sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-04-10
Krav om senere fiskestart nedenfor Målselvfossen
Øverbygd jeger- og fiskerforening krever en senere start på laksefisket nedenfor Målselvfossen for å få mer laks opp i Divielva og resten av øvre del av Målselvvassdraget, der det i dag blir tatt bare 16 kilo laks pr. kilometer elvestrekning.
Vi er bekymret for utviklingen av laksefisket i i øverst i Målselvvassdraget, heter det i et brev som Arild Asp, leder i Øverbygd jeger- og fiskerforening har sendt Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget. Det henvises spesielt til Divielva, som de siste to årene har hatt en fangst på 14-16 kilo laks per kilometer elvestrekning. I resten av vassdraget ovenfor Målselvfossen tas det 54-58 kilo laks per kvadratmeter, mens fangststatistikken under Målselvfossen viser det tidobbelte av Divielva.
Statistikken viser at fisket blir dårligere og dårligere i øvre del av vassdraget. Det er vanskelig å si årsaken, men det er hevet over enhver tvil at fiskemønsteret i vassdraget har endra seg totalt de ti siste årene. Noe av årsaken kan være at flere velger å selge ut fiskeretten sin. Det drives i dag et intensivt fiske, sier Arild Asp til Nye Troms. Øverbygd jeger- og fiskeforening viser også til at gjennomsnittsvekta på laksen i Divielva er lavere enn i resten av vassdraget.
Det blir tatt svært få større laks, og det må være grunn til å være bekymra for at gytebiomassen i denne delen av elva er blitt alt for liten, står det i brevet.
Nå krever foreninga at SUM prøver å finne tiltak som kan bedre oppgangen av større og verdifull gytelaks til de øvre deler av vassdraget. De nevner eksempelvis utsettelse av fiskestart inntil et visst nødvendig antall laks er registrert gått opp trappa.
På bildet ser vi Tove Hansen i kortsonen nedenfor Målselvfossen. Foto: Eivind Fossheim.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS