sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-08-21
Farvel til verdens beste fiskekrok!
Det råder en amper stemning på Mustad i Gjøvik. Enkelte har mistet tilliten til bedriftens ledelse. Ansatte frykter for sine arbeidsplasser etter at styret mandag besluttet å spare 30 til 40 millioner i lønnskostnader de neste fem årene. En slik besparelse tilsvarer lønn til 100 stillinger, skriver Oppland Arbeiderblad.
Mustad i Gjøvik har redusert bemanningen med 55 personer siden nyttår. Mandag vedtok styret å redusere lønnskostnadene i Mustad-konsernet med 60-70 millioner kroner over fem år, derav halvparten i Gjøvik. De ansatte ved Brusveen fabrikker tar fram kalkulatoren og regner. De kommer fram til at 100 står i fare for å miste jobben. Slike nyheter blir det dårlig stemning av.

- Hos oss er stemning amper. Det blir pratet om det nye vedtaket hele tida, sier Vigdis Sollien som arbeider på krokpakkeriet.

- Frykter dere for arbeidsplassene?

- Ja, det er klart vi gjør det. Hvis det går på ansiennitet - da ryker jeg som bare har åtte år. Dessuten blir sikkert pakkeriet lagt ned, sier pakkerikollega Wenche Slåttum.

- Hva kan dere ansatte bidra med for å øke lønnsomheten?

- Vi står på og jobber slik vi skal, og det er ikke så mye mer vi kan få gjort for å øke lønnsomheten. Sist så ga vi ti timer gratis arbeid hver oss. Men nå kommer de igjen og sier vi må kutte enda mer. Nei, jeg har ingen tillit til ledelsen lenger. Jeg tror ikke vi har den ledelsen som kan styre denne bedriften, sier Slåttum.

- Skal det kuttes mer nå, så kan de jo ta noe på funksjonærsida. Her er det ikke flere å ta av, sier Svein Bjørnerud som arbeider på duratinavdelingen. Denne avdelingen var for øvrig ikke orientert om styrets vedtak da vi var på besøk tirsdag kveld.

Mer til utlandet
- Det får naturligvis konsekvenser. Men det går ikke an å regne seg til 100 for mange ansatte i Brusveen, sier administrerende direktør Anders Liland om styrets vedtak. Men Liland antyder at vedtaket kan få den konsekvens at en del produksjon i Gjøvik kan bli flyttet til Singapore, Malaysia og Shanghai. Nærmere 50 fiskekrokmaskiner er allerede fraktet fra Brusveen fabrikker til Det fjerne Østen. Brorparten er havnet i fabrikken i Singapore, resterende er gått til Wuxi utenfor kinesiske Shanghai. Her er Mustad så smått kommet i gang med produksjon i leide lokaler. Neste vår skal den nye fabrikken stå klar for innflytting, og i løpet av 2003 vil nærmere 400 kinesere være i arbeid i den nye Mustad-fabrikken, bekrefter adm. dir. Anders Liland. Mustad-direktøren i Gjøvik skal derimot utrede om ulønnsom fiskekrokproduksjon i Gjøvik kan flyttes til Mustads fabrikker i Singapore og Malaysia.

- Vi kan gjøre en del produksjon lønnsom ved å overføre den til Singapore hvor lønningene er redusert med ni prosent. Valutasituasjonen kommer i tillegg. Siden nyttår er det blitt 30 prosent rimeligere å produsere i Singapore i forhold til i Gjøvik, opplyser Liland.

Nedbemanning igjen
Mustad-sjefen sier det er svært uheldig om både ansatte og utenforstående vurderer innsparingene som 100 færre Mustad-ansatte i Gjøvik.

- Sammen må vi ta tak i det som er positivt, det vil si gjøre lønnsom produksjon enda lønnsommere. Når styret vedtar å redusere lønnskostnadene i Mustad-konsernet med 60-70 millioner kroner over fem år, og halvparten i Gjøvik, får det naturligvis konsekvenser. Men det går ikke an å regne seg til 100 for mange ansatte i Brusveen av den grunn, fastslår Liland.

- 55 færre ansatte hittil i år i Gjøvik, og et mål om å redusere lønnskostnadene fra 230 millioner til 150-160 millioner kroner om fem år i konsernet, må få dramatiske følger, ikke minst for Mustad i Gjøvik?

- Det stopper ikke med de tiltakene vi har gjennomført. Når kronekursen er så sterk som den er, og politikerne ikke synes å ville bry seg om prosessindustrien, ser vi med spenning fram til 2003. I år skal vi klare overskudd og ligger an til litt bedre resultat enn fjorårets 2,3 millioner kroner etter skatt. Men for neste år er vi usikre. Konsekvensen kan bli mer utflytting av produksjon fra Gjøvik og færre ansatte. En mulighet er også å legge ned ulønnsom produksjon. Ansatte og ledelsen skal samarbeide om å finne den beste løsningen for alle.

- Håndarbeidet krokproduksjon er ute av Brusveen og lineproduksjonen er lagt ned. Står trebleavdelingen med 30 ansatte for døren?

- Det ønsker jeg ikke å si noe om. En stor andel av produksjonen i Gjøvik er lønnsom, og den skal vi satse på, svarer Liland uten å si noe om andelen av lønnsom og ikke lønnsom produksjon, av hensyn til konkurrentene.

- Singapore først
Mustad etablerte fabrikk i Singapore for over 25 år siden. Også i Malaysia har verdens største fiskekrokfabrikk-produksjon. For å kunne stå enda sterkere i lavprismarkedet for fiskekrok, besluttet O. Mustad & Søn as for en tid tilbake å etablere seg i Kina, nærmere bestemt i Wuxi utenfor Shanghai. Her er produksjonen kommet så smått i gang i leide lokaler. Neste vår står ny fabrikk i samme industriområde klar for innflytting.

- Blir Gjøvik-produksjon flyttet til Asia raskere og i større omfang enn først forutsatt?

- Styret ber om å få utredet hvordan den totale produksjonskapasiteten best kan utnyttes for å kunne oppnå lønnsomhetskravene. Singapore har ledig produksjonskapasitet. Når det i tillegg er blitt 30 prosent rimeligere å produsere krok der i forhold til i Gjøvik siden nyttår, vil ulønnsom produksjon i Gjøvik kunne bli lønnsom i Singapore. Også fabrikken i Malaysia er aktuell i denne forbindelse, fastslår Anders Liland, som sier det langt fra er bare å flytte til lavkostland.

Krok i 125 år
- Krokfaget er ikke noe man bare kan sette seg inn på kort tid. Mustad i Gjøvik startet krokproduksjonen for 125 år siden. Erfaring og kunnskap er ikke gjort i en håndvending å overføre, ei heller maskiner og utstyr. Det merker vi ikke minst i Kina hvor bøygen er å lære opp nye folk til å bli gode krokmakere (maskinstillere).

- Ingen umiddelbare planer om nedbemanning i Gjøvik, med andre ord?

- Mustad i Gjøvik er viktig og vil være det. Men å antyde at Mustad i Gjøvik skal bestå i all evighet kan jeg naturligvis ikke gjøre. Oppgaven til ledelsen og de andre ansatte i Brusveen er å arbeide for en positiv utvikling. Det er ikke noe krise, og Mustad har nok pusterom for å kunne overleve. Men hardt blir det, avslutter Anders Liland.

Må finne noe å satse på
- Ledelsen og de andre ansatte må sammen finne ut hva Mustad i Gjøvik skal satse på av krokproduksjon. Målet er å opprettholde flest mulig av arbeidsplassene lokalt. Samtidig må vi bidra til å bedre Mustads inntjening, sier Arild Vie, klubbleder i Brusveen jern- og metall.

Vie sier det hersker uro og usikkerhet hos svært mange av de 380 ansatte hjørnesteinsbedriften. Mandag gikk man til en halv times streik mot ledelsens planer om ytterligere utflytting av produksjon fra Brusveen fabrikker i Gjøvik.

- Når planer foreligger for nedskjæringer i lønnskostnadene med netto 30 til 40 millioner kroner i bedriften over fem år, er det nokså lett å regne seg til at det tilsvarer lønna til rundt regnet 100 ansatte, sier Vie, som er klubbleder for 270 jern- og metallmedlemmer hos Mustad.

- Et tidsspørsmål
Vie sier det i verste fall blir over 100 færre ansatte innen fem år, og bedriften i Gjøvik kan være en saga blott om noen år dersom rammevilkårene for norsk prosessindustri ikke endrer seg radikalt.

- Hver dag etter ferien leser vi og hører om bedrifter som må legge inn årene fordi kronekurs og rentenivå er så vanvittig høyt i forhold til andre land. Hvis politikerne og andre gode krefter ikke gjør noe snarest mulig bærer det rett utfor bakke for landets prosessindustri. Mustad i Gjøvik er intet unntak, sier Vie.

- Ikke uten kamp for arbeidsplassene?

- Absolutt ikke. For å bedre lønnsomheten kan det være riktig å overføre noe produksjon til Mustad-bedrifter i Det fjerne Østen. Men ledelsen og vi andre ansatte må nå jobbe sammen for å finne ut hva vi skal satse på i Gjøvik og hva vi eventuelt kan takke farvel til. Tidshorisonten på fem år for å spare inn 30-40 millioner kroner av lønnskostnadene i Gjøvik er dessuten alt for kort.

Lokale fordeler
Klubbleder Vie er godt kjent med lønnskuttene på ni prosent i snitt i Singapore.

- Liland sier det er blitt 30 prosent rimeligere å lage fiskekrok i Singapore i forhold å produsere i Gjøvik, siden nyttår. Da blir de enda mer aktuelt å flagge ut?

- Så enkelt er det ikke. Produktiviteten må absolutt ikke uteglemmes. Det er ikke bare å flytte krokmaskiner over til Asia og sette i gang produksjon. Å lage fiskekrok krever kunnskap og erfaring. Produktivitetsnivået i Mustads fabrikker i Asia og fabrikken i Gjøvik er vidt forskjellig, i sistnevntes favør, fastslår Vie.

- Hva er viktig å gjennomføre av forbedringer hos Mustad i Gjøvik?

- Å få levert varer til kundene til rett tid og bli enda litt bedre på kvalitet, selv om vi lager verdens beste fiskekrok, sier Vie.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS