sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-12-10
Godt styrte lakselver får selv bestemme sine nye regler
Godt styrte lakselver får selv bestemme sine nye regler
Svarthølen i Gaula
Det er ikke bare noen få elver som Gaula (bildet)og Orkla med gjennomført flertallsvedtak som selv får fastsette sine egne regler for døgnkvote, redskapsbruk, fisketid og gjenutsetting av fisk innenfor rammen av DN’s strenge retningslinjer. Andre godt organiserte elver med full kontroll over vassdrageene sine, får også anledning til å bestemme sine regler for de neste fem år, sier seniorrådgiver Stig Johansson i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden.
Stig Johansson vil ha et møte med fylkesmennene 2.januar for å klargjøre hvilke vassdrag som får anledning til selv å bestemme sine fiskeregler. Selvråderetten for forvalterne av de enkelte elvene må uansett skje innen rammen av de meget strenge sentrale retningslinjer som er trukket opp av DN, men de får selv velge om en reduksjon i fiskepresset skal skje ved en lavere kvote, en innkortning av fisketiden eller ved gjenutsetting av fisk, presiserer Johansson.
Det er gytebestanden og innslaget av oppdrettsfisk blant gytefisken som blir avgjørende for hvor strenge de nye reglene skal være, og i uorganiserte vassdrag skal fylkesmennene kort og godt regulere fiskepresset ved hjelp av fisketid, sier Johansson.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS