sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-11-29
Rakfiskfestivalen et kommers sirkus!
Er Rafiskfestivalen moden for nye 13 år, spør avisa Valdres, og mener faren er at slike festivaler blir for kommersialisert og at det blir for mye sirkus.
Valdres har vært arena for en ny Norsk Rakfiskfestival, faktisk den 13. i rekken. Denne gang også med innhold og program mer omfattende enn noen gang. Et sted mellom åttetusen og titusen mennesker var ventet å delta på arrangementet, de fleste er nok hyttefolk og tilreisende. Fra å være et rent Fagernes-arrangement har festivalen etter hvert blitt noe hele reiselivet og næringslivet i Valdres for øvrig drar veksler på. Dette er et åpenbart positivt trekk ved utviklingen gjennom de 13 åra det har vært slik festival i Valdres.
Det er rakfisken som tradisjonsprodukt i Valdres som er opphavet til festivalen. Mange distrikt har tradisjon for å produsere rakfisk, og i utgamle tider var rakfisken en del av det folket i bygdene våre overlevde på. De siste tiåra har imidlertid Valdres lykkes med å «erobre» rakfisken som et varemerke og ikke minst som identitetsbygger. I løpet av disse åra har rakfisk blitt stor forretning i distriktet vårt, og fisk fra distriktet forsyner etter hvert et stadig større marked - især på Østlandet. Og faktisk ser det ikke ut til å ha noen grenser, stadig nye ganer faller for rakfiskens fortreffelighet som gourmet- og festmat. Når en gang kanskje det innenlandske markedet er dekket, om det noen gang skjer, vil Sverige og Danmark være beredt. Det vi sikter til er at rakfisken er et produkt med enda store muligheter.
Rakfisken genererer arbeidsplasser i Valdres, sysselsetting i et distrikt som trenger nye og ekstra bein å stå på.
Arrangement som rakfiskfestivalen og fagseminarer og det som følger med, bidrar sterkt til identitetsbyggingen og til å gjøre produktet kjent og berømt. På denne måten skapes også stadig nye markeder. Det er vel og bra, imponerende bra har dette vært - ser man 13 år tilbake. Det er neppe gitt uten videre å fastslå hva vi snakker om av kroner og ører i Valdres-kassa.
I dag er rakfiskfestivalen mye et kommersielt arrangement hvis mål er å trekke størst mulig omsetning ut av hver deltaker. Delmål er naturligvis at disse også skal bygge eller forsterke de postive relasjonene til distriktet vårt.
Det er neppe noe galt i det, og erkjennelsen er vel også at vi aldri har vært i besittelse av noe bedre virkemiddel. Det bør bare gå en veg, framover og oppover. Faren er alltid til stede for at festivalen blir for kommersialisert og at det blir for mye sirkus. Like mye som at det er en betingelse at produktet beholder sitt særpreg, er det at eksempelvis festivalen også utvikler et sterkere særpreg med rot i det lokale og ekte. Derfor er også tida snart inne for at kulturlivet i Valdres blir en sterkere aktør i det som skjer under festivalen. En brannfakkel kan det sikkert oppfattes som hos noen, men tida er kanskje også moden for at arrangementet, Norsk Rakfiskfestival, går en divisjon opp og blir mer fristilt fra de kommersielle kreftene, gjerne i form av et aksjeselskap med målsetting å arrangere Norsk Rakfiskfestival i Valdres, skriver avisa Valdres.

Næringslivet på Fagernes stjal festivalideen!
Fiskeguiden vil minne avisa Valdres om at det var valdrisen Reidar Dieserud i Foreningen Rakfiskens Venner som hadde ideen til rakfiskefestivalen og som i regi av foreningen hadde arrangementet på Fagernes og med tilsvarende opplegg i Oslo de to første årene. Målet for foreningen var å få trukket frem den beste rakfisken og gi den en plass på norske festbord som den fortjener. I juryen satt rakfiskeksperter og forskere på mat.
Men som det ofte går med ideer til grundere som Reidar Dieserud. Noen finner ut at de kan tjene penger på den og rapper ideen. Det gjorde ledere av næringslivet på Fagernes. Derfor er det i dag blitt et kommersielt show som styres av næringslivet og ikke av den idealistiske gourmet-gjengen som ønsket å fremme all norsk rakørretproduksjon.
Valdrisen kuppet og overtok festivalen, og prøver å gi inntrykk av at det bare i Valdres det kan lages god rakfisk. De har glemt at denne tradisjonsmaten har minst like sterke røtter i Hallingdal og på Ringerike og i Lillehammertraktene. De har også glemt at det er villfisken av ørret som var den riktige tradisjonsmaten. Regnbueørreten er et nytt produkt og legges i dag ned etter helt andre oppskrifter enn i gamle dager....<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS