sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-10-29
Nå er det fang og slipp som gjelder for Smith!
Nå er det fang og slipp som gjelder for Smith!
Bjørn Smith med en av sine tre storfisker denne høsten.
-Nå er det fang og slipp som gjelder for Smith, sier storfiskeren Bjørn Smith (bildet) til forslaget fra Fiskeguiden om at man heretter slipper ut igjen all rognfisk av storørret som blir tatt på gyteplassene i Randselva. Ringerikes Sportsfiskere gjør en kjempejobb med stamfiske og kultivering av Tyrifjord-ørreten og en gjenutsettingsplikt av rognfisk bør være en forsterkning av den flotte jobben de gjør.

Fangsten 2008


I alt 15 storørreter, hvorav 7 hunnfisk og 8 hannfisk, ble landet på stang i Randselva i 2008. Det var stor fisk. Snittvekta lå på 5,2 kilo.
Den største var 7,9 kilo og ble tatt av Morgan Solli 3.september, forteller Bjørn Smith, som selv landet tre ørreter på henholdsvis 5,2 kilo, 5,1 og 1,7 kilo denne sesongen. En slik høstfangst er det ikke mange som kan vise til, vanskelig som storørreten er å få på kroken under vandringen til gyteplassene sine.

Ole Sigmund Johansen med sin fisk på 7,2 kilo.

Fang og slipp

Selv om det blir tatt forholdsvis få storørret på gyteplassene i Randselva om høsten, mener Fiskeguidens at Ringerikes Sportsfiskere heretter bør sette tilbake all hunnfisk som blir tatt på stang etter 1.september. Den slumsete hunnfisken er da lite egnet til mat, mens den er gull verd som stamfisk.
Dersom Ringerikes Sportsfiskere ønsker å fortsette sitt stangfiske frem til 1.oktober, bør de snarest bestemme seg for å spare den store hunnfisken på gyteplassene. Randselva er gyteplassen for den største stammen av størret i Tyrifjorden og oppvekstplassen til ørretungene de første to-tre årene etter klekking. Derfor skulle egentlig ørreten på hele strekningen fra Viul-dammen og i vassdraget videre ned til Tyirifjorden vært fredet mot alt fiske fra midten av august. I alle fall bør hunnfisk-gyterne bli spart.
Ringerikes Sportsfiskere utfører en kjempejobb med stamfiske og produksjonen og utsetting av utsettingsklare ørret-unger for å vedlikeholde storørretstammen i vassdraget, og et pålegg om gjenutsetting av stor rognfisk burde være et naturlig ledd i dette verdifulle kultiveringsarbeidet, mener Fiskeguiden.
Og hva er så storfiskeren Bjørn Smith sin kommentar til dette?
-Jo, nå er det fang og slipp som gjelder for Smith! Det er også en nytelse å se den i live, svarer han, ydmyk som han er overfor en av naturens aller vakreste skapninger, - storørreten…

Det er nå satt i gang en omfattende kartlegging av fisbebestanden i Randselva , og dette kan du lese mer om ved å klikke deg inn på Rngerikes Blad<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS