sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-07-30
30 000 regnbueørret på rømmen!
Nesten 30.000 regnbueørret har rømt fra oppdrettsanlegget til Aspøy Fisk i Høgsfjord, melder Stavanger Aftenblad
Det var forrige lørdag at man oppdaget at fisken var rømt, og Fiskeridirektoratet fikk beskjed mandag, opplyser daglig leder ved Aspøy Fisk, John Kåre Aspøy. Firmaet har ingen peiling på hvor mye fisk som er rømt, men det kan dreie seg om så mye som 30 000.
Rømlingene er vel ett år, og ble satt ut i anlegget i Høgsfjord 16. mai. I dag er fisken mellom 200 og 400 gram.

- Notposen var nøye sjekket før fisken ble satt ut. Nå fant vi et stort hull. Det er umulig å si noe om årsaken til dette, sier John Kåre Aspøy, som synes det er forferdelig leit med dette uhellet. Han har ikke noen oversikt over hvor mye penger bedriften taper på hendelsen. Seksjonsleder Onar Gudmundsen i Fiskeridirektoratet, avdeling Rogaland, opplyser at folk fra direktoratet har vært på anlegget til Aspøy Fisk og undersøkt forholdene. Foreløpig har han ikke mottatt noen rapport etter denne inspeksjonen.

- Det er svært sjelden at det rømmer fisk fra oppdrettsanlegg. I dette tilfellet kan det dreie seg om et betydelig antall fisk som er rømt, sier seksjonsleder Onar Gudmundsen til avisen.

- Det er fisket regnbueørret i Espedalselva og Frafjordelva hele den siste måneden, sier Oddvar Vermedal, leder i Norges Jeger og Fiskerforbund avdeling Rogaland.

- Dette er en rømming som kan få betydelige konsekvenser for villfisken i elvene i Høgsfjord. Dette har skjedd på et svært uheldig tidspunkt. Regnbueørreten tar yngel og gjør skade på gyteplassene i elvene, sier Oddvar Vermedal som venter at Fiskeridirektoratet undersøker om det er noe galt ved rutiner og drift som har forårsaket uhellet.
Fiskeforvalter Svein Dam Elnan hos Fylkesmannen i Rogaland beskriver rømmingen som en trasig hendelse.

- Faren er at regnbueørreten skal greie å etablere seg i elvene våre. Antakelig er det bare et tidsspørsmål før dette skjer, sier fiskeforvalter Elnan.

Fiskeguidens kommentar Skandale!
Det er skremmende å høre at en seksjonsleder i Fiskeridirektoratet søker å dempe ned skandalen ved å påpeke at det er svært sjelden at det rømmer fisk fra oppdrettsanlegg.
Hvor er Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning?
Nå må de ansvarlige politiske myndigheter og fagfolk sette foten ned og stoppe råkjøret fra Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet i den videre utbyggingen av oppdrettsanlegg i våre kyststrøk.
Nå må man først få sikret forsvarlig sine eksisterende anlegg og fjerne lakselusa, før man sette nye merder i sjøen utenfor de siste rester av villakselvene våre!<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS