sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-01-04
Begrensninger i laksefisket i Tana til sommeren!
Begrensninger i laksefisket i Tana til sommeren!
Håkon Henriksen med sin laks på 26 kilo fra Tana. Foto: Alf Helge Jensen.
-Det kan bli aktuelt å innføre midlertidige restriksjoner på fisket og utsettingsplikt for laks over 8 kilo i Tanavassdraget til sommeren, sier fiskeforvalter Morten Johansen i Finnmark til Fiskeguiden.. I så fall måtte Håkon Henriksen (bildet) ha satt ut igjen sin fjorårslaks om han hadde fått den på kroken til sommeren. Les mer om aktuelle restriksjoner på Tana-fisket på Fiskeguidens spesialside om Tana.
Av Eivind Fossheim.
For tredje året på rad har årsfangsten i vassdraget bare vært halvparten av det som ble fanget i 2003. I tillegg var mesteparten bare smålaks av de vel 40.tonn som ble tatt fra norsk side av Tana.
Som verdens mest produktive elv for atlantisk laks ble det en ny katastrofal fiskesesong for Tanavassdraget. Bare vel 40 tonn ble fangsten i fjor fra norsk side. Det er bare halvparten av hva som ble tatt i 2003. Nedgangen var forventet som følge av et ekstremt dårlig smålaksår i 2004, sier fiskeforvalter Morten Johansen i Finnmark til Fiskeguiden. Nå varsler han innskrenkninger i både garnfiske og fiske med stang for å øke lakseproduksjonen og skjerme storlaksen.
Ensidige norske begrensninger av fisket.
Fiskeforvalter Morten Johansen er vokst opp i Tana og har tatt doktorgraden på Tanalaksen. Lokalkjent som han er med fiskeforholdene og dagens beskatning av laksebestanden i vassdraget, er han fullt klar over hvilke tiltak som må til for å øke laksebestanden igjen, og spesielt skjerme storlaksen. Med de kompliserte lover og regler som finnes på finsk side av vassdraget, akter han ikke å vente på en langvarig prosess med de finske myndigheter om en felles begrensning av fisket. Isteden går han inn for å få til ensidige midlertidige begrensninger for fisket på norsk side, inntil den norsk-finske overvåkingsgruppen i oktober 2007 kommer med sin rapport og forslag til en fremtidig forvaltning av Tanavassdraget.
Utsatt start for drivgarnfiske.
For å øke gytebestanden i Tanaelva, varsler han om begrensninger både i garnfisket og i fisket med stang allerede kommende sesong, og fiskeforvalteren har allerede en uformell dialog med garnfiskerne om hvilke tiltak som er nødvendige. I dag begynner drivgarnfiskerne sin fangst 7. mai. For å skjerme storlaksen ,som nettopp går på elva på den tiden, kan det bli aktuelt å utsette denne fiskestarten, sier Johansen. I tillegg kan det være at vi forbyr det vanlige garnfisket etter 1.august.
Utsettingsplikt for laks over 8 kilo.
For å skjerme storlaksen, er utsettingsplikt et aktuelt tiltak, og Johansen mener at det kan bli nødvendig å kreve av både yrkesfiskerne og sportsfiskerne at all laks på over 8 kilo settes levende ut igjen. Med en så berømt storlakselv som Tana, var det skremmende å se hvor lite storlaks som ble tatt den siste sesongen. Mesteparten av fangsten var faktisk smålaks, sier Johansen til Fiskeguiden.Foto Alf Helge Jensen
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS