sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-01-31
Nå kan du realisere dine fiskedrømmer på skolen!
Nå kan du realisere dine fiskedrømmer på skolen!
Simen Løvhaugen 15 år fra Snåsa med en laks på 21 kilo, tatt i Tørrisdalen i Namsen. Nå kan du lære å lure laksen i skoletiden!
Det er stor interesse for den nye sportsfisker-linjen på Grong videregående skole, forteller prosjektleder Christer Rognerud til Fiskeguiden.Ved siden av faglig opplæring, vil elevene oppleve fiske både i lakselver, i fjellvann og ute på kysten.
Dette blir Norges første landslinje i videregående opplæring innen fagfeltet sportsfiske. 16-åringer vil utgjøre hovedmålgruppe ved oppstarten til høsten, og studiet vil på mange måter ligne på et skigymnas. Det vil bli et 3-årig utdanningsløp med 30 elever, og opplæringen skjer i nært samarbeid med bedrifter som har lyktes med å utvikle sportsfiske som næring.
Skolen ligger på elvekanten av den kjente lakseelva Sandøla i Namsenvassdraget. I Namdalen har sportsfiske etter laks vært en av bærebjelkene i næringsutviklingen helt siden engelskmennene kom til dalføret med sitt harlingfiske for snart 170 år siden. Både valdeiere og andre tjenesteytende bedrifter, har gjennom mange år utviklet gode produkter opp mot laksefiske som næring.
Kystfiske har også lang tradisjon i Namdalsregionen. Fra skolen og ut til Namdalskysten er er det bare 40-45 kilometer, og her finner vi i dag mange reiselivsbedrifter som gjennom mange år har utviklet næring i tilknytning til sportsfiske på kysten. Utmark og fjell med masse rike fiskevann er også et kjennemerke på Namdalen. Skolen ligger i innfallsporten til store og rike fjellområder som bl.a. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Børgefjell nasjonalpark. Også innlandsfiske blir en viktig del av opplæringen.
Undervisningsplanen.
b>Med utgangspunkt i gjeldende læreplanmål innrettes fagopplæringa tydelig mot sportsfiskenæring innefor hovedområdene kyst-, innlands-, og laksefiske. Opplæringa legges opp til en 3-årig utdanning med generell eller spesiell studiekompetanse For å få en best mulig opplæring ute i bedrift i programfagene vil skoleåret måtte organiseres slik at deler av sommeren går inn i skoleåret, 1-2 uker av sommerferien. Opplæringen skjer i nært samarbeid med næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøene knyttet opp til sportsfisket. Vi har og vil knytte til oss aktører som har lyktes innfor sportsfiske som næring over hele landet, som elevene kan utplasseres hos i en praksisperiode under utdanningen.
Fiskeopplevelser.
Det legges opp til at elevene skal få fiskeopplevelser og høste erfaringer innenfor fagfeltet sportsfiske i skoletiden og fritiden. Det vil bli lagt opp til at elevene kan få spisskompetanse/ fordype seg innenfor sitt interessefelt/ spesialfelt innenfor et av hovedområdene laksfiske, kystfiske eller innlandsfiske 2. eller 3. studieår. Skolen har etablert en referansegruppe bestående av samarbeidspartnere fra næringslivet og sportsfiskeorganisasjoner for å kvalitetssikre at innholdet i opplæringens programfag treffer brukerinteressene. Skolen har som mål å ta i bruk fagmiljø knyttet opp til næringsutvikling innen sportsfiske hvor de finnes over hele landet. Som eksempel kan det nevnes at vi ser det som helt naturlig at skolen forsøker å innlemme laksefiskenæringen i Lærdal, Orkla/Gaula og Alta/Tana som partnere i opplæringen vår i tillegg til det fagmiljøet vi har knyttet til oss i Namsenvassdraget.
Fisketurisme.
Utdanningstilbudet/ programfagene innenfor sportsfiske skal inneholde fiskeforvaltning/ miljøperspektiv fisketurisme/ fiskeguiding / entreprenørskap/ bedriftsetablering/ økonomi, redskapslære, sportsfiskemetoder/ teknikker, styrmannsopplæring/ navigasjon, vertskapsrollen/ kommunikasjon/ språk, markedskunnskap/ kundekunnskap, vannet som økosystem/ artskunnskap, historie og kultur innen kyst-, innlands- og laksefiske og førstehjelp og sikkerhet
Mulighetene videre.
Elevene får en generell eller spesiell studiekompetanse, som er en forutsetning for videre studier/ utdanning ved høgskoler og universitet. De kan bli attraktive som selgere i sportsbutikker, prioritert i sommerjobber innfor fagfeltet sportsfiske, attraktive som fiskeguider, og har mulighet til å kombinere utdanning og hobby, sier Rognerud.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS