sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-09-02
Bytt ut fiskestanga med hagla og dra til fjells!
Bytt ut fiskestanga med hagla og dra til fjells!
Jo, det finnes ryper i høstfjellet. Dette er fra Lierne. Foto: Fjellstyrene i Lierne.
Fjellstyrene har nå klar sin rapport fra sine rypetakseringer. For de av våre lesere som nå bytter ut fiskestanga med hagla, vil de her få en god pekepinn om hva de kan vente seg av fugl når de i disse dager trekker ut i høstfjellet. Her er oversikten fra 17 av fjellstyrene.
Rypehøsten hos fjellstyrene.
Fjellstyrene forvalter småviltjakta i de største fjellområdene i Sør-Norge. Jakt og fiske i disse områdene er populært på grunn av generell god forvaltning, tilgjengelighet og akseptable priser. Rettigheter til jakt og fiske i disse områdene ligger ikke til staten som grunneier, men til ulike deler av befolkningen. Fjellstyrene er satt til å administrere disse rettighetene jmf. Fjelloven.
17 fjellstyrer har nå gjennomført taksering av sine småviltterreng. Takseringene gir et godt grunnlag for fjellstyrenes småviltforvaltning, og gir en pekepinn på hvilke tiltak som evt. må iverksettes for å hindre en for stor avskytning. Takket være en stor innsats fra frivillig takseringspersonell og en mengde ulike fuglehunder har man fått en indikasjon på hvor mye ryper man kan forvente å finne på Statsallmenningene i Sør-Norge.
Kommune Område Ryper / km2, (90% sikkerhet) Ant. kyllinger/høne;
Eidfjord Eidfjord Statsallm. samlet 4(2-6) 2,9
Øystre Slidre Øystre Slidre samlet 20(14-28) 3,1
Nore og Uvdal Øvre Numedal 9(5-17) 3,3
Øyer Område A 30(22-42) 3,7
Øyer Område B 17(12-25 2,5
Øyer Område C 16(12-23) 3,6
Engerdal Område A 2(1-4) 1,2
Engerdal Område B 15(9-25) 3,5
Engerdal Område C 27(19-38) 8,5
Engerdal Område D 21(13-32) 6,7
Ringebu Område 1 6(4-10) 2,8
Ringebu Område 2 12(7-19) 3,6
Ringebu Område 3 13(10-19) 6
Os Område 1 25(17-38) 2
Os Område 2 11(6-20) 3
Folldal Område A 15(9-25) 2,2
Folldal Område B 42(24-74) 5,5
Folldal Område C 24(13-46) 3
Folldal Område D 18(9-37) 3
Folldal Område E 30(18-55) 3
Orkdal Orkdal fjellstyre 8 (6-11) 2,3
Osen Osen fjellstyre 19 (9-39) 4,8
Åfjord Åfjord 12 (7-23) 3,5
Stjørdal Stjørdal 15 (11-18) 3,7
Levanger Reinsjø og Skogn 6 (3-11) 3,1
Snåsa Snåsa samlet 11 (8-14) 3,4
Lierne Lierne samlet 19 (12–30) 4,3
Namsskogan Namsskogan 28 (17-46) 3

Tabell 1: Tabellen gir en grov oversikt over tetthet av ryper og produksjonen av lirypekyllinger i utvalgte områder. Tallene er estimater og ikke eksakte. Store lokale variasjoner forekommer.

I områdene med lave bestander vil vi oppfordre jegere med hund til å benytte seg av de stadig flere hundetreningsområdene som legges ut. Mange fjellstyrer bruker takseringsresultatene som bakgrunn for fastsettelse av dagskvoter. Takseringsresultater fra enkelte områder er fremdeles ikke klare, men vil bli tilgjengelige på www.fjellstyra.no så snart de foreligger.

Mange fjellstyrer selger et begrenset antall kort den første delen av jakta. Deretter er det i mange områder fritt kortsalg. Jaktkort kan da ofte kjøpes på for eksempel www.inatur.no. I mange områder er det også mulig å overnatte i de mange fjellstyrehyttene som enten står åpne eller det er mulig å leie rimelig.

Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte, og gir veiledning til jegere og andre friluftsfolk. Det er også Fjelloppsynet som driver kontroll og oppsyn under jakta.

For mer informasjon:
Norges Fjellstyresamband
Stortingsgata 30
0161 Oslo
Tlf: 22 83 15 35
www.fjellstyrene.no
nfs@fjellstyrene.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS