sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-04-04
Oppdrettere og elveiere i samarbeid om å berge villaksen!
Oppdrettere  og elveiere i samarbeid om å berge villaksen!
Kultiveringsarbeid i Snilldalselva. Foto: John Øystein Berg.
Fem av de aller største oppdrettsselskap i Norge med tilhold i Snillfjord, Hemne og på Hitra og Frøya har tatt i mot grunneiernes invitasjon for å finne ut hva man i fellesskap kan gjøre av tiltak for villaksen og sjøørreten i Bergselva og Snilldalselva (bildet). Fiskeguiden berømmer initiativet og dialogen som er opprettet med oppdrettsanleggene. Også andre elveeierlag langs kysten bør ta kontakt med oppdrettere til et samarbeide om å berge villaksen fremfor å slåss mot disse kapitalkreftene.
For oppdrettsselskapene er det av stor merkevare-verdi å ha et godt og konstruktivt samarbeide med forvalterne av villaksen og utmarksmiljøet som de er en naturlig del av og har ansvaret for. Nå kan de kvittere ved å delta i redningsaksjonen for villaksen som var grunnlaget for deres gullnæring, mener Fiskeguiden.
På Fiskeguidens sider om de to elvene vil du finne flere bilder og mer informasjon.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS