Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Redusert laksefiske også i Aust-Agder-elvene
Publisert: 2009-12-07
Redusert laksefiske også i Aust-Agder-elvene
Nidelva nedstrøms Blakstad (sone 1-4) får i 2010 en fisketid fra 1. juni - 31. august og strekningen fra Blakstad til Eivindstad (sone 5) 1. juni – 15. august. Døgnkvoten her blir 2 fisk. Strekningen fra Eivindstad til Bøylefoss stenges for alt fiske. Stengt blir også Gjerstadelva, Langangsvassdraget, Landviksvassdraget og strekningen fra Ubergsvann til Klova i Vegårdsvassdraget, fremgår det av forslaget til fiskeforvalter Dag Matzow, som nå sendes ut på høring. ... lese meir
Ingen endring på fisketidene i Drammneselva
Publisert: 2009-12-06
Ingen endring på fisketidene i Drammneselva
Fiskeforvalter Erik Garnås vil foreslå at nåværende fiskeregler for Åroselva, Lierelva og Drammenselva videreføres i 2010. Forslaget går ut på høring før jul eller en gang utpå nyåret, og de nye forskriftene vil være vedtatt i begynnelsen av mars, sier han til Fiskeguiden. ... lese meir
Fiskeforvalteren vi stenge 7 nye elver i Rogaland!
Publisert: 2009-12-03
Fiskeforvalteren vi stenge 7 nye elver i  Rogaland!
Fiskeforvalter Trond Erik Børresen i Rogaland forslår å stenge Vikedalselva(bildet) og seks andre vassdrag for alt fiske til sommeren. Samtidig lukkes de fleste elvene i Ryfylke og på Haugalandet for sjøørretfiske. Manglende gytefisk og massevis av lakselus er i ferd med å knekke stadig flere laks- og sjøørretelver. Foto for Fiskeguiden: Bård R. Førre... lese meir
Kutt i fisketid og kvote for lakselvene i Sør-Trøndelag
Publisert: 2009-12-02
Kutt i fisketid og kvote for lakselvene i Sør-Trøndelag
Mens de fleste lakseelvene i Sør-Trøndelag får kuttet fisketiden i 2010, blir det ingen endringer for Nidelva, Gaula, Orkla og Teksdalselva. Derimot blir døgnkvoten redusert til 1 laks og 1 sjøørret for alle elvene, unntatt for Orklavassdraget, Gaulavassdraget, Nidelvvassdraget og Skaugavassdraget, der sjøørreten fredes. Fiskeforvalter Ingvar Korsen sier til Fiskeguiden at den kritiske situasjonen for mange laksestammer tilsier en reduksjon av fisketrykket. Høringsfristen er 1.februar. Foto fra Orkla: Eivind Fossheim.... lese meir
Ialt 13 lakseelver i Hordaland stenges for alt fiske!
Publisert: 2009-12-01
Ialt 13 lakseelver i Hordaland stenges for alt fiske!
I alt 13 lakseelver i Hordaland blir helt stengt for alt fiske i 2010. Samtidig blir det forbud mot fiske i alle elver og bekker med sjøørret i midtre Hardangerfjord. Flere laksebestander fredes. Fisketidene reduseres. Fiskeforvalter Atle Kambestad karakteriserer overfor Fiskeguiden sitt forslag til nye fiskeregler for dramatisk, men som er nødvendig av hensyn til de svake og manglende bærekraftgige bestandene. Oselven (bildet) og Etneelva beholder sin fisketid, men her har elveeierne innført fangstkvoter. Foto: Liv-Randi Lind. ... lese meir
Laksefisket i Troms-elvene kuttes med 2 uker!
Publisert: 2009-11-30
Laksefisket i Troms-elvene kuttes med 2 uker!
Det blir kraftige kutt i laksefisket for elvene i Troms neste sommer. Fylkesmannen foreslår nemlig at fisketiden kuttes med 2 uker og at det innføres en dagskvote på 1 laks. Bare i Målselva nedenfor Målselvfossen, her Tove Hansen landet sin første laks, kan fisket starte så tidlig som 15.juni. Resten av elvene åpnes 1.juli, foreslår fylkesmannen. Høringsfristen er satt til 15.januar. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Villaks-venner stoppet utvikling av landbaserte anlegg!
Publisert: 2009-11-23
Villaks-venner stoppet utvikling av landbaserte anlegg!
Villaksens forsvarere og venner som høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber Mohn (bildet) seksjonsleder Arne Eggereide i DN og Børre Pettersen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund var blant de 13 i det regjeringsoppnevnte utvalget som for 10 år siden mente at landbaserte oppdrettsanlegg ikke var noen aktuell løsning ut fra kostnadsmessige og fiskehelsemessige hensyn.
Mer framsynte var derimot mindretallet i utvalget, Bjørnulf Kristiansen, Norges Bondelag og Else-Beth Stamer Wahl i Norske Lakseelver, fastslår Fiskeguiden. De mente at en videre utvikling av ny teknologi ville gi muligheter for drift av landbaserte anlegg i forholdsvis nær framtid. Kjære Rieber-Mohn, nå er toget godt. Du var med på å legge den videre utvikling av landbaserte anlegg på is i 10 år og ser nå hvilket dramatisk kaos som nå rår langs kysten. Det er Fiskeguidens hilsen til våre kortsynte venner av villaksen. ... lese meir
Dramatisk for flere dødsdømte ville lakse-stammer
Publisert: 2009-11-20
Dramatisk for flere dødsdømte ville lakse-stammer
Med oppdrettsanlegg fulle av lakselus og rømlinger som blander seg med villaksen i elvene, er situasjonen nå dramatisk. I løpet av kort tid kan vi miste enda flere laksestammer. Genbanken er sprengt og trenger øyeblikkelig en voldsom kapasitetsøkning for å berge restene av det genmaterialet som ennå ikke er sikret, sier forvaltningsansvarlig for genbanken for laks, seniorforsker Arne Sivertsen i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden. Foto: Vosso-laks. Eivind Fossheim.... lese meir
Mattilsynet vurderer masseslakt av lusete lakseanlegg
Publisert: 2009-11-19
Mattilsynet vurderer masseslakt av lusete  lakseanlegg
Trønderske fjorder kan bli tømt for oppdrettsanlegg for å hindre at massene av lakselus skal ta knekken på villsmolten som går ut fra elvene til våren. Hvis ikke næringen får kontroll med parasitten før jul, må vi vurdere slike tiltak, sier tilsynssjef Knut Rønningen i Mattilsynet til Adresseavisen i dag.
Oppdrettsnæringen har mistet kontrollen med lakselusa i anlegg fra Nordland og sørover, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK. 1.oktober var det tre ganger så mange kjønnsmodne hunnlus på oppdrettsfisk i forhold til samme tid i fjor og forfjor, fastslår han. ... lese meir
De 10 største veide over 11 kilo og alle tatt på flue!
Publisert: 2009-11-19
De 10 største veide over 11 kilo og alle tatt på flue!
De 10 største laksene som ble landet i Vestre Jakobselv i sommer, ble tatt på flue og veide alle over 11 kilo. Den vesle storlakselva hadde en årsfangst på 4,6 tonn og er dermed et nytt, godt agn for fluefiskere som tenker seg til Finnmark til sommeren. Mer info finner du på Fiskeguidens spesialside, der Ingolf Erling Eriksen forteller om sin laks på 13,2 kilo. Foto: Torbjørn Bernhardsen.... lese meir
-Legges Jølstra i rør, er det slutt på eksklusivt fiske
Publisert: 2009-11-18
-Legges Jølstra i rør, er det slutt på eksklusivt fiske
Med elendige fangster og nye kutt i fisketid, forlater stadig flere sportsfiskere lakseelvene for å leike seg med fluestanga og ultralett meitefiske etter ørret isteden. Derfor er tiden nå inne til å satse på eksklusivt innlandsfiske med profesjonelle guider, sa Fiskeguidens Eivind Fossheim i sitt foredrag på konferansen om fisketurisme i Førde. Men avslutningen hans var mer alvorlig: Legges Jølstra i rør, er det slutt på eksklusivt sportsfiske i dette vassdraget.... lese meir
Tya Flyfishing flytter til ny elv med kilos-ørret!
Publisert: 2009-11-17
Tya Flyfishing flytter til ny elv med kilos-ørret!
Tya Flyfishing trekker seg ut av Tya og flytter hele virksomheten over til en ny attraktiv fiskestrekning i Brekken-området, forteller Ole Kristian Berggård (bildet) til Fiskeguiden. Sammen med sin kollega William Moberg-Faulds er de nå inne i sluttforhandlinger med grunneierne og regner med å ha klart et nytt fantastisk tilbud til tørrfluefiskere allerede 1.juni 2010. Snittvekta på ørreten ligger på 1,2 kilo,sier en fornøyd Berggård. ... lese meir
Forslag om 10 dagers fiskekutt i Numedalslågen
Publisert: 2009-11-16
Forslag om 10 dagers fiskekutt i Numedalslågen
Numedalslågen har hatt det dårligste fiske på 50 år. Nå forslår styret for de 40 elveeierne i Brufossfisket øverst i elva å kutte fisket med 10 dager og krever at at elveeierne nederst i elva, fra Holmfoss i Kvelde, utsetter sin fisketart med 10 dager. Det betyr at Brufoss-fiskerne får mer og større laks opp i sitt område, fastslår Fiskeguiden, som mener det blir spennende å se hva fylkets fiskeforvalter vil konkludere med. Foto: Eivind Fossheim... lese meir
Det nye styret i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Publisert: 2009-11-15
Det nye styret i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Torstein Moland ble gjenvalgt som styreleder for en nye periode på landsmøtet til NJFF i Bodø i helgen. Dette er det nye forbundsstyret: Fra venstre Øystein Stamland, Viggo Storvold, Arne Egil Stensåsen,Kjersti T. Nergaard, Runar Rugtvedt, Torstein Moland, Hjalmar Eide, Anne-Grete Thiis, Håkon Rudland, Lise Dalen, Ole Furu, Bjarne Huseklepp, Arne Jørstad, Terje Aslaksen.(Foto:NJFF) ... lese meir
Laks- og torskeoppdrett må foregå i anlegg på land!
Publisert: 2009-11-12
Laks- og torskeoppdrett må foregå i anlegg  på land!
Fiskeridirektoratet har nå frigitt ett av de mange bildene av deformert torsk som ble fanget av lokale fiskere i Storfjorden i Troms. Ved en DNA-prøve vil de finne ut hvilke anlegg den egentlig har rømt fra.
Samtidig presenteres det i en rekke land en svært kritisk film som skildrer hvilken miljøkriminell virksomhet den norske oppdrettsnæringen bedriver.
Og Fiskeguidens spør: Hvorfor legges det ikke mer ressurser inn i utviklingen av landbaserte matfiskeanlegg? Lar forskerne seg presse av oppdrettsnæringen til å la være og dermed blir en medskyldig part til at villaksen blir borte?... lese meir
Eksklusivt storørret-fiske i Holselva åpnes til sommeren
Publisert: 2009-11-11
Eksklusivt storørret-fiske i Holselva åpnes til sommeren
Trond Andersson (bildet)har fisket i Holselva i 25 år. I sine bøker beskriver han levende sitt liv med fluestanga. Men han mestrer også ultralett meitefiske. Under et filmopptak for en ny tv-serie om innlandsfiske landet han 24.august i år denne praktfulle ørreten på 3,27 kilo mens kameraet surra og gikk. Fisken ble forsiktig gjenutsatt og leiker seg nå trolig sammen med resten av den grovvokste ørret-bestanden i elva. (Foto: Tor Grøthe). ... lese meir
Mattilsynet truer med å slakte ned oppdrettsanlegg!
Publisert: 2009-11-06
Mattilsynet truer med å slakte ned oppdrettsanlegg!
-Vi kan stå overfor en katastrofe for både oppdrettsnæringen og våre ville stammer av laks og ørret, heter det i en melding fra Havforskningsinstituttet. Samtidig vuderer Mattilsynet å slakte ned oppdrettsanlegg og legge hele områder i Rogaland brakk hvis ikke næringen skjerper seg.Utviklingen i lakselussituasjonen med økt infeksjonsrate og tiltakende problemer med resistens er svært bekymringsfull. Det er for sent å utvikle nye medisiner, mener Havforskningsinstituttet. Foto av lakslus-klynge på laks: Lars Hamre.... lese meir
Luse-Lisbeth er inhabil til å rydde opp i laksenæringen
Publisert: 2009-10-29
Luse-Lisbeth er inhabil til å rydde opp i laksenæringen
- Full stans i all videre vekst i oppdrettsnæringen, sanering av anlegg i de mest utsatte regionene og en langt sterkere inngripen fra fiskerimyndighetene for å få situasjonen under kontroll. Dette er noen av de grep som øyeblikkelig må iverksettes for å møte de miljømessige utfordringene som oppdrettsnæringen i dag er ansvarlige for. Dette er kravene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund som nå ber om møte med den nye Kyst- og Fiskeriministeren Lisbeth Berg-Hansen for å understreke alvoret i situasjonen.
Fiskeguiden ønsker lykke til med møtet, men frykter at villaks-interessenes eneste mulighet er å iverksette aksjoner for å få stoppet veksten i en oppdrettsnæring ute av kontroll. Dessuten er jo denne miljøkriminelle jenta inhabil, mener Fiskeguiden. Foto av voksen laks med lakselus: NJFF. ... lese meir
Ranaelva friskmeldt! Gratulerer med dagen!
Publisert: 2009-10-27
Ranaelva friskmeldt! Gratulerer med dagen!
Ranaelva og fem andre vassdrag i Rana-regionen ble i dag friskmeldt. Lakseparasitten er fjernet og den nye bestanden av utsatt fisk fra de opprinnelige laks- og sjøørretstammene ser ut til å stortrives. I formiddag fastslo dykkere at det på strekningen fra Reinforsen til Jamtlisvingen sto over 700 gytelaks og 2500 - 3500 sjøørret, og den største måtte være over 16 kilo. Gratulerer med dagen! Kartet viser de friskmeldte elvene (DN). ... lese meir
Fiskeriministerens oppdrettsselskap politietterforskes!
Publisert: 2009-10-20
Fiskeriministerens oppdrettsselskap  politietterforskes!
Den nye fiskeriministeren, oppdrettsmillionæren Lisbeth Berg-Hansen, bedyrer i et intervju med NRK at hennes oppdrettsselskap Sinkaberg-Hansen ikke kan klandres for noe i forbindelse med at 90 000 laks rømte fra anlegget ved Kavløya i Vikna for fire uker siden og som er politianmeldt. Ifølge Norwegian Salmon lå hennes selskap på 10.plass blant verstingene over lakserømninger i 2006. - Nå ser det enda mørkere ut for villaksen, mener Fiskeguiden.... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS