sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-11-30
Det kan bli skuddpremie på lakserømlinger!
Vi vil nå drøfte om vi skal utvide oppdrettsnæringens gjenfangstplikt av rømt laks og regnbueørret og samtidig innføre en dusør til sportsfiskere for hver rømling de fisker opp fra elvene, sier direktør Jens Christian Holm (bildet) i Fiskeridirektoratet til Fiskeguiden. Hittil i år er det rømt 668 000 laks og regnbueørret. I hele fjor ble det registrert 722 000 rømlinger.
Jens Christian Holm forstår godt lederen av Hardanger Villfisklag, Sven Helge Pedersen, som krever at oppdrettsnæringen bør dekke økonomisk hva det koster å fange inn igjen rømt fisk. Sportsfiskere som i dag driver et gjenfiske ved en frivillig innsats og på dugnad, er i ferd med å miste tålmodigheten. De er drittleie av å jobbe gratis med å rydde opp i en slik genetisk forurensning av økosystemet som oppdrettsnæringen som forurenser har ansvaret for og skal bekoste.
Å trekke opp en rømling med stang her og der, monner lite. Her må penger til for å få en effektiv gjenfangst i sjøen og i elvene. Pedersen foreslår en kollektiv ordning der næringen betaler inn en fast sum pr. kilo omsatt fisk til et fond som skal benyttes til en forsvarlig opprydning.Foto:Eivind Fossheim
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS