sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-03-26
Statkraft får kjempebot etter laksedød i Surna!
Statkraft får kjempebot etter laksedød i Surna!
Advokat-hølen i Surna
Statkraft prøvde å spare 2 millioner kroner ved å tørrlegge store deler av Surna i forbindelse med en stans i Trollheim Kraftstasjon. Nå har Statkraft Energi fått en bot på 1,5 millioner kroner og inndragning av de 2 millionene de forsøkte å spare på bekostning av massedød av laks og sjøørret i elva.
Forelegget gjelder overtredelse av vannressursloven i forbindelse med at Trollheim kraftstasjon sommeren 2005 stanset, noe som medførte at deler av elven Surna ble tørrlagt og fisk døde., skriver nettsiden www.energisk.no.

Strafbareforhold.


Etter ØKOKRIMs oppfatning ble det begått straffbare handlinger fra Statkraft Energi AS i forbindelse med driften av Trollheim kraftstasjon i elven Surna i Surnadal sommeren 2005.
Temperaturen var over en periode på tre uker høyere enn den definerte temperaturgrensen. Dette medførte at hovedtransformatoren stanset, vanntilførsel ble avstengt og vannføringen gjennom kraftverket stanset.
Som følge av dette ble vannføringen i elven Surna, nedstrøms- kraftstasjonen, i løpet av kort tid redusert til langt under minstevannføring. Dette medførte igjen at et ikke ubetydelig antall yngel av laks- og sjøørret døde i et nasjonalt laksevassdrag. Dette forhold er ansett som en overtredelse av vannressursloven § 63 jf. § 5. I tillegg er det i forbindelse med samme forhold også tatt med at dette anses å være en overtredelse av internkontrollforskriften.
Inndragning av vinning er fastsatt på bakgrunn av de utgifter Statkraft Energi AS har spart ved ikke å ikke stanse produksjonen for å få renset kjølerne.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS