sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-10-23
Lakse-drepende parasitt trolig funnet i Jølstra!
Lakse-drepende parasitt trolig funnet i Jølstra!
1960-årene var Jølstra kjent for storlaksen sin. vedlegg. haster.
Vi vet ikke hvordan vi kan bekjempe parasitten PKB som nå kan være funnet på årsyngel av laks og sjøørret i Jølstra, og som tidligere i høst ble påvist i Åbjøravassdraget, sier seniorforsker Torbjørn Forseth i NINA til Fiskeguiden.
Å sette ut mer smolt som en kompensasjon for død yngel, vil Forseth advare mot inntil man har forsket nærmere mellom denne parasitten og fisken i vassdraget.

PKD-parasitten lever av plankton som finnes i stilleflytende elver, som ved utløpet av Movatnet ovenfor den lakseførende delen av Jølstra. Det er en tøff sykdom som angriper fiskens blodsystem. Leveren blekner og blodranden svulmer opp. Den dør rett og slett av blodmangel. Selv om alle symptomer tyder på at det dreier seg om PKD, vil en endelig bekreftelse foreligge først når de genetiske prøver er analysert ved Veterinærinstuttet i Bergen .

Et tyvetalls vassdrag skal undersøkes.
Sykdommen ble påvist i Åbjøravassdraget i Helgeland tidligere i høst. Forekomsten av PKD er dårlig undersøkt, og NINA og Veterinærinstituttet har nå startet undersøkelser i et tjuetalls laksevassdrag i Norge. Undersøkelsene er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet. Utvalget består av vassdrag hvor miljøforholdene er antatt å være gunstige for parasitten, vassdrag med avvikende bestandsstatus (ungfisk eller fangst) uten noen klar årsak, og vassdrag spredt fra Finnmark til Sørlandet. Forseth presiserer at selv om et vassdrag er valgt ut for å undersøkes, betyr dette ikke at vi nødvendigvis vil finne sykdom der.
Fordi sykdommen ser ut til å bryte ut ved høye temperaturer, og sett i lys av de varme somrene vi har hatt i store deler av landet i de senere år, utelukker ikke forskerne at man kan finne flere utbrudd av sykdommen.

Lovbryter i Jølstra finansierer lakseundersøkelsen!
Jølstra var tidligere en berømt lakseelv, men har de siste 15 årene bare vært en svak skygge av sin fordums storhetstid. Det er en kjent sak at mye av nedgangen i laksebestanden skyldes alvorlige brudd på konsesjonsvilkårene og reguleringsreglementet for driften av kraftproduksjonen i vassdraget. Det er Sunnfjord Energi som har finansiert forskningen på PKD–parasitten i Jølstra, det samme selskapet som er dømt til millionerstatninger for skade påført laksebestanden, og som det foreligger en serie av nye av anmeldelser mot fra elveeierlaget. Fiskeguiden synes det er flott at lovbryteren Sunnfjord Energi nå går inn for å finne årsaken til nedgangen i laksebestanden i Jølstra, om ikke da hensikten er å spore opp en ny syndebukk som de kan dele ansvaret med i sine nye rettsaker. I så fall burde vel NINA vært mer kritisk til hvor penegen kom fra, mener Fiskeguiden<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS