sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-10-10
Unødvendig å stenge lakseelver for fiske!
Direktoratet for naturforvaltning har sjokkert sportsfiskere og elveeiere ved antyde at Namsen (bildet) og andre elver med høyt innslag av rømlinger, kan bli stengt for fiske fra 2008.
Fiskeguiden har snakket med forskeren Kjetil Hindar i NINA, som DN henviser til. Han kan godt tenke seg andre og minst like gode virkemidler for å beskytte villaksen i slike elver.
Å slippe ut igjen mer villfisk i fiskesesongen og bruke not i sjøen utenfor elvemunningen for å ta rømlingene som kommer opp etter fiskeslutt, kan være ett tiltak, antyder han. I alle fall blir det ingen endringer i fiskereglene for 2007, presiserer seksjonssjef Arne Eggereide i DN overfor Fiskeguiden..

Mens det i andre av verdens lakseelver innfører strenge fangstkvoter og det blir stadig mer vanlig med pålegg om sette fisken tilbake, mener Fiskeguiden at Mattilsynet og DN har et altfor gammeldags syn på sin frykt for fang og slipp-prisippet her i landet. Det finnes flere betenkelige etiske sider ved å la utviklingen gå sin skjeve gang på vår norske måte. Å frede vassdrag uten å ta rømlingene, kan føre til at villaksen dør i konkurransen med om sine gyteplasser, og det er jo en minst like tragisk skjebne, mener Fiskeguiden.

Ved fredning får tjuvfiskerne fritt spillerom!
Ved å slippe ut igjen laks utover en fastsatt valdkvote av villaks og ta opp all rømt oppdrettslaks, vil man få redusert innslaget av rømlinger i fisketiden, samtidig som man opprettholder et laksefiske for sportsfiskere og unngår en reduksjon av inntektene til elveeierne. Av hensyn til å opprettholde det frivillige lokale kultiveringsarbeidet blant sportsfiskere flest og et fiskeoppsyn og respekt for fiskeregler, er det viktig at man bruker vassdragene, og at man ved fredning ikke overlater det hele til tjuvfiskere og andre som måtte fristes til å prøve seg. Fra flere vassdrag finnes det erfaringer og frykt for at så kan skje, mener Fiskeguiden.

Skaper gyteproblemer for villaksen.
Forskeren Øystein Skaala i Havforskningsinstituttet , som arbeider med sporing av oppdrettsfisk, er svært betenkt og lei seg over det store innslag av oppdrettsfisk i Namsen og andre lakseelver. Vi vet at innslag av rømt oppdrettslaks reduserer overlevelsesevnen til villaksen i elvene og at høy forekomst av rømlinger gjør det vanskeligere for villaksen å delta i gyteprossesen, sier han til Fiskeguiden.

Fagrapport i slutten av oktober.
Forskeren Kjetil Hindar i Nina, som jobber med fiskegener, vil i slutten av denne måneden komme med en faglig rapport om sitt syn på situasjonen og hvilke forebyggende tiltak han kan tenke seg for å hindre at rømt oppdrettslaks tar livet av villaksen i sterkt utsatte vassdrag. Rømlingene utgjør i mange elver en alvorlig trussel. Med et innslag av 20 prosent rømlinger i 10 generasjoner, vil avkommet av villaksen bestå av 40 prosent gener fra sitt opphav og 60 prosent av oppdrettslaks, sier Hindar.

Kilenotfiske etter rømlinger etter fredningstid?
Kjetil Hindar ønsker ikke å si så mye om sine faglige forslag til tiltak før rapporten hans er klar i slutten av oktober. Men i jobben med en sårbarhetsvurdering, kan man tenke seg en kombinasjon av en sterkere fangstreduksjon i form av en lavere fiskekvote eller en fang og slipp-ordning slik det blir stadig mer vanlig å benytte internasjonalt. Å legge opp til et bevisst kilenotfiske etter rømlingene, særlig på tampen av fiskesesongen og utover i gyteperioden, kan også være ett tiltak som kan vurderes, mener han. I vår samtale med Kjetil Hindar kommer vi også inn på om det kan være en ide å produsere og sette ut store mengder smolt av villfisk for å bygge opp om en større tetthet av den ville gytefiskbestanden, noe mange tror har lykkes i Drammenselva og Suldalslågen. Siden villfisken er fysisk sterkere enn rømt oppdrettsfisk, særlig like etter rømningen, kan det være viktig å finne frem til fiskehindre der bare villaksen klarer å komme videre i fisketiden og hvor man i fredningstiden kan skjerpe hinderet og plukke opp rømlingene, mens villfisken sendes videre. I Gaula i Sunnfjord ble det i år kø og kaos i fisketrappa i Osfossen. Fskergjengen måtte rykke ut og fjerne rømnlingene slik at villaksen kunne komme seg videre!

Nye fiskeregler ut på høring først neste hølst!
-Det blir ingen stengte elver eller andre dramatiske endringer i fiskereglene for norske lakseelver i 2007, understreker seksjonssjef Arne Eggereide i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden. Diskusjonen om hva som bør gjøres med fiskereglene fra 2008 er kommet altfor langt altfor tidlig, sier han. Først tidlig på høsten neste år, vil fylkesmennene ha utarbeidet et forslag til nye fiskeregler , basert på kriterier fra DN. Vi har ennå ikke bestemt hvilke kriterier som skal følges, men fylkesmennene vil sende ut sitt forslag til høring, og ført etter at kommentarene er kommet fra alle berørte parter, vil vi ta endelig stilling til, i god tid før sesongen, om hva som skal skje i 2008,sier Eggereide til Fiskeguiden.

Bildet:
-Det var skikkelig dramatisk, skjønner du, sier 14 år gamle Simen Løvhaugen (bildet), og legger ut overfor Fiskeguiden om den fantastiske fisketuren på Namsen 1.pinsedag. Mens jeg og søskenbarnet mitt Tage Øyhals kjørte vår laks på 6,5 kilo, kjempet faren min, Per Arne og onkelen min Reidar om å berge sin laks på 20,5 kilo, som satt på den andre stanga i båten. Vi var livredde for at snørene skulle krysse hverandre og dermed ville miste dem begge, sier Simen, fremdeles preget av pinse-opplevelsen på Tørrisdal-valdet i Grong. Foto: Simen Løvhaugen.Foto: Simen Løvhaugen.
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS