sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-09-14
Sjøørret må fredes eller gjenutsettes!
Sjøørreten er i ferd med å forsvinne helt i mange elver. I et langt vassdrag som Orkla er det i år bare tatt 246 kilo. Rune Krogdahl i fellesforvatningen i Orkla mener sjøørreten nå må fredes både i elvene og fjordene for å bygge opp igjen bestanden. Fiskeguiden har tidligere kritisert Norges Jeger- Fiskerforbund for det organiserte konkurransefisket etter den til dels undervektige sjøørreten langs kysten på forsommeren. Ved en eventuell ny konkurranse bør man stille krav til at all fangst settes ut igjen etter at fisken er målt og fotografert. På den måten vil man også oppdra barn og unge til å legge mer vekt på naturopplevelsen enn å knekke nakken på mest mulig av den sårbare fiskearten. Det som i tillegg er viktig nå, er å rydde og pleie sjøørretens gytebekker, mener Fiskeguiden.
Sjøørreten er nede for telling, het det i en melding i mai-nummeret av Norges Jeger- og Fiskerforbunds medlemsblad Jakt og Fiske. Dette reagerte Fiskeguiden på, og på Fiskepraten-siden vår hadde vi følgende kommentar 14.mai:
I en slik situasjon er det feil å arrangere en landsomfattende konkurranse om hvem som tar mest sjøørret, basert på lengde og ikke på vekt. Å drive en slik organisert jakt på sjøørret som ennå ikke har tatt seg opp igjen kondisjonsmessig etter gyteperioden og en lang vinter, er helt uforsvarlig, skrev vi.

Arrangørene stolte vel på at alle overstøinger ble satt ut igjen etter å ha blitt målt. Det regnet også vi med, og det ble også gjort av de fleste fluefiskere som opplever at den største utfordingen og gleden ved dette fisket, er å lure den på kroken og nettopp sette den tilbake der den hører hjemme.

Men svært mye av sjørreten som ble knekket nakken på, var fortsatt i dårlig kondisjon. Mange blendes av en vakker, blank sjøørret, og putter den i sekken, selv om vekten burde ha vært den doble for å kunne kalles en bærekraftig fangst.

For fluefiskeren er jakten på vårens sjøørret en ny opplevelse. Mens det meste av brunørret og annen innlandsfisk fortsatt står på sparebluss og sturer på dypt vann utenfor fluefiskerens rekkevidde, kan de i fjordene langs hele kysten søke mot sjøen og kaste på vakende og tildels stor sjøørret allerede i april. Dette er strålende, men som redaktør av Fiskeguiden vil jeg sterkt advare mot den form for organisert landskonkurranse for å ta opp mest mulig ( i lengde) av denne underernærte.

Kanskje høres det fint ut at man på denne måten kan få stadig flere barn og unge interessert i friluftsliv, men etter min mening er dette ikke måten å gjøre det på. Derfor bør NJFF kutte ut denne sjøørretkonkurransen og isteden lage en konkurranse om hvem som best kan ruste opp og pleie sjøørretbekkene i nærmiljøet. Det er et tiltak Fiskeguiden kunne tenkte seg å være med på.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS