sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-11-08
Fiskestopp i 32 irske lakseelver og i sjøen!
Fiskestopp i 32 irske lakseelver og i sjøen!
Bare noen få laks fra et par sørnorske elver berøres av sjølaksefisket utenfor Irland og Skottland. Her fra laksetrappa i Suldalslågen.
Fra nyttår blir det full stans i alt sjølaksefiske utenfor Irland. Samtidig stenges 32 irske lakseelver for fiske med stang og snøre. Sjølaksefiskerne får en erstatning på 25 millioner euro, og kommunene som rammes, får 5 millioner euro.
Lakseforsker Lars Petter Hansen sier til Fiskeguiden at vedtaket i den irske regjering får liten betydning for den norske laksen.

Sjølaksefisket utenfor Irland har liten betydning for den norske laksens vandring hjem fra beiteplassene i Norskehavet. Bare i noen få tilfeller antar man at norsk laks fra et par sørnorske lakseelver har en vandringsrute som berører fiskeplassene utenfor Irland.

Mens norske elver er sterkt berørt av rømt oppdrettslaks fra norske anlegg, er irske og skotske lakseelver ikke plaget av rømlinger sine anlegg. Derimot antar vi at noen skotske rømlinger går inn i norske lakseelver, sier lakseforskeren.

Lars Petter Hansen forteller at en gruppe europeiske forskere nå jobber med et eu-prosjekt der man vil søke å finne grunnen til at så mye villaks dør under sitt opphold i have. At klimaendringer kan ha mye å si, antar de fleste, men når vi vet at oppgangen av laks til elvene bare er en tredjedel av det som gikk opp for 30 års siden, er det viktig å finne årsaken til dette og hva som kan være mulig å gjøre noe med, sier Hansen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS