sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-05-02
Storørreten i Mistra arvet 281 000 kroner!
Sportsfisker Normann Lorents Gullerud fra Horten trivdes så godt i elvene i Rendalen at han valgte å testamentere 281.000 kroner til den grovvokste ørreten i Mistra, skriver Østlendingen.

På slutten 1980-tallet kjøpte Normann Lorents Gullerud en eiendom på østsida av Strømssalen. Huset ble brukt som base for Gulleruds lidenskapelige interesse for fiske i Mistra og nordover langs Renaelva. For fire år siden døde sportsfiskeren, 68 år gammel.
Ingen livsarvinger
Sigvald Akre i Ytre Rendal Grunneierforening, forteller at overraskelsen var stor da det ble klart at Gullerud hadde testamentert penger øremerket ørreten i Mistra og Rena.

- Det var utrolig gledelig og ikke minst overraskende å få beskjed om at Gullerud hadde tatt oss med i sitt testamente. Gullerud var ugift, og hadde ikke noen livsarvinger. Da boet etter ham ble gjort opp, viste det seg at vi ble tilgodesett med hele 281.000 kroner, forteller Akre.

Slettet gjeld
Gullerud, som var på hils med de aller fleste sportsfiskerne i Rendalen, hadde et klart formål med pengegaven. I testamentet kom det klart fram at han ville pengene skulle brukes til å opprettholde fiskebestanden i elvene Mistra og Rena, nord for Storsjøen.

- Vi har forvaltet pengene etter Gulleruds vilje ved å overføre en del penger til Rendalen Settefiskanlegg. Anlegget produserer fisk som blant annet settes ut i Storsjøen. Utsettingen bidrar i høyeste grad til at fisket i både Mistra og Renaelva er så bra som det er, samtidig som storørretstammen i Storsjøen opprettholdes, sier Sigvald Akre.

Daglig leder ved settefiskanlegget, Geir Byggstøyl, sier at arven fra Gullerud har bidratt til at gjelda ved settefiskanlegget ble slettet i fjor.

- Det betyr at vi endelig kan begynne å tenke profesjonelt på fiskeoppdrett i stedet for å tenke penger hele tiden, sier han.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS