sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-05-03
Bare oppspinn om laksefjordvern?
Stortingsrepresentant Sverre Hoddevik fra Høyre har ifølge lokalavisen Firda fått snusen i at regjeringen vil legge frem en stortingsproposisjon der vernepresset på laksefjorder i Sogn og Fjordane vil bli halvert i forhold til det forslaget som foreligger fra Rieber Mohn -utvalget.
Hoddevik hevder at han i samtaler med partikollegene og statsrådene Svein Ludvigsen i Fiskeridepartementet og Børge Brende i Miljøverndepartementet, har fått lov til å gå ut med denne lekkasjen fra saksbehandlingen.

Avdelingsdirektør Steinar Hermansen i Miljøverndepartementet ønsker ikke å kommentere noen ting fra proposisjonen som er varslet fremlagt for Stortinget i løpet av juni, og informasjonssjef Eva Nordvik har ikke hørt om Hoddeviks utspill i det hele tatt.

Etter de opplysninger Fiskeguiden har fått fra annet politisk og faglig hold, finnes det ingen dekning for Hoddeviks påstand. Proposisjonen er foreløpig ikke ferdigbehandlet, og man finner det underlig at statsrådene skulle ha gått ut med slike opplysninger på dette tidspunkt.

I følge Rieber-Mohn-utvalgets forslag til nasjonale laksefjorder er det viktig å verne Sognefjorden og Dalsfjorden mot nye oppdrettsanlegg. Derved vil man kune hindre en ytterligere spredning lakselus, som er den alvorligste trussel mot villaks-stammene. Opptil 90 prosent av smolten som går ut fra Lærdalselva mot beiteplassene i Norskehavet, blir underveis angrepet av lakselus og kommer aldri tilbake til barndomselva.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS