sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-10-01
Groteske utslag av luseangrep på laks i Snillfjord
Denne luseskadde oppdrettslaksen på 16 kilo tok Erlend Knudsen og Olaf Snildal i Snillfjord-vassdraget, rapporterer John Øystein Berg til fiskeguiden. Han forteller om store mengder oppdrettsfisk i elvene i Snillfjord. Av skjellprøver fra 12 fisk har NINA fastslått at 9 av dem tilhørte oppdrettslaks. - Mattilsynet bør heller rette søkelyset mot luseplagen som påføres laksen fremfor å beskylde sportfiskerne for dyreplageri ved tilbakesetting av frisk laks i elvene, mener Fiskeguiden.
Nå er det NINA som har sjekket fisken i Snillfjord, men John Øystein Berg sier at det for folk flest til tider kan være vanskelig å skille mellom villlaks og oppdrettslaks når de har gått lenge i sjøen. Er vi i tvil, spretter vi opp fisken og ser på mageinnholdet. Er det sammenvoksinger, er det oppdrettfisk.Dessuten har oppdrettsfisken liten bakspol, og gjellelokkene dekker ikke over gjellene.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS