sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-01-18
Gålåvatnet er åpent for alle stangfiskere!
Når ordfører Aksel Eng i Sør-Fron nå går ut og krever at bygda må få tilbake eiendomsretten til Gålåvatnet, er det ikke av hensyn til å åpne for en bedre adgang til fiske for folk flest. Jarleif Haugen på Gålå Høyfjellshotell, som representerer eieren av vatnet, Høegh Eiendom, sier til Fiskeguiden at hvem som helst kan i dag fiske med stang i hele vatnet, fra land og båt, mot å løse det vanlige fiskekortet for Sør-Fron Vestfjell.
Fiskeguiden henviser til sine spesialsider med mer info om fisket i Gålåvatnet og til de nødvendige lenker til andre aktulle snettsider. I sitt utspill til avisen Gudbrandsdølen Dagningen utelukker ikke ordføreren verken kjøp eller ekspropriasjon av Gålåvatnet. Mållsetning nummer en er at vatnet fortsatt skal være tilgjengelig for allmennheten. Er ikke Høegh med på det, så finnes det andre veier å gå, sier Eng.
Eng er i mot prinsippet i mot at private skal eie vann. Dessuten ligger vannet midt i et turistområde som det for fremtiden er viktig å sikre fri adgang til, sier Eng til avisen.
Tidligere ordfører i Sør-Fron, Arne Hernæs, lanserte tilsvarende forslag i et omfattende leserbrev i GD for kort tid tilbake. Hernæs, som i sin tid forhandlet med Høegh om allmennhetens bruk av vatnet, synes ikke det er for mye for langt at selskapet stiller det til disposisjon for en kommunal stiftelse, til det beste for alle i området.
Ryssland og Skurdal Sameie, som blant annet eier området ved Borgen Amfi, har som kjent vært i harde forhandlinger med Sør-Fron kommune om eierskapet til amfiet. Men akkurat i dette spørsmålet er de enige. Leder i sameiet, Jon Einar Haugen Kjorstad ser gjerne at Gålåvatnet får lokalt eierskap og han takker også gjerne ja hvis sameiet får ansvaret for å forvalte det videre.
Høegh ha skjøttet vannet godt.
- Før Den Norske Amerikalinje kjøpte det, var Gålåvatnet et sameievatn. Hvorfor de solgte den gang, vet jeg ikke, men det hadde uansett vært veldig positiv «å få» det tilbake. Vi har det driftsapparatet som skal til, blant annet med fiskekultivering - det er vi som gjør den jobben i dag, sier Kjorstad.
Sameielederen mener Høegh har skjøttet vatnet godt de årene de har eid det. Gålåvatnet er åpent for alle å fiske i, også med båt - så sant det løses fiskekort. Gålå Hotell har brukt det som spiskammers for å sikre gjestene fersk fisk til middag. De har sågar ansatt en fast fisker, Steinar Baukhol, til å ta opp det som trengs. Men noen gullgruve for selskapet tror ikke Kjorstad det har vært. Verdien ligger i fritid og rekreasjon. - Med god kultivering, bør Gålåvatnet ha et bra potensiale som fiskevatn. I dag er produksjonsevnen 1.200 kg i året, sier Kjorstad til GD.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS