sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-12-13
Norske fiskere bør få førsterett til rensede gyroelver
Når millioner av våre skattekroner brukes til kalking av lakseelver og til rensning av gyro-elvene, bør norske sportsfiskere få en klar førsterett til å kjøpe seg rimelige fiskekort her, mener Fiskeguiden. Norske sportsfiskere betaler årlig inn millionbeløp i fiskeravgift til statskassen, og har hundreårige tradisjoner til kultivering og forvaltning av laksebestanden. Foto fra oppfisking i Leirelva før kjemisk behandling mot gyro: Lars Sæter.
Organisasjonen Norske Lakseelver reagerer kraftig på at flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité vil sikre fiskeretter for allmennheten i elver der staten finansierer bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris,heter det i en NTB-melding i dag.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er derimot enig med komitéflertallet - alle partier unntatt Høyre og Frp - og ber Miljøverndepartementet følge opp forslaget.

Denne striden om hvem som skal få fiske laks i friskmeldte «gyrovassdrag» utkjempes foreløpig i brev fra de to organisasjonene til miljøvernminister Erik Solheim (SV) og Stortingets energi- og miljøkomité. Norske Lakseelver representerer grunneierne langs laksevassdragene. NJFF er sportsfiskernes organisasjon.

GjenytelseNJFF sammenligner bekjempelsen av lakseparasitten med kalkingsprosjektene som har ført til at laksebestanden - og laksefisket - nå er gjenopprettet i elver som tidligere var rammet av fiskedød på grunn av forsuring. I disse vassdragene stiller myndighetene krav om at minst 50 prosent av fisket skal gjøres tilgjengelig for allmennheten når det igjen er grunnlag for å åpne fiske.

«Dette er en måte å stille en gjenytelse fra grunneierne overfor allmennheten for at man gjennom de årlige kalkingsbevilgningene har bidratt til å skape gode forhold for flora og fauna i vassdragene», skriver NJFF.

- Svært urimeligNorske Lakseelver mener det vil være «svært urimelig» dersom staten krever at fiske skal forvaltes til fordel for allmennheten i vassdrag som er rammet av lakseparasitten.
Organisasjonen begrunner dette standpunktet med historiske argumenter, og myndighetenes ansvar for at Gyrodactylus salaris ble innført og spredt i flere av Norges beste laksevassdrag. Blant disse er Drammenselva, Lærdalselva, Rauma, Driva, Steinkjervassdraget, Vefsna og elvene med utløp i Ranafjorden.

Forskningsstasjon«Lakseparasitten gyro ble innført med lakseunger fra Sverige til Akvaforsk sin forskningsstasjon på Sunndalsøra i 1973. Herfra ble parasitten spredt til en rekke vassdrag på Vestlandet og nordover ved salg av lakseunger til blant annet statlige kraftselskaper. Etter en periode med vassdragsutbygginger var det underskudd på lakseunger som regulantene var pålagt å sette ut som kompensasjon for skadene de hadde påført lakseproduksjonen i vassdragene. Dette ble en kjærkommen ekstrainntekt for forskningsstasjonen på Sunndalsøra, som drev avlsstudier for å teste ulike laksestammers egnethet for oppdrettsnæringen», heter det i brevet.

Som dokumentasjon for sin historieframstilling viser Norske Lakseelver til et program i NRK Brennpunkt i år 2000.

- Utrolig freidigNorske Lakseelver tilføyer at når offentlig eide institusjoner og selskaper står bak spredningen av lakseparasitten, er det «utrolig freidig å kreve at fiske skal forvaltes til fordel for allmennheten når skadene opprettes.»

Organisasjonen viser til at norske bønder har en 150-årig tradisjon med «å lage tilrettelagte pakker med laksefiske, overnatting, servering av lokal mat og guiding».

«Merknadene fra komiteen begrenser mulighetene for å utvikle reiselivsprodukter og verdiskaping knyttet til laksefiske. Dette har vi erfaringer fra i de kalkede vassdragene», skriver Norske Lakseelver ifølge NTB.
Lars Sæter
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS