sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-07-25
Eventyrlig laksefiske i Beiarelva
Eventyrlig laksefiske i  Beiarelva
Børt-Erik Nystad med den største Beiar-laksen hittil i år, på 13,8 kilo.
Aldri har det vært tatt mer laks i Beiarelva enn i år. Den tidligere rekorden på 3,4 tonn er allerede slått og enda er det en måned igjen av fisketiden. Vi ser med spenning og bekymring frem til resulatet av sjøørretfangsten, der sesongen avsluttes 15.september. I fjor ble det tatt over 2000 sjøørret i denne neste beste sjøørretelva i landet. Her er Børt-Erik Nystad med sin laks på 13,8 kilo. Det er den største som er tatt hittil i år.
Lederen for grunneierlagene, Bror Hemninghytt, forteller at det til nå er landet over 30 laks på over 10 kilo, og mener at den siste rekken av optimale vintre uten isgang, kan være noe av grunnen til økningen i laksebestanden. Produksjonen har vært bra. I tillegg legger han ikke skjul på at grunneierne har forvaltet elva godt.
- Dagskvoten på to laks, ukeskvoten på tre og fem for hele sesongen mener vi gir en riktig beskatning, sier han til an.no. At mange grunneierlag i andre elever har tatt i bruk vår modell, er et bevis på at vi gjør ting rett. Når denne sesongen er over, må vi vurdere om vi skal øke minstemålet, som er på 35 centimeter. Det har ingen hensikt å ta opp laks på et halvt kilo. Det er noe vi vil diskutere i styret og med Fylkesmannen, sier Hemminghytt.
Børt-Erik Nystad tror det gode laksefisket i år ikke bare har sammenheng med lokale forhold. Den senere starten for sjølaksefisket har vært en sterkt medvirkende årsak til det gode fisket i elevene. For det er ikke bare i Beiarelva man har opplevd økning i fisket i år, sier Nystad.
Tidligere år har det meste av fiske i Beiarn skjedd i helgene, men nå opplever grunneierne mye folk i elva også midt i uka.
-Det er mange som har valgt å fiske på onsdager og torsdager. Dermed får vi en jevnere fordeling av fiskerne i elva utover hele uka. De ivrigste fiskerne er i likhet med oss opptatt av god forvaltning. Mange slipper ut hunnlaks over fem kilo og sørger dermed for optimal gyting, som er viktig for den framtidige bestanden. Men jeg er litt bekymret for sjøørettfisket. Det har vært på et langt bedre nivå tidligere år, men vi får håpe det tar seg opp når sesongen starter for fullt, sier Hemminghytt. Fisket etter sjøørret varer frem til og med 15.september.inn på Fiskeguidens spesialside om Beiarelva.
Klikk deg inn på Fiskeguidens spesialside om Beiarelva.Der finner du mye info.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS