sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-08-21
Sjekk minstevannføringen i lakseelvene!
Nå må elveeiere, sportsfiskeforeninger og andre forvaltere av lakseelvene være våkne fremover. Liten vannføring og ekstrem høy vanntemperatur mesteparten av sommeren har vært en knallhard påkjenning for både laks og sjøørret, og ved en ytterligere vannreduksjon inn i fiskens høstleik og gytetid, kan mye av den rett og slett stryke med. I Surna (bildet) er det funnet død fisk som kan ha krepert av oksygenmangel, og i andre elver frykter man at det samme kan skje hvis ikke minstevannføringen overholdes.
Sportsfiskere, elveeiere og andre forvaltere av lakseelver må påse at kraftregulantene overholder reglene for minstevannføring. Kanskje har flere av kraftverkene gamblet på magasinfyllingen og får kjempeproblemer med å slippe den lovpålagte minstevannføringen. I så fall må det regiwstreres og regulanten få satt ut igjen nok fisk til å kompensere for det som skulle vært produsert ved naturlig gyting i elvene.

Når det er sagt, så må innse at mange av elvene våre for lengst ville vært tørrlagte dersom de ikke hadde vært regulert. Her er det nettopp vannmagasiner og jevn produksjon av kraft som har berget mye av fisken.

Fiskeguiden ber sportsfiskere om straks å varsle det stedlige mattilsynet eller veterinærmyndighetene når man oppdager død fisk eller andre tegn på at er rivende galt. Ring kommunens tekniske etat eller fylkets fiskeforvalter dersom man mistenker at kraftregulantene ikke overholder mistevannføringen. Du finner telefon-nummer og epost-adressen på Fiskeguidens spesialsider for de enkelte elvene.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS