sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-08-19
Gyro-krigen i gang i Steinkjervassdraget!
Mens rotenon ble brukt under den mislykkede gyrokrigen i 2001 (bildet), skal man ved den nye behandlingen av Steinkjervassdraget, som startet mandag 21.august, benytte aluminiumsulfat (AlS) som hovedkomponent, supplert med rotenon i områder hvor aluminiumtilsetting vurderes som lite hensiktsmessig.
Fjerning av parasitten fra Steinkjerregionen har høy prioritet, fordi spredningsfaren til andre laksevassdrag i Trondheimsfjorden er vurdert som stor, heter det i meldingen fra DN.

Gyrodactylus salaris ble første gang registrert i Steinkjerregionen i 1980. Det er gjennomført to kjemiske behandlinger for å fjerne parasitten fra denne regionen. Begge behandlingene har dessverre vært mislykket. Den siste behandlingen ble gjennomført i 2001/2002, men parasitten ble oppdaget på nytt i 2005.

En ekspertgruppe har foretatt en vurdering av mulige årsaker til at parasitten fortsatt befinner seg i Steinkjervassdraget. Planleggingen av den nye aksjonen har tatt hensyn til de anbefalingene som ekspertgruppen har gitt.

Det er utviklet en ny metode for bekjempelse av G. salaris. Metoden, som er utviklet av NIVA gjennom GyroMet-prosjektet, gjør bruk av surt aluminium AlS (aluminiumsulfat) som hovedkomponent. Metoden forutsetter altså bruk av små mengder rotenon for eksempel i små bekker, dammer, grøfter og lignende, der ønsket effekt av aluminiumtilsetting er vanskelig. Den nye metoden ble første gang benyttet i Batnfjordselva i Møre og Romsdal i 2004. Med utgangspunkt i de positive resultatene fra denne behandlingen, ble Lærdalselva behandlet på samme måte i 2005/2006.

Resultatene fra Batnfjordsprosjektet og Lærdalsprosjektet er oppløftende. Det er ikke registrert parasitter i vassdragene etter behandling, og kun et fåtall laks og ørret ble registrert døde. Undersøkelser tyder på at behandling med aluminium i kombinasjon med lav pH ikke gir varige skader på bunndyrsamfunnet. Med bakgrunn i resultatene fra Batnfjordselva og Lærdalselva er det ikke forventet at prosjektet i Steinkjerregionen vil gi vesentlig negative effekter på det biologiske mangfoldet.

I tillegg til høstens aksjon, er det planlagt en ny kjemisk behandling av Steinkjervassdragene i 2007.

Det er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er tiltakshaver og leder styringsgruppen som består av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Kontaktpersoner er direktør for Miljøvernavdelingen i Nord-Trøndelag, Svein Karlsen, tel 74 16 80 50 og seksjonssjef Arne Eggereide i DN, tel 73 58 07 41.

Den første behandlingen med den flytende aluminiumsløsningen vil pågå i 14 dager, og så gjentas i 2007.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS