sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-07-30
25 tonn laks på rømmen!
5000 oppdrettslaks med totalvekt på 25 tonn har rømt fra Marøya i Nærøy. Det tilsvarer normalfangsten for en hel sesong i Namsenvassdraget, skriver Adresseavisa
Det er tre år siden Nord-Trøndelag opplevde en lignende rømming fra en laksenot. Nå har fylkesmannen opphevet helgefredningen for laksefiske med kilenot for å bøte på skadene. Fiskerne bes om å gi beskjed om antall oppdrettslaks de fanger.

Sprer seg raskt
Erfaring fra tidligere rømninger tilsier at bare 10-20 prosent av fisken fanges opp igjen fordi laksen sprer seg fort. Siden oppdrettslaksen rømte torsdag har den beveget seg 50 kilometer før deler av stimen ble fanget fredag.

- Det bekymrer meg at fisken ser ut til å være på vei til Namsen, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det er to ting som gjør at Rikstad ikke vil ha oppdrettslaksen i Namsen. Det ene er at oppdrettslaksen gyter på et senere tidspunkt enn villaksen. Men likevel bruker den samme gyteplass, derfor er det fare for at oppdrettslaksen roter opp i rogna som villaksen allerede har lagt.
Den andre bekymringen er genetisk. Rikstad sier han er redd for at oppdrettslaksen skal «forsøple» villaksen.

- Oppdrettslaksen er avlet for rask vekst og sen kjønnsmodning, det ønsker vi ikke for villaksen.

Økonomisk tap
Laksen rømte etter at propellen på en fraktebåt lagde hull i nota. Fraktebåter skal ha propellbeskytter for å unngå slike situasjoner. I dette tilfellet er det uvisst om propellen hadde slik beskyttelse. Ifølge Rikstad har eieren av nota vært en foregangsoppdretter som alltid har vært opptatt av sikkerhet. For eieren blir rømningen trolig en kostbar affære. Med en kilopris på 25 kroner vil tapet bli på om lag 625 000 kroner.
Som om 25 tonn laks på flukt fra Nærøy ikke var nok, har 40 tonn laks nylig rømt fra Altafjorden. - Det er svært uheldig, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS