sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-11-05
25 000 besøkte Rakefiskfestivalen på Fagernes i går!
25 000 besøkte Rakefiskfestivalen på Fagernes i går!
Alle skulle smake! Foto: Eivind Fossheim
Noraker Gård har den beste rakefisken i Valdres. Det fastslo både folket og fagjuryen under Rakeiskfestivalen på Fagernes i går. Aldri har det vært samlet mer folk på Fagernes.
Ved arrangementet i fjor var det 20 000 mennesker. I går det kanskje 25 000, sier en sliten, men glad festivalsjef Heidi Arnesen til Fiskeguiden. Hva er hemmeligheten til Norakers suksess!

Det er mange gode grunner til at Noraker-familien har landets beste rakefisk av regnbueørret. Mye av hemmeligheten til suksessen er at de selv produserer fisken de legger ned. Den kjemiske sammensetning av vannet og resten av oppvekstmiljøet for fisken er en viktig faktor for å få et best mulig og mest stabilt råstoff. Vi som legger ned vår egen rakefisk, vet hvor ustabil og forskjellig smaken kan bli alt etter hvilket vann vi har tatt fisken i, og håndteringen av den frem til festbordet.

Vann fra fjellsjø!

Gunnar Noraker har vært en klar foregangsmann for produksjon av rakefisk av regnbueørret. Han så tidlig betydningen av en god og stabil vannkvalitet med den riktige kjemiske sammensetningen. Han har funnet den rette kilden. Fra en fjellsjø i 1000 meters høyde fører han vannet gjennom flere kilometer langt rør, og med et fall på 500 meter, ned til fiskedammene på gården sin. Her kan han så styre den nødvendige vannmengden og en sterk nok strømhastighet for at fisken skal og vokse best mulig på foret han serverer.

Bløgges i bedøvet tilstand!

Like viktig som det er å la fisken vokse opp i et trivelig livsmiljø, like nøye må man være for å unngå at fisken stresses når den skal slaktes, sier Gunnar Noraker. Også under slaktningen må man hindre at man forstyrer sammensetningen av mikroorganismene i fisken. Noraker bruker ikke håv. Uten å vite det, ledes fisken direkte til en bedøvelse, som tar et halvt minutt, for så å bløgges, renses og saltes og legges ned i butten så fort som mulig.

Fin aroma og god ettersmak.

For de av oss som er vant til sterk rakefisk, kan fisk av regnbueørret fra Valdres virke tam og kjønnsløs, for å bruke et moderne media-uttrykk. Der vi sto og smakte på herlighetene i det overbefolka teltet på Fagernes i går, var det ikke så enkelt å kjenne forskjellen i smaken på lagret og vellagret til flere av produsentene.
Med nye erfaringer og kunnskaper kan vi i dag til en viss grad styre kvaliteten på råvarene og smaken på rakefisken, sier Noraker. Selvsagt kunne vi laget en rakefisk med sterkere lukt og en smak som stikker på tunga, men produksjonen ville ta lengre tid og måtte skje i mindre målestokk. Vi har valgt å lage en rakefisk med fin aroma og god ettersmak. Det blir også vår fremtidige profil. Vi har tusenvis av trofaste kjøpere og selger i år glatt våre 30 tonn, sier en fornøyd prisvinner. Æren må Gunnar dele med resten av familien, kona Unni , sønnen Nils og svigerdatteren Ragnhild.

Rakefisken fra Valdres eu-beskyttet varemerke!

Seks av produsentene av rakefisk fra regnbueørret i Valdres, Noraker Gård, Røn Gård,Trøsvik Fisk, Hande Rakaure, Lofoss Fisk og Haadem Fisk har nå fått eu-godkjent sitt sitt varemerke Rakefisk fra Valdres.
Fiskeguiden legger merke til at den største produsenten av alle, Wangensten ikke er med, siden de kjøper inn mye av sitt råstoff fra bl.a. Danmark.På Fagernes: Eivind Fossheim, Fiskeguiden (tekst og foto)
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS