen!
Dette lukter korrupsjon. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, som eier 11 prosent i oppdrettsanlegget Sinkaberg-Hansen er ikke bare inhabil. Fiskeguiden mener at hun misbruker sin stilling til egen fordel, direkte eller indirekte. I så fall er det korrupsjon.
Også andre impliserte i kampen for å beskytte restene av villaksen, som Liv Holmefjord i Fiskeridirektoratet (som også er medeier i et bøtelagt oppdrettsselskap), og den ansvarlig for Mattilsynet, landbruksminister Lars Peder Brekk, synes heller ikke å ha noen skrupler for å slåss for egeninteresser.
Lars Peder Brekk kan helt umulig være habil i slike saker når broren er styreformann i tre oppdrettsselskap. Søsken er et så tett familiebånd at Brekk selv burde ha innsett dette for lenge siden, og erklært seg inhabil.
Nå er det på tide at miljøvernminister Erik Solheim rydder opp og gir sin fulle støtte til direktør Janne Sollie og hennes dyktige fagfolk i DN for å hindre at villaksen blir borte for godt. ... lese meir
Vefsna og 46 andre elver foreslås stengt i Nordland
Publisert: 2009-12-16
Vefsna og 46 andre elver foreslås stengt i Nordland
Fylkesmannen i Nordland foreslår å stenge nye 47 lakseelver mot fiske fra 2010 som følge av liten gytebestand og manglende fangstrapportering. Fisketider og redskapsbruk strammes inn. Dessuten må sjørøye-bestanden skjermes. Vefsnavassdraget foreslås helt stengt for laks og sjøørretfiske. Fiskeguiden oppdaterer sine elvesider i samsvar med forslaget til nye regler for perioden 2010-2014. Foto fra Kvalforsio: Eivind Fossheim. ... lese meir
Verdalselva stenges for laksefiske. Namsenfiske som før
Publisert: 2009-12-14
Verdalselva stenges for laksefiske. Namsenfiske som før
Mens fiskereglene i Namsen og Salvassdraget står urørt, blir fisketiden foreslått redusert med opptil 45 dager i de fleste av elvene i Nord-Trøndelag fra 2010. Verdalselva bør stenges helt, foreslår fylkesmannen. Trond Andersson og Chris Yates, her ved ved Granfossen i Verdalselva, må finne seg andre fiskeplasser. Foto: TV2.... lese meir
Mange nye laksestrekninger fredes mot fiske i Finnmark
Publisert: 2009-12-11
Mange nye laksestrekninger fredes mot fiske i Finnmark
Fremfor å redusere fisketidene, opprettes isteden store fredningssoner i Langfjordelva, Borselv, Komagelv, Sandfjordelv, Karpelv og Munkelv. Samlet sett omfatter fylkesmannens forslag til nye fiskeregler for lakseelevene i Finnmark at det opprettes store fredningssoner i 7 vassdrag og at fisketiden reduseres i 11 av elvene. Mens sjørøya skal skjermes mer i noen elver, åpnes det for sjørøyefiske i Eibyelva, i Vassdalsvassdraget og Risfordvassdraget. Foto fra Munkelva: Eivind Fossheim.... lese meir
Gyroinfiserte Lærdalselva åpnes for laksefiske
Publisert: 2009-12-10
Gyroinfiserte Lærdalselva åpnes for laksefiske
Fiskeforvalter Merete Farstad foreslår at gyroinfiserte Lærdalselva åpnes for fiske etter laks. men ikke etter sjøørret i 2010. Derimot mener hun at Flåmselva, Nærøydalselva, Ytredalselva og Kvamselva bør være stengt for fiske, og at det fortsatt er åpent bare for sjøørretfiske i Aurlandselva, Jølstra og Redalselva. Foto av Lærdalselva: Brynjulv Aartun.... lese meir
Tanavassdraget får ny lokal fiskeforvaltning i 2010
Publisert: 2009-12-09
Tanavassdraget får ny lokal fiskeforvaltning i 2010
-Den nye lokale Tanavassdragets Fiskeforvaltning skal være på plass i løpet av 2010, sa miljøvernminister Erik Solheim etter å ha mottatt den enstemmige innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Tanautvalget (bildet).
Den nye lokale forvaltningen overtar ansvaret og oppgavene som i dag er lagt til statlige myndigheter, blant annet organisering av fisket, oppsyn og salg av fiskekort.
Det overordnende målet for den lokale forvaltningen skal være å sikre fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og samisk kultur. De fiskeberettigedes særskilte rett til garnfiske og den øvrige lokalbefolkningens rett til fiske med stang skal også ivaretas. Foto: Miljøverndepartementet. ... lese meir
Forslag om 10 dager kortere fisketid i Numedalslågen
Publisert: 2009-12-09
Forslag om 10 dager kortere fisketid i Numedalslågen
Fiskeforvalter Arne Christian Geving foreslår å redusere fisketiden i Numedalslågen med 11 dager nedenfor og 10 dager ovenfor Holmfoss for å oppnå en mer rettferdig fangstfordeling i vassdraget. Spørsmålet han ber høringsinstansene ta stilling til, er om innkortingen nedstrøms Holmfoss skal være i begynnelsen av sesongen for å tilpasse fisketiden i Numedalslågen mer til den nasjonale rammen, men mener selv at innkorting i bakkant av sesongen gir et bedre fisketilbud (i tid) og en kortere gjenværende fisketid på de fiskene som spares. Foto fra Holmfoss: Eivind Fossheim.... lese meir
Kutt i fisketider og kvoter i Vest-Agder-elvene 2010
Publisert: 2009-12-08
Kutt i fisketider og kvoter i Vest-Agder-elvene 2010
Det blir redusert fisketid og lavere fangskvoter i laks- og sjøørretelvene i Vest-Agder i 2010, fremgår av forslaget til fiskeforvalter Edgar Vegge. Det blir utsettingspåbud for sjøørret i alle vassdrag, bortsett fra i Songdalselva og Lundeelva, der laksen fredes. I Otra blir døgnkvoten 2 laks. I resten av lakseelvene blir døgnkvoten 1 laks. Foto fra Mandalselva: Eivind Fossheim.... lese meir
- Steng ikke lakseelvene for alt fiske!
Publisert: 2009-12-08
- Steng ikke lakseelvene for alt fiske!
Stenges lakseelvene helt for fiske, er de dødsdømte. ... lese meir
Kraftige kutt i laksefisket også for Møre og Romsdal
Publisert: 2009-12-07
Kraftige kutt i laksefisket også for  Møre og Romsdal
Bare tre av de 30 elvene for laks og sjøørret i Møre og Romsdal har en bærekraftig beskatning, fastslo det vitenskapelige rådet. Det betyr at fylkesforvalter Leif Magnus Sættems har foreslått dramatiske reduskjoner i sitt forslag til nye fiskeregler for 2010, både når det gjelder fisketid, kvoter, nattefredning og redskapsvalg.
Det blir full fisketid for bærekraftige Stordalselva i 2010. Her er Olav Dybdal med sin fangst for to år siden. ... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS