sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-08-27
Ny skandale i Nausta i dag!
- Bøndene langs Nausta driter i dobbel forstand i vassdraget sitt, skrev Fiskeguidens redaktør Eivind Fossheim etter forurensningsskandalen i fjor sommer. Han kalte Nausta en møkkaelv i sin steinharde kritikk av forholdene her. Mens regelverket klart pålegger bøndene om å samle opp, lagre og bruke husdyrgjødsel på en slik måte at den ikke forurenser, gikk elva til sine tider sommeren 2001 skummende brun av møkk. Bakteriefloraen var 12 ganger høyere enn det som regnes for svært dårlig vannkvalitet. Det luktet møkk i hele elvedalen, skrev han.
Rømte fiskeplassen
Sportsfiskeren John Fredriksen pakket fisketanga sammen og dro fra fiskeplassen sin. Andre dukket ikke opp i det hele tatt. Bare lokalkjente fiskere som er blitt vant til gyllelukta fra sin omgang med Nausta, holdt ut. Noen fikk bra med laks, men selve naturopplevelsen var borte. Å fiske i en møkkabrun elv mens husdyrgjødsla river i nesa, er ingen fornøyelse.

Skyldte på regnbygene!
Jordbrukssjefen og ordføreren i Naustdal konkluderte med at det ikke var mulig å fastslå om gårdbrukerne hadde brutt regelverket i sin behandling av husdyrgjødsel. De skyldte på regnbygene.

Vanskelig å ta naboen!
Fjorårssommerens opplevelse i Nausta bekrefter enda en gang at det ikke er så lett for lokale ansvarlige myndigheter å avsløre syndere i bygda si. Å anklage folk i nabolaget for miljøkriminalitet, er vanskelig. Selv sportsfiskeren som kunne peke på at det meste av møkka kom fra en gård ved sideelva Åsedøla, våget ikke å stå frem med fullt navn.

Har ikke gjort jobben sin
Fiskeguiden mente at hverken ordfører eller jordbrukssjef gjorde jobben sin med å finne frem til synderne og i verksette tiltak for å hindre nye utslipp av husdyrgjødsel.

Ny katastrofe i dag!
Så skjer det igjen, i dag! En suppe med 5m3 av husdyrgjødsel og press-saft havner ved et uhell rett i øvre del av Nausta. Mens elva er på sitt mest sårbare, med ekstrem liten vannføring og en temperatur på 19 varmegrader, klarer en bonde å miste en grov dose med dødelig dritt i fylkets aller beste lakselv!

Like etter at Fiskeguiden har lagt ut på nyhetssiden et råd fra veterinærmyndighetene om å hindre en hver forurensning av vassdrag i denne kritiske sommerperioden, går bøndene ut for å spre husdyrgjødselen sin.
Hvor er jordbrukssjefen og ordføreren i Naustdal? Burde de ikke gått ut og advart mot gjødsling nå i denne kritiske tiden etter påpakningen de fikk etter fjorårets skandale?<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS