sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-11-26
Rekordfangst på nesten 36 tonn laks i Orkla!
Aldri har det vært tatt mer laks i Orkla enn i 2002. I alt 8564 laks på til sammen 35,846 tonn! Det er 1800 flere laks eller 12,5 tonn mer enn året før, og 9 tonn mer enn i toppåret 1987! I tillegg ble det tatt 556 sjøørret på 717 kilo – det er 70 flere og 100 kilo mer enn året før, forteller Terje Lorgen til Fiskeguiden.
Gjennomsnittsvekta på laks ble 4,2 kilo, for sjøørret 1,3 kilo. Med et større antall storlaks ble snittvekte for laks 0,7 kilo høyere enn i 2001.

Den enorme økningen i totalfangsten skyldes flere faktorer. For det første var det tre sterke årsklasser av laks som kom tilbake og dessuten har oppvekstvilkårene i havet fortsatt vært gode. Det har også vært flere sportsfiskere i elva enn tidligere. Det skyldes delvis de siste års gode fangster, men også at Orkla var en av få fiskbare elver utover sesongen. Med jevn kraftproduksjon, var det en akseptabel vannføring gjennom nesten hele sesongen. Siden mange av elvene i Trøndelag gikk tidlig tørre, flyttet et stort antall fiskere over til Orkla.

Fangststatistikk i Orkla for perioden 1982-2002:
År, totalfangst, laks,sjøørret, antall laksog antall sjøørret:
1982 6196 5817 379
1983 5589 4487 1102 1897 796 1101
1984 8623 7694 929 2409 1681 728
1985 11971 10684 1287 3410 2053 1357
1986 11668 10970 698 2878 2199 679
1987 27385 26649 736 4414 3737 677
1988 7597 7033 564 2113 1667 446
1989 18955 17690 1265 4803 3830 973
1990 23962 22470 1492 5526 4328 1198
1991 15672 14418 1254 4338 3214 1124
1992 16582 15536 1046 4010 2943 1067
1993 10489 8869 1620
1994 11767 10610 1157
1995 10900 10000 900
1996 7850 7276 574 1740 1187 553
1997 4413 4075 338 1195 910 285
1998 10201 9507 695 3933 3473 460
1999 8322 7705 617 2709 2191 518
2000 23473 21891 1582 7748 6192 1556
2001 24252 23624 628 7273 6792 481
2002 36563 35846 717 9120 8564 556

Laksens størrelse
Forventningene til årets sesong var store etter to gode sesonger. Etter fjorårets gode fangster av smålaks og mellomlaks forventet man bra med både storlaks og mellomlaks i år. I åpningshelga ble det tatt mye storlaks på 10-12 kilo og det fortsatte i et par uker før det begynte og komme mellomlaks. Flest i antall var smålaksen. Den utgjorde 49 % i antall, men bare 21% av vekten. Andelen av antall storlaks var på 15 % og hele 31 % av vekten, en økning fra i fjor. Mellomlaksen utgjorde 48 % av vekten, 36 % av antallet. Den største laksen ble tatt i Orkdal i juli og var på 20 kilo.

Når ble det tatt fisk?
Etter den gode starten fortsatte det gode fiske igjennom nesten hele sesongen. Toppen ble nådd i uke 30 da det ble tatt 1269 laks med en samla vekt på 4580 kilo. Det var variasjoner oppover i elva. I de øvre delene var det en tregere start enn ”vanlig” og lite ble tatt i løpet av juni. Først fra midten av juli ble fiske godt her.
I år lot smålaksen vente på seg. Ikke før i uke 28/29 ble det tatt noe vesentlig av den. Til gjengjeld ble det fisket godt med smålaks videre utover i sesongen.

Fiskeforholdene var ikke spesielt gode.
Tropevarme og tørke førte til jevn vannføring og til tider svært klar elv. At det allikevel ble det en topp sesong sier vel sitt om mengden med laks på elva i år.
I juni og halve juli lå vannføringa stort sett mellom 50-70 m3/s, resten av juli og første halvdel av august 30-50 m3/s. På slutten av sesongen var den på 15-20 m3/s. Temperaturen i elva varierte fra 9,3 grader opp til 14,4.
Laksens gjennomsnittsvekt var som tidligere år høyest i starten, før den gikk nedover for så å gå noe opp igjen de siste ukene av sesongen.

Fangsten fordelt i elva.
Tabellen nedenfor viser hvordan fangstene av laks og sjøørret er fordelt i elva. Elva er delt opp i soner, hvor Sone 1 =Sjøen - Svorkmo kraftverk, Sone 2 = Svorkmo kraftverk –Bjørsetdammen, Sone 3 = Bjørsetdammen – Grana kraftverk og Sone 4 = Grana kraftverk – Stoin. Her er det små endringer fra i fjor, sone 1 og 2 har gått litt ned i vekt og 3 og 4 litt opp.

Laks
Sone, antall i prosent,kilo i prosent, snittvekt:
Sone 1 3392 39,6 % 12254,6 34,2 % 3,6
Sone 2 2402 28,1 % 10953,5 30,6 % 4,6
Sone 3 2090 24,4 % 9442,0 26,3 % 4,5
Sone 4 680 7,9 % 3196,4 8,9 % 4,7
Totalt 8564 100,0 % 35846,5 100,0 % 4,2

Sjøørret
Sone, antall i prossent, kilo i prosent, snittvekt:
Sone 1 357 64,2 % 442,0 61,6 % 1,23
Sone 2 92 16,5 % 130,3 18,2 % 1,41
Sone 3 72 13,0 % 96,7 13,5 % 1,34
Sone 4 35 6,3 % 47,8 6,7 % 1,37
Totalt 556 100,0 % 716,8 100,0 % 1,29<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS