sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-05-09
Tinnsjø-regulantens frekkis avslørt av NVE og OED!
Tinnsjø-regulantens frekkis avslørt av NVE og OED!
Den fantastiske Tinnelva skånes for døgnreguleringer.
Olje- og energidepartementet har gitt Øst-Telemarkens Brukseierforening lov til å redusere minstevannføringen fra 75 kubikkmeter i sekundet til 45 kubikkmeter i sekundet ut fra Tinnsjøen. Regulantens forsøk på en frekkis om at man forøvrig kan tappe etter kraftverkenes behov, ble avslørt av NVE. NVE og OED vil ikke ha noen døgnregulering i det hele tatt for Tinnelva, den kjempegode ørretelva i Telemark.
For å hindre de store og hyppige variasjonene i vannføringen i Tinnelva, til ulempe for både fiskebestanden og sportsfisket og andre miljøhensyn, har NVE og OED understreket i sitt vedtak at tappingen skal foregå så jevnt som mulig og med det formål for øye at magasinet er nedtappet ved vårflommens begynnelse, men tilpasset tilsigsforholdene.
Med uttrykket ”så jevnt som mulig” mener NVE at vannføringen ikke skal varieres for hyppig. Typisk døgnregulering er ikke tillatt.
Når minstevannføringen i vassdraget i sin tid ble satt så høyt som 75 m3/sek, var det av hensyn til brukseiere og fløtningsinteressene . Olje- og energidepartementet at en reduksjon på de vilkår som nå er gitt, ikke får nevneverdige konsekvenser for miljø og omgivelsene.

Fiskeguidens kommentar:
Forsøk på døgnregulering avslørt!


Fiskeguiden har fått tips om at det til tider ikke har gått tilstrekkelig med vann i fisketrappa fra utløpet av Tinnsjøen til Tinnelva. Dette må lokale vaktbikkjer påse at regulanten til enhver tid sørger for. Å redusere minstevannføringen fra 75m3/sek til 45 m3/sek er selvfølgelig en ulempe for så vel fiskebestanden som resten av miljøet i Tinnelva. Atter en gang taper fiskeinteressene for industrikapitalistene, og det til tross for at NVE i det siste har gått ut med signaler om at de i reguleringsreglementene for mange vassdrag er satt en altfor lav minstevannføring med hensyn til fiskebestanden.
NVE skal imidlertid ha ros for at de avslørte regulantens forsøk på å åpne for mulighetene av en døgnregulering. Med en slik frekkis, må man være på vakt, og sørge for regulanten ikke oppfører seg like slumsete med resten av sitt ansvar for vassdragsmiljøet.

Les mer om Tinnelva og det fantastiske fisket der på vår spesialside.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS