sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-10-27
Sportsfiskere holder Oselva rein for rømlinger!
-Nå i ettermiddag har vi fisket opp 15-16 rømlinger, men bare smålaks, sier lederen av fiskeutvalget Einar Sørstrønen i Os Jakt- og Fiskelag til Fiskeguiden. Han står ved utløpet av Oselva sammen med fem andre erfarne fiskere og plukker det de kan av laks som i den siste tiden er rømt fra anlegg i Bjørnafjorden.
Det er sjøgarnfiskerne som tar det meste av rømlingene, og flere av dem har for lengst fylt fryserne sine. Det meldes inn store garnfangster av laks i størrelsen fire kilo pluss, sier seksjonssjef Kari Morvik i Fiskeridirektoratet til Fiskeguiden, og er skuffet over at ingen av oppdretterne så langt har meldt fra om rømning, som de etter loven plikter å gjøre.

Fiskeridirektoratet: God kontroll med anleggene.
Fiskeridirektoratet foretar kontroll av alle oppdrettsanlegg hvert tredje år, og Kari Morvik mener kvaliteten på anleggene er god nok. Av nye forebyggende tiltak nevner hun at det fra i år er innført krav om dugelighetsbevis hos de som steller med anleggene. Men uhell skyldes ikke alltid menneskelig feil. Rømninger skjer ofte ved at fartøyer , en tømmerstokk eller annet drivgods river hull i nøtene , sier hun .

Lite oppdrettsfisk i Oselva.
- Lite fisk er kommet opp i Oselva foreløpig. Kanskje kvier de seg å forsere den bratte starten nede mot utløpet, sier Sørstrønen, og legger til at man egentlig har vært lite plaget av rømlinger. Den siste undersøkelsen viste at gytebestanden i Oselva besto av bare 4 prosent rømt oppdrettslaks, og det er lite i forhold til mange andre elver langs Vestlandet. Vi konsentrerer oss om fisket i flo og fjærebeltet. Jeg var en tur oppe i sone 2 og tok noen kast der tidligere i dag, men trakk meg tilbake til brakkvannssonen da jeg fikk en villaks på kroken, sier Sørstrøen.

Fiskeguiden: Det må opprettes en spesialgruppe som kan avsløre de økokriminelle utvekstene i norsk oppdrettsnæring

Fiskeguiden er sjokkert over hvilke små ressurser Fiskeridirektoratet setter inn for å finne synderne, og spesielt når varslingsrutinene hos de såkalte seriøse oppdrettsanleggene svikter totalt, slik det har skjedd på hele Vestlandskysten i år. I fjordene utenfor kysten av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det i høst tatt mistenkelig mye rømt oppdrettslaks på garn i sjøen uten at noen av oppdretterne i området har meldt om uhell.
Fiskeguiden vil henstille til Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet at man oppnevner et kontrollorgan med politimyndighet som kan rykke ut på kort varsel og sjekke forholdene ved anlegg som er i søkelyset<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS