Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:
Fiskeguiden sist:Nyheter
Nyheter arkive fra fiskeguiden.no


Vår Sportsfisker Epostliste gir DEG tips når siste Sportsfiske-nytt kommer!
Din epost adresse:
Lakseeventyret i Sunnmørs-elvene
Publisert: 2009-10-19
Lakseeventyret i Sunnmørs-elvene
På 70-tallet sto folk skulder mot skulder i kø og fisket laks i Bondalselva. Hver gang noen fikk fisk på kroken, måtte alle, som på et signal, løfte sine bamsstenger fra elva så fiskeren fikk løpe nedover og lande laksen på en roligere plass. Rundt 40.000 laks ble årlig landet i de 39 elver Sunnmørselvene, og eksperter klødde seg i hodet og kunne ikke fatte at det var så mye fisk i de små elvene. Journalist Svein Aam, med fiskeri og havbruk som spesialfelt i Sunnmørsposten og NRK har skevet bok om dette lakseeventyret, samtidig som han prøver å gi svar på det brennende dagsaktuelle spørsmålet om hva som har skjedd med villaksen. Den negative effekten ved oppdrettsnæringen er undervurdert, fastslår han. Foto fra Bondalselva: Eivind Fossheim. ... lese meir
Skremmende liten gjenfangst av utsatt smolt i Suldalslågen
Publisert: 2009-10-16
Skremmende liten gjenfangst av utsatt smolt i Suldalslågen
Hva skjer med Suldalslågen? Etter å ha brukt flere titalls millioner for å sjekke og reparere skadene som vassdragsreguleringen påførte laksestammen i elva, kommer årsfangsten så vidt over 2 tonn i år. Det er 500 kilo mindre enn i fjor, men så mye som 2,5 tonn mindre enn i toppsesongen 2006. Hva skjer med de 80 000 smolt som årlig settes ut i sjøen utenfor elva? Av den merka fisken, var gjenfangsten i år bare 350 kilo!
- Men noen ganger er det all right, ja, helt all right, som her på laksepremieren under Sandsfossen i 2005...... lese meir
Kjempeauksjon i Oslo for vern av villaksen
Publisert: 2009-10-15
Kjempeauksjon i Oslo for vern av villaksen
Eksklusivt laksefiske, fiskereiser og fiskeutstyr til verdier på langt over en halv million kroner legges ut på en auksjon i Oslo 22.oktober. Inntektene går uavkortet til vernearbeidet for villaksen som mer enn noen gang trenger all mulig støtte for å overleve i norske elver. Mest rift blir det nok om laksefisket for 3 personer i to døgn på et par av de beste fiskeplassene i Altaelva (bildet), der det foreligger et forhåndsbud på 100 000 kroner.
Auksjonen holdes på Astrup-Fearnley Museet for Moderne Kunst, Grev Wedels gt.9 i Oslo 22.oktober fra kl.18,30 til kl. 20,30. Her finner du hele auksjonskatalogen... lese meir
Ny kjempegod lakse-sesong i Repparfjordelva
Publisert: 2009-10-12
Ny kjempegod lakse-sesong i Repparfjordelva
Med en årsfangst på 7,4 tonn, er Repparfjordelva fortsatt blant de aller beste lakseelver for sportsfiske i Norge. Dette er det tredje beste resultatet noen sinne og de stabile høye fangstene de siste årene, skyldes trolig man nå begynner å se effekten av laksetrappa, sier fiskeforvalter Harald Muladal i Finnmark til Fiskeguiden. Tor Johnny Sivertsens laks på 23,9 kilo, landet 10.juli 2009, er den største som er tatt i Repparfjordelva.Foto: Espen Ørud.... lese meir
Fluefiskere tok 15 ørret på over kiloen i snitt!
Publisert: 2009-10-09
Fluefiskere tok 15 ørret på over kiloen i snitt!
Fluefiskeren Sverre Terje Bratli fra Hamar (bildet)og hans to fiskekompiser fikk full klaff på årets fisketur til favorittplassen sin på Hardangervidda. 15 ørret på over kiloen i snitt, flere på over 2 kilo. Mer om fiskeplassen på Fiskeguidens oppdaterte spesialside. Foto: Rune Folkedal.... lese meir
Regjeringen vil berge villaksen!
Publisert: 2009-10-08
Regjeringen vil berge villaksen!
Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på den atlantiske villaksen, som i dag er truet av miljøpåvirkninger. Utviklingen i oppdrettsnæringen må ta hensyn til villaksen. Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling og en forsvarlig forvaltning av naturressursene, på prinsippene om føre-var, samlet belastning, at forurenser skal betale og om bruk av best tilgjengelig teknologi. Det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Strategien for bærekraftig havbruk skal legges til grunn. Arbeidet med å redusere lakselus og rømming vil bli høyt prioritert, heter det i Regjeringserklæringen. Kanskje det likevel er et håp for den tidligere så verdensberømte Vosso-laksen ( bildet). Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Russerne krever fiskestopp i Varangerfjorden!
Publisert: 2009-10-06
Russerne krever fiskestopp i Varangerfjorden!
Det russiske fiskeridepartementet har bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å stoppe alt sjølaksefiske i Varangerfjorden og redusere sjølaksefisket ellers i områder der laks fra russiske elver også befinner seg. I så fall får det også betydning for laksebestanden i både Komagelva, Neidenelva, Karpeelva og Grense Jakobselv, der også den russiske Pukkellaksen allerede for fem år siden boltret seg på de nye gyteplassene sine. Fiskeguidens Eivind Fossheim tok sin første russerlaks på flue i Grense Jakobselv 25.august 2005 (bildet). ... lese meir
Indianere med i cubansk satsing på økoturisme
Publisert: 2009-10-05
Indianere med i cubansk satsing på økoturisme
-Økoturisme kan være med å berge cubanere i pengeknipe, men Raul må gjøre flere grep for å bedre levevilkårene for sitt folk, rapporterer Eivind Fossheim fra konferansen om økoturisme i Zapata Nasjonalpark. Den restaurerte indianerlandsbyen, med etterkommere av den opprinnelige indianerstammen, er blitt en ny eksotisk attraksjon på den karibiske ferieøya. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Hvordan kan vi gjøre sportsfiske mer attraktivt?
Publisert: 2009-09-30
Hvordan kan vi gjøre sportsfiske mer attraktivt?
Hvordan kan vi gjøre sportsfiske mer attraktivet, utvikle og markedsføre opplevelser etter innlandsfisk? Hva må vi gjøre for å få flere elver og vann med større ørret? Ja, det skal Jon Museth i Norsk institutt for naturforskning og andre fagfolk søke å svare på under den nasjonale konferansen om sportsfiske i Førde 10. og 11.november. Foto fra Lesja: Eivind Fossheim.... lese meir
Svett fluefiske etter tropenes raskeste fighter!
Publisert: 2009-09-28
Svett fluefiske etter tropenes raskeste fighter!
Jeg har basket med nilabbor i Gambia på 60 kilo, dratt laks i Eidselva på over 20, har slåss med storgjedda i Juveren og kjempet med innsjølaks på minst 50 kilo i elvene i Baikalsjøen. Likevel følte jeg å mangle en opplevelse. Ville jeg makte å takle min første duell med verdens raskeste og sprekeste sportsfisk? Bli med på fluefiske etter bonefish på Cuba. ... lese meir
Fin avslutning på ørretfisket i Jølstra
Publisert: 2009-09-27
Fin avslutning på ørretfisket i Jølstra
Brita Mørch med årets siste fiskefangst i Jølstra. Også i denne elva er det fisketopp 1.oktober så gytefisken kan få leike i fred. Foto: Knut Mørch. ... lese meir
Overfiske i sjø og elv på laksbestander i 124 vassdrag !
Publisert: 2009-09-09
Overfiske i sjø og elv på laksbestander i 124 vassdrag !
Det fiskes for hardt i elv og sjø på laksen i 124 vassdrag. Bare 56 av de vurderte 180 laksebestandene har en bærekraftig fangst. Det betyr at fisket bør begrenses ytterligere på kysten, i de fleste fjordområder og i en lang rekke vassdrag, heter det i konklusjonen i en rapport fra det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning som ble lagt frem i dag. HER er vurderingen av de enkelte vassdrag. Foto: Eivind Fossheim.... lese meir
Garn og stengsler tar knekken på Tana-laksen
Publisert: 2009-09-07
Garn og stengsler tar knekken på Tana-laksen
Hele laksebestanden i Tanavassdraget kan kollapse dersom det ikke straks innføres strengere restriksjoner på fangsten av stor hunnlaks, sier den finske forskeren Eero Niemela til Fiskeguiden. Alt garnfiske bør forbys 1.august. Ellers i sesongen bør stengsel- og garnfiske skje bare to dager i uken, mens drivgansfisket bør kuttes ned til en dag i uken. Sportsfiske bør stoppes 15.august og all hunnfisk som landes etter 1.august, bør settes ut igjen. Les tre nye interessante fagrapporter om Tana-laksen. Foto: Eero Niemelä.... lese meir
Norske Lakseelver krever øyeblikkelig politiske grep!
Publisert: 2009-09-04
Norske Lakseelver krever øyeblikkelig politiske grep!
Oppdrettsindustrien er ute av kontroll, sier foreningen Norske Lakseelver og krever at politikere og myndigheter setter i verk drastiske tiltak for å berge villaksen. Den er allerede utryddet i 45 elver, og truet i 150 av 400 lakseelver i Norge. Reduksjonen i laksefangsten på 30 prosent i snitt fra i fjor er dramatisk. Vårt arvesølv står i fare for å bli utryddet for godt. Før vi aner det, kan øyeblikk som dette være historie. ... lese meir
Dødelig laksesykdom påvist i oppdrettsanlegg på Senja
Publisert: 2009-09-02
Dødelig laksesykdom  påvist i oppdrettsanlegg på Senja
Den dødelige laksesykdommen pancreas disease (PD) er i dag påvist i et oppdrettsanlegg på Senja, melder Mattilsynet. Den smittsomme sykdommen rammer atlantisk laks og regnbueørret og kan ikke behandles med medikamenter. PD har utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige sykdommene vi har i oppdrettsnæringen. Den har spredd seg fra Sør-Vestlandet til resten av Norskekysten og påfører oppdretterne store økonomiske tap.... lese meir
Mye vann, få fiskere og lite laks - en elendig sesong!
Publisert: 2009-08-31
Mye vann, få fiskere og lite laks - en elendig sesong!
Dette har vært en svart sesong både for Mattilsynet, for elveeierne og for sportsfiskerne. Finneskadet rømt fisk, laks med stygge sår etter lusangrep, en miljøkriminell jo-jo kjøring av kraftverk som dreper ned ungfisken og en elendig oppgang av vill gytefisk, er vår konklusjon på en fiskesesong vi helst vil glemme.
Når 10 gode laksefiskere klarer å fiske i 4 dager på de mest eksklusive fiskestrekningene i Orkla uten å lande en eneste laks, så er situasjonen kritisk. Jovisst har noen fått kvoten sin og vel så det, men de fleste har gått skuffet hjem.
Men fortvil ikke. Det finnes fortsatt en sjanse. Flere av de beste elvene er åpne til 15.september. Riktig nok er det mye vann, men det finnes ledige kort og det er god plass. Søk grom-hølene på hverdagene når de lokale storfiskerne er på jobb... ... lese meir
Kampen mot lakseparasitten i Steinkjerelva kan være tapt
Publisert: 2009-08-29
Kampen mot lakseparasitten i Steinkjerelva kan være tapt
Dersom hydrologene ikke i detalj har kartlagt vannkildene, de minste bekker og skjulte,vannfylte grøfter, er det stor sannsynlighet for at den kjemiske behandlingen av Steinkjerelva og Lærdalselva mislykkes, sier professor ved Høgskolen i Telemark og vannkjemisk ekspert Espen Lydersen (bildet) til Fiskeguiden.
... lese meir
Nå søker storørreten til fjellsjø-osene!
Publisert: 2009-08-25
Nå søker storørreten til fjellsjø-osene!
Storørreten går mot elveosene, og det er akkurat nå, i dagene frem mot fredningstiden, at du lettest kan finne rekordfisken der. Mange fjellvann er imidlertid kraftig regulert, med de konsekvenser dette har for gyte- og oppvekstplassene og næringstilgangen. Som her i innosen til magasinet ved Fivlemyrane Kraftstasjon ved Nødstedalseter (bildet) er det lite å hente. Krabber du derimot opp den styggbratte fjell-lia til Gravdalsvatnet, kan du ved innosen der få fisk fra halvkiloen og til over kiloen. I hvert fall har jeg fått fisk hver eneste gang jeg har vært der, forteller Marius Bakken ved Nødstedalseter til Fiskeguiden. Foto: Eivind Fossheim... lese meir
Oppdrettslaksen har hjertetrøbbel!
Publisert: 2009-08-22
Oppdrettslaksen har hjertetrøbbel!
Nesten halvparten av all oppdrettslaks rammes av hjertebetennelse (bildet), og ni av ti har ekstra feil på hjertet. Dette er bekymringsfullt, sier seniorforsker Ingrid Olesen ved Nofima Marin. Foto:Ingrid Olesen.... lese meir
11-åring med rekordlaks på 15,3 kilo i Beiarelva
Publisert: 2009-08-19
11-åring med rekordlaks på 15,3 kilo i Beiarelva
På fjerde kastet satt kjempelaksen. 11 år gamle Kristoffer Trones Steen løftet stanga og duellen med årets største laks i Beiarelva var i gang. Heldigvis hadde han 0,45-sene på snella, men med den syv fot lange fjellstanga i hendene, røynet det på kreftene. Først måtte far Karsten overta - deretter Stig Ottar Hansen, og etter 20 minutters beinhard kjøring kom Stig Ottar Olsen med kleppen og fikk dratt elvetrollet på land sent mandag kveld. Laksen veide 15,3 kilo og målte 109 cm. Den feite, sølvblanke kroppen var lusete. - Kristoffers rekordlaks kom i helgen inn fra sjøen sammen med mye annen stor hannlaks, forteller Fiskeguidens ekspert i Beiarelva, Reidar Kvæl, som også har tatt bildet av den glade gutten og hans eventyrlige fangst. ... lese meir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS