sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-02-11
Farvel til kilenøter og over til fang og slipp i elvene
Farvel til kilenøter og over til fang og slipp i elvene
Neste gang bør hun lippe ut igjen denne laksen! Foto: Eivnd Fossheim.
Når fiskepresset på vill-laksen skal reduseres kraftig fra neste år, mener Fiskeguiden at oppdrettsnæringen med sitt ansvar for den reduserte villaksbestanden, må kjøpe ut kilenotfiskerne. Samtidig bør det i elvene innføres en makskvote på en laks og en sjøørret på hvert døgnkort for et begrenset antall stenger.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy varsler tøffe tak for å berge villaksen og bygge opp igjen de truede elvestammene. I 45 av våre elver er villaksen allerede utryddet. Tredjeparten av de 401 gjenværende 401 elvebestandene er truet eller sårbare.
Selvsagt er det gledelig at 52 vassdrag og 29 fjorder har fått nasjonal vernestatus, men av eksisterende oppdrettsanlegg av det bare det i Tanafjorden som skal fjernes.
Varsler redusert sjølaksefiske.
I de nye fiskereglene som skal gjelde fra 2008 til 2013, blir det betydelige innstramninger i laksefisket. Miljøverndepartementet har allerede signalisert at man forutsetter reduksjon på blandede bestander. Det betyr redusert sjølaksefiske. Med det store ansvaret som oppdrettsnæringen har hatt for den negative utviklingen av villaksbestanden, mener Fiskeguiden denne næringen bør kjøpe ut alle kilenøtene langs kysten.
Gode erfaringer med fang og slipp!
Men elvefiskerne må også ta ansvar. I mange av elvene har man med stort hell allerede innført et frivillig fang og slipp-fiske. Erfaringene fra Alta og resultatene som forskerne er kommet frem til her, viser at tiden nå er inne til å innføre fang og slipp i alle villakselver, med muligheter til å beholde en fisk pr. fiskedøgn, samtidig som det innføres strengere begrensninger på antall fiskekort.
Nødvendig med flere kultiveringstilta.
Men begrensningene i fisket er ikke nok. Myndighetene og forvalterne av laksestammene må på offensiven. Villaksmiljøet i elvene må forbedres, slik som i Reisaelva. Forurensningskilder må fjernes. Kraftregulantene som har mye av ansvaret for tilbakegangen av bestandene, må avkreves en vannføring mer tilpasset fisken. Det må produseres millioner av øyerogn av stedeegen laksetype, som settes ut i hele vassdraget. Forskere har allerede fastslått at dette er det mest effektive kultiveringstiltak også for å beholde det genetiske mangfoldet i vassdragene.
Debatten bør starte nå.
Fiskeguiden er klare til å ta debatten om de nye reglene for reguleringsperioden 2008 – 2012. Den bør starte nå, så både elveeiere, sjølaksefiskere, sportsfiskere og fiskereisenæringen vet hva de kan forvente av innstramninger fra 2008.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS