sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-04-20
Jølstravatnet åpnes for storruse-fiske!
Fra 1.juni til 15.september vil det i år bli fisket med to storruser i Jølstravatnet. Ørret på halvkiloen og mer skal settes ut igjen for å skjerme storørret-stammen, noe som vil være en stor fordel for sportsfisket i Jølstra.

Ledegarn på maks 100 meter.


Fylkesmannen har bestemt at ledegarnet skal være maksimalt 100 meter langt og 12 meter dypt
All ørret større enn 0,5 kg skal behandles skånsomt og settes ut igjen.
Lengden på flytegarn som skal brukes i tillegg til storrusa, blir avgrensa tilsvarende lengda på ledegarnet til rusa.

Fangstdagbok skal føres.
Det skal føres logg for dato og fangst (antall fisk og totalvekt) og for antall fisk som er satt ut igjen.
Fylkesmannen, Statens naturoppsyn, Jølster kommune og Jølster jakt- og fiskelag skal på oppfordring få tilgang til loggen.
Fylkesmannen kan fastsette en fangstkvote for fisket.
Prøveperiode på to år


I forskriftene om fisket i Jølstravatnet er det ikke åpnet for bruk av storruse, men Fylkesmannen kan dispensere fra reglene dersom det er formålstjenlig (§ 9 i forskrifta).
Fylkesmannen har etter vedtak i Jølster jakt og fiskelag , sone 2 og 3, åpnet for fiske med to storruser i en prøveperiode på to år.
Fylkesmannen kan fastsette en kvote om det blir nødvendig å regulere fangstuttaket. Forutsetningen for å drive med storruefiske er at all ørret større enn 0,5 kg settes ut igjen. Dette mener Fylkesmannen bør være akseptabelt siden formålet er å ta opp porsjonsfisk. Ørret større en halvkiloen har gått over på fiskediett og fått et markert vekstomslag.

Skjermer storørreten


Storørretstammen som gyter i utløpselva Jølstra, er genetisk forskjellig fra de andre ørret-stammene i Jølstravatnet. Kravet om gjenutsetting av ørret på over halvkiloen er for å hindre et altfor hardt fiske på storørret, samtidig som det vil være positivt for sportsfisket i vassdraget.Eivind Fossheim
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS