sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-07-14
Ingen stans i laksefisket i elvene resten av sesongen
Ingen stans i laksefisket i elvene resten av sesongen
Nausta.
Selv om Direktoratet for naturforvaltning er bekymret for innsiget av smålaks til elvene våre hittil i sommer, ser man ingen grunn til å gripe inn og stanse laksefisket for resten av sesongen. Reguleringene har hatt den tilsiktede effekt, heter det i dagens melding fra DN.
En foreløpig gjennomgang av laksesesongen viser at utviklingen i lakseinnsiget i 2008 er omtrent som forventet, heter det i meldingen fra DN.

Storlaksinnsiget ser ut til å ha vært bra i de fleste deler av landet. Etter det forholdsvis gode mellomlaksinnsiget i 2007 var det forventet et godt innsig av storlaks i år. Dette ser altså ut til å ha slått til.
Mellomlaksinnsiget er heller svakt de fleste steder, men heldigvis ikke katastrofalt dårlig.
Med noen unntak meldes det så langt om lite smålaks fra Sør-Trøndelag og sørover, mens rapportene fra Nord-Trøndelag og nordover er noe bedre. Likevel er det fremdeles for tidlig å gi et sikkert anslag for smålaksens del.

Reguleringene gir mer fisk i elvene


Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener at reguleringene som ble gjort før årets fiskestart, blant annet med utsatt start i sjølaksefisket, har økt oppgangen av storlaks til elvene. Dette vises på elvefangster i store deler av landet. Beregninger gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at elvefangstene tidlig i sesongen var nesten dobbelt så store som de ville vært med fjorårets reguleringer. Dette betyr imidlertid ikke at det totale innsiget av fisk er større enn før.

Om man legger rapportene så langt til grunn, vil vi i år trolig får mer stor fisk på gyteplassene, slik hensikten med reguleringene var.

Bedre gytebestand i flere elver


DN forventer derfor at gytebestandsmålene i år kan bli nådd i flere vassdrag enn tidligere. Samtidig vil det fortsatt være en god del vassdrag der man ikke får nok fisk til gyteplassene. Dette gjelder også for flere vassdrag der fiske i elvene er helt forbudt. Utfordringene knyttet til fiske på blanda bestander er derfor ikke løst.

Enkelte steder, slik som i Namsenfjorden, har reguleringene i hovedsak vært begrunnet med for stor andel oppdrettslaks på gyteområdene. Det gjenstår å se om reguleringene har bidratt til å bedre denne situasjonen også.

Må følge utviklingen nøye


Selv om årets sesong har gitt til dels gode elvefangster av storlaks, betyr dette imidlertid ikke at lakseinnsiget har vært betydelig bedre enn de foregående årene.

Etter det dårligste smålaksinnsiget i manns minne i 2007, var en spesielt redd for at mellomlaksinnsiget kunne svikte helt, og at det kunne bli behov for full fiskestans. Heldigvis ser det ut til at innsiget ikke er så dårlig at dette blir nødvendig.

Et foreløpig svakt smålaksinnsig gir imidlertid grunn til bekymring. DN oppfordrer derfor både fylkesmennene og den lokale forvaltningen til å følge nøye med på den videre utviklingen. Det kan fortsatt bli nødvendig å sette inn ekstra tiltak i elver med sviktende innsig, kanskje spesielt i smålakselver.

Foreløpig vurdering av lakseinnsiget i 2008 – Notat fra Norsk institutt for naturforskning (PDF-fil, 324 KB)

DNs nettsider om lakseregisteret (intern lenke)
Kontakperson:
Raoul Bierach, tlf. + 47 73 58 07 38 eller + 47 922 43 418Eivind Fossheim
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS