sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-07-12
Lakselva i Senja må skjerpe seg!
To sportsfiskere fra Harstad fikk seg en ubehagelig overraskelse i sitt midtsommermøte med Lakselva på Senja. Erlend Welde har sendt oss denne rapporten, som vi her gjengir det meste av. Elveeierlagets leder Oddvar Brenna beklager. - Her har skjedd alvorlige regelbrudd. Fiskere som oppfører seg slik de gjorde mot de to harstadværingene, vil bli utvist fra elva for bestandig, sier han.
Vi gjengir her mesteparten av Erlend Weldes rapport:
Som ivrig bruker av FISKEGUIDEN vil jeg først takke for mye nyttig informasjon. Det var for meg naturlig å bruke den til å planlegge en to-dagers tur til Senja. Målet var Lakselva på Senja, eller Laukhelle Lakselv. Elva blir meget rosende beskrevet, og får gode terningkast hos Dere.

Dessverre ble ikke resultatet av vår tur like hyggelig som vi hadde håpet, og jeg har noen tips og advarsler som andre kanskje kan dra nytte av. Jeg kan med en gang avsløre at turen ble resultatløs fangstmessig, noe som slett ikke er uvanlig for en gjennomsnittlig laksefisker, og er et dårlig grunnlag for syting og klaging.

Det skjedde 21.juni. Den rekordtidlige våren i nord gav håp om tidlig oppgang, og en langvarig tørkeperiode med påfølgende plaskregn de to siste døgn, ført til høy puls da vi ankom elvemunningen.

Kortsalget startet kl.1800. Vi rakk ikke fram før kl 1900, og kjøpte to kort i sone 5. Vi ba kortselger om råd, men hun visste dessverre lite om fiske, og i særdeleshet fluefiske. Vi hadde enhåndsstenger. Markstengene lå igjen på loftet hjemme.

I følge kortselger var det tatt "en del fisk" i sone 5, så vi håpet på en fin natt. Sonen starter der Svanelva møter Kaperelva, og sammen danner Lakselva. Vi bestemte oss for å starte her, da dette området ligger nær veien, og vi var lite kjent.

Vi ble mildt sagt overrasket over å se 7 biler parkert ved broa over Svanelva. Her ligger det fem-seks små fossekulper hvor laksen stopper, før den fortsetter sin ferd videre til fjells, men alle var okkupert av lokale fiskere. Den største (og beste?) kulpen var kringsatt av seks mann, som fisket to og to. Samtlige benyttet 14-17 fots to-håndsstenger med fluesnøre, to meter fortom, og mark med 40 grams slangesøkke. De stod bom fast på plassene sine. Etter to timers venting, ga vi opp.

Det viste seg at elva har 60 grunneierkort, og de som benytter kortene, "skal forsøke å fordele seg mest mulig over hele vassdraget...", noe de kanskje ikke helt hadde fått til!??!
Lenger nede i sonen kom vi i prat med en hyggelig fisker. Grunneier han også, men ikke med de andres fiendtlige innstilling. Han kunne fortelle at gruppen vi møtte, holdt til på dette området hele året. Telt og lavvo står der fast hele sommeren, og kommer man forbi mens folket har en pause, hopper det alltid en eller to ut i elva, for å "holde på kulpen".
Dette til tross for at vi så skilt flere steder langs elva, som oppfordrer til god "fiske-etikette". Han beskyldte også gjengen for å "rykke" fisk i kulpen ved lav vannstand og klar elv. Dessverre fikk jeg ikke navnene på disse elendige sjelene, som klarte å forpeste en ellers fin tur, skriver Erlend Welde.

Så legg gjerne ut et tips til de som vurderer en tur til Lakselva: Er du markfisker med spisse albuer, så prøv gjerne. Hvis ikke, så styr unna Sone 5! (Lenger ned i sona går elva bred, grunn og stri, og i følge vår vennlige kjentmann, stopper fisken sjelden opp i de få hølene mer enn 2-10 minutter. Nederst i sona er elva stor, stilleflytende og vanskelig tilgjengelig fra vei. Her fiskes det best fra båt.

Forøvrig kan det og nevnes at ved store regnfall stiger elva raskt i de øvre delene, men at det kan gå flere dager før det merkes i de nedre sonene og ved munningen, fordi de fire vannene i vassdraget først må fylles opp. Så selv om det er stor-oppgang i øvre del kan det være helt dødt i sone 1 og 2.

Håper dere kan oppdatere infoen deres om Lakselva, slik at andre kan unngå den smellen vi gikk på, slutter Erlend Welde fra Harstad.

Beklager
AL Lakselva beklager opplevelsen. Vi har klare regler på bevegelig fiske. Ingen skal kunne okkupere plasser. Alle skal slippe til, og alle skal ha en hyggelig opplevelse, fastslår formannen i AL Lakselva, Oddvar Brenna i en kommentar til Fiskeguiden.

Bevegelig fiske er nedfelt i fiskeregelen for vassdraget og omfatter alle som kjøper kort og andelshavere. Her skal det ikke være unntak. Slik det beskrives i leserbrevet er det et klart brudd på regelene, og helt uakseptabelt. Ulike sanksjoner er aktuelle bla. utestengelse fra vassdraget.

Veiledning og merking arbeides det med. Vi registrerer at mange fiskere kommer utenfra vassdragets naturlige omland og trenger veiledning og presentasjon av vassdraget. Dette arbeider vi mye med, bla har vi opprettet en egen Internettside: www.lakselva.com, og vi skal videre utarbeide en ny folder om vassdraget i løpet av kommende vinter. Målet er at langveisfarende folk lett skal kunne orientere seg langs vassdraget og finne fram til de gode fiskeplassene på egen hånd. Enkelte soner er mer egnet for fluefiske enn andre, og det skal vi informere om. Storfossen og Lillefossen i sone 5 er trange plasser som ikke er særlig egnet for fluefiske når elva er lita. Det er imidlertid gode makkplasser.

I år er vannstanden liten i elva. Det grenser helt opp til tørke. Det gjør at fiskerne samler seg på de plassene med "noe" vatn, og ikke sprer seg langs vassdraget. Vassdraget er ca. 4 mil langt. Her er mange gode fiskeplasser. Ingen behøver å "stå oppå hverandre". De to sportsfiskerne fra Harstad har vært uheldige med valg av plass og tidspunkt. Det kan ikke vi gjøre noe med i ettertid. De har kanskje ikke fått god nok veiledning og informasjon. De er velkommen et annet år. Da skal vi sørge for at de får skikkelig henvisning. De kan også følge med på siden vår og etter hvert sitte heime og planlegge. Det skal også være mulig å bestille kort på nettet.

Alle fiskerene skal få et "fangsstatistkk - skjema" sammen med fiskekortet de kjøper. Her står bla navn og telefonnummer på styret og oppsynslederen. Tvilsomme hendelser kan rapporteres inn og vi skal etter evne gripe inn - dersom vi har mulighet, kommenterer Oddvar Brenna.

e-post: oddvar.brenna@fm-tr.stat.no

Fiskeguidens kommentar:
Forvaltningen må skjerpe seg! Fiskeguiden beklager også opplevelsen de to fra Harstad hadde ved sitt første møte med Lakselva på Senja. Vi har selv vært i elva – og en så vakker perle av et vassdrag som dette, må forvaltes strengt dersom man ønsker besøk fiskere som er ukjent med fiskeplassene.

Fiskeguiden vil gjerne ha kontakt med en lokalkjent fisker i området som kan stille opp som kontaktmann for Fiskeguidens lesere. Det kan bli vårt bidrag til en bedre forvaltning av elva.

Fortsatt skitt fiske!
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS