sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-01-15
Elveeier-avtale med kilenotfiskerne kan reforhandles!
Elveeier-avtale med kilenotfiskerne kan reforhandles!
En glad fiskegjeng i Orkla. Fra venstre Frode Bjerke, Sven Olav Evensen, Jan Øyvind Tyreng og Øyvind Bølerengen. Foto: Eivind fossheim
En skjerping av sjølaksefisket ved å utsette fiskestarten med opptil 5 uker, kan føre til en betydelig større oppgang av laks til elvene i Trøndelag til sommeren. Men elveeierne kan også spare penger. Vegard Heggem bekrefter overfor Fiskeguiden at det i kontrakten med kilenotfiskerne finnes en klausul om at avtalen kan reforhandles ved vesentlige endringer. Om dette blir gjort,vil elveeierne først vurdere når de nye reglene er fastlagt.
Fiskeguiden mener at DN burde forby alt sjølaksefiske, slik alle andre land har gjort, og at fiskerne får en økonomisk kompensasjon for tapte inntekter. Når DN isteden reduserer sjølaksefisket med 5 uker, blir effekten den samme som forbud. Lønnsomheten blir borte. Kilenøtene forsvinner. Ved å bruke reguleringsmekanismen fremfor forbud, får fiskerne ingen erstatning.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS