sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
ledersiden
Publisert: 2006-07-15
Mange laksefiskere lar seg lure!

bilde leder til fiskeguiden.no
Redaktøren med en ørret på 2,1 kilo tatt på mark i Jølstra.
Før du leier deg et laksevald, bør du be utleieren om å dokumentere hva som ble tatt av laks her de siste par årene. Mange elvestrekninger er nemlig fisketomme mesteparten av sommeren. Det er rene transportstrekninger der laksen ikke stopper på sin vandring til hølene ovenfor og bare unntaksvis biter på flue, sluk og mark.

Heretter slipper jeg storfisken levende ut igjen, tror jeg!
Med det sterke presset på storlaksen, den hurtigvoksende sjøørreten og de sårbare storørret-stammene våre, er tiden nå inne til å revidere vår holdning til sportsfiske. Sjølaksefiskerne har fått innskrenket sitt næringsfiske. Nå må sportsfiskerne også ta et større ansvar. Sammen med elveeierne må det utarbeides forvaltningsplaner der man aktivt sørger for å ta vare på storfisk-stammene i elvene.

Vi vet at forurensning, kraftutbygging, stadig feilaktig bruk av reguleringsreglement og hardt fiske opp mot gytesesongen, fort kan ødelegge en sårbar storfiskstamme.

Fisketiden bør forbli som den er, for å hindre at vassdraget overbefolkes av småfisk. Derimot vil vi, ved å sette ut igjen storfisk, skjerme den genetisk betingede storfiskstammen. La oss være fornøyd med å ha lurt storfisken på flua , målt lengden og tatt bilde av den. Storørret opp mot gytetid,og storlaks på sensommerelvene,har heller ingen god matkvalitet.

En opplevelsesrik fisketur ikke er fullendt før jeg har spist fangsten sammen med gode venner, har jeg alltid sagt. I dag er situasjonen litt annen. Etter å ha lært hvor mye det betyr å verne om storlaks- og storørret-stammene våre, synes jeg det er greit å sette ut igjen ørret på over kiloen og storlaks. Mitt problem er at det nå er blitt en god stund siden jeg fikk en så stor fisk! Å slippe ut igjen en stor og vakker ørret, som jeg har brukt all min erfaring og mine knep på for å fange, gir meg dobbel fiskeglede enn om jeg hadde knekket nakken på den og tatt den med hjem, mener jeg.

Den beste måten å bygge opp og videreutvikle en attraktiv elv eller et vann for sportsfiske, er å sette ut igjen fisk på over halvkiloen, samtidig som man beskatter hardere og utnytter bedre matfisk på 200-500 gram.

La skogen vokse langs ene elvebredden som skjul og matproduksjon for fisken!"
For å sikre fisken gode skjuleplasser og skape gode fiskeplasser bør det på enkelte strekninger legges ut stor stein, samtidig som man må sørge for å beholde buskvegetasjonen på den elvebreden. Or, bjørk og andre lauvtrær skaper ikke bare gode skjuleplasser for fisken. Her samles også mange av insektene fisken lever av. Dessuten er alt lauvet og småkvisten som faller ned og legger seg på bunnen av elva, selve matgrunnlaget for fiskens viktigste næringsdyr.
Å tømme sekkevis av høstlauv på elva, er en mye viktigere form for fiskepleie enn å sette ut yngel og fiskeunger. Hva hjelper det å pøse ut stadig mer småfisk når næringsgrunnlaget ikke økes, spør Fiskeguiden.

Uavhengig
Fiskeguiden er et magasin for sportsfiskere uten noen form for parti- og næringspolitisk tilknytning. Det skal være et forbrukermagasin som sportsfiskere kan stole på og kan ha tillit til. Her skal man finne pålitelig informasjon om fiskemulighetene i de enkelte vassdrag og med en redaksjonell frihet til en faglig vurdering og meningsutveksling.

Siden både lakseoppdretterne og de politiske myndigheter synes å neglisjere fullstendig de faglige innspill om hvordan villaksen kan berges, må Fiskeguiden også være villaksens forsvarere. Kortsiktige næringspolitiske utspill som truer våre ville laksestammer, må stoppes. Jovisst forstår vi at politikerne må sørge for en utvikling av oppdrettsnæringen og utnytte andre naturressurser, men Norge har også sterke internasjonale forpliktelser til å ta vare på den ville atlanterhavslaksen. Vi stiller oss undrende til lakseoppdretternes manglende respekt for villaksen. Når det skal bygge nye anlegg, må vi ikke glemme at det var de lokale ville laksestammene fra Namsen, Stjørdalselva, Driva, Vosso, Alta, Tana og andre vassdrag som er forfedrene og opphavet til den fisken som er blitt en av landets aller største eksportnæringer.
Den nye kystadelen må holde seg i respektfull avstand til villaksens vandringsveier, redusere luseplagen og sikre sine anlegg enda bedre mot rømninger.

Takk for alle innspill
På nyhetssidene våre søker vi å holde leserne orientert om det som skjer. Om vi ikke selv klarer å snuse opp alt, regner vi med at leserne fortsatt sender oss en email straks de ser noe nytt i lokalavisen sin eller hører om ting som også andre sportsfiskere bør få vite. Vi er takknemlige for alle innspill og tips som kan være med på å bygge opp Fiskeguiden til landets beste nyhetskilde for alle som driver sportsfiske.
Vi setter pris på meningsytringer, men for å bli tatt alvorlig, forventer vi at alle innlegg undertegnes med fullt navn.

Vi gleder oss alle til en ny og spennende fiskesesong. I mellomtiden hører vi gjerne fra dere. Kom med bilder og tips. Ikke vær så opptatt av språkformuleringene og ortografien. Vi redigerer alt stoffet før det settes på siden.

Vi er på jakt etter faste medarbeidere til de ulike former for fiske og til utprøving av nytt utstyr. Kom med dine fiskehistorier og gode råd. Gi oss ros og ris. Send oss dine korrigeringer, tilføyelser og bilder til elvesidene våre.
Bare ved en fortsatt god kontakt med sportsfiskerne og elveeierne kan vi makte vår oppgave som landets største og beste nettmagasin for sportsfiskere.

Fiskeopplevelsene står i kø.
Ved å klikke deg frem blant de tusen muligheter og oppsøke fiskeplassene til rett tid, står det alltid en laks eller ørret og venter på godbiten din! Ved å lære deg fiskeplassene å kjenne, og tilegne deg kunnskaper om livsløpet til fisken der ute i hølen, kan du lettere lure den på kroken. Lytt til lokalkjente fiskere og gi av dine egne erfaringer. Kameratgjengen, miljøet langs elva og fiskegleden, skal ingen ta fra oss. Vi ser allerede frem til en ny sesong med store forventninger.

Database med over 2500 fiskeplasser!
Fiskeguiden sitter på en haug med informasjon om landets fiskemuligheter, og vi forsøker så godt vi kan, med drahjelp fra våre lesere, å oppdatere databasen med sine over 2500 sider! Vi håper på fortsatt respons fra dere der ute. Ta en telefon eller send oss en mail om fiskeplasser du kjenner godt og som du gjerne vil dele med andre sportsfiskere. Har du fakta, lager vi saken. Fint om du sender oss bilder av fiskere med fangst og av høler og andre partier fra elva eller vannet som viser hvordan fiskeplassene ser ut i virkeligheten. Har du ikke selv bilder, så gi oss et tips hvem vi kan spørre.

Vårt nettmagasin får stadig nye medlemmer. Vi har nå bortimot 3000 registrerte lesere. Etter at vi gikk over til visa-betaling merker vi også en økning av danske og svenske lesere.
Vårt siktemål er å bli det ledende seriøse nettstedet for alle som driver sportsfiske etter laks, sjøørret, sjørøye, ørret, harr, gjedde og abbor her i landet. Mest opptatt er vi av å oppdatere og utvikle vår database av fiskeplasser, der du ved et par tastetrykk kan finne frem til matnyttig informasjon hvor du enn måtte ønske legge fisketuren din. Stadig flere av våre lesere bruker bevisst Fiskeguiden i jakten på nye fiskeplasser.
Den gode kontakten med sportsfiskere gir oss muligheter til å forbedre, videreutvikle og oppdatere våre nyhetssider og samtidig oppdatere fiskemulighetene i alle norske vassdrag.

Vi søker å vurdere elvene ut fra ønskene fra en sportsfisker. En lakseelv med terningkast 6, er toppen. Et vassdrag med terningkast 1, forteller deg bare at elva fører laks. Mulighetene til fangst er ytterst små. Terningen kastes ikke på måfå. Karakterene settes etter hva vi mener vassdraget er verdt som boltreplass for stangfiskeren.
Vi tar hensyn til den faglige vurdering av fiskebestanden, men mest av alt lytter vi til hva lokalkjente sportsfiskere, med sine kunnskaper og erfaringer, mener om sine fiskeplasser.
Vi legger vekt på hva som utføres av kultiveringsarbeid og elvepleie, og hvordan elva forvaltes og tilrettelegges for sportsfiske. Vi håper at stadig flere lokalsamfunn oppdager hvilke trivselverdier de har i sine store og små vassdrag, og at de legger forholdene enda bedre til rette for folk flest.
Å rusle langs elva med fiskestanga, er medisin både for sjel og sinn. Dessuten er sportsfiske god butikk for de mange lokalsamfunn som satser profesjonelt på fisket som en del av sin reiselivsnæring.

To av tre nordmenn driver stangfiske!
To av tre nordmenn griper til fiskestanga minst en gang i året. Halvparten av befolkningen kan tenke seg å fiske mer, men mangel på tid, motivasjon og personlige forhold er noen av årsakene til at folk ikke fisker mer enn de gjør. Det fanges årlig hundrevis av tonn laks, sjøørret og sjørøye på stang til en førstehåndsverdi på titalls millioner kroner. Men som sportsfiske er rekreasjonsverdien 10 ganger høyere enn fiskens kjøttverdi. De tilreisende må ha fiskekort, mat og overnatting, en guide og kanskje en båt. Så må de kjøpe fiskeutstyr, noen leier bil og mange legger igjen en god del slanter på handleturer i nærmiljøet ellers.

Fiskeguider utdannes!
For sportsfiskere flest er det ofte vrient å finne pålitelige informasjoner og personer med kjennskap til fiskeplassene, utstyr og fiskemåte, fiskekort og priser, og innkvartering. I turistkiosken, på bensinstasjonen eller overnattingsplassen, møter vi ofte sommerjobbende ungdom med null peiling om fiskemulighetene i området.. Heldigvis innser stadig flere lokalsamfunn betydningen av å ha en profesjonell fiskeguide. Men utviklingen går tregt. Det finnes i dag kun et tyve profesjonelle guider her i landet. Fiskeguiden har allerede hatt sitt første kurs for profesjonelle fiskeguider og tar sikte på å arrangere flere. Vi har vært på New Zealand og studert virksomheten der, og er kommet hjem med nye ideer!

Vårt mål for våre nyutdannede profesjonelle fiskeguider og lokale kjentmenn og internett-guider som finnes på elvesidene våre, er å gi sportsfiskere oppdaterte fiskemuligheter basert på fortløpende informasjon fra utadvendte lokalkjente og erfarne sportsfiskere.
Vi ønsker å opprette kontakt mellom våre lesere og folk som kjenner fiskeplassene og forholdene til enhver tid og som våre lesere kan ringe direkte til og avtale fisketurer og priser med.
Stadig flere av oss betaler gjerne en hundrelapp i timen til en lokalkjent fisker for å vise oss noen sine beste plasser og fiskemåten sin.
De aller fleste drevne sportsfiskere forteller gjerne om hemmelighetene sine. Dessuten har de evnen til å glede seg over andres fiskelykke!

Er vi egentlig klar over hvor priviligerte vi er, hvor godt vi har det, vi som er hekta på sportsfiske? Mange hevder at sportsfiskere lever lenger enn folk flest. I hvert er det ingen som har det bedre enn oss når vi står der sammen med fisken ute i elva...
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS