sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-11-03
Nye landbaserte anlegg kan slå ut norsk laksenæring
Det er bare et spørsmål om tid når de første landbaserte oppdrettsanlegg i Danmark, Frankrike og andre EU-land kommer i drift og vil true den sjøbasserte norske oppdrettsnæring, sier daglig leder Richard Rognsøy i Faroe Cod Farm til Fiskeguiden. Blir dette redningen for villaksen i elvene våre? Foto: John Øystein Berg

Den første generasjon oppdretts-torsk slaktet

Det færøyske landbaserte anlegget har allerede slaktet 50 tonn av sin første generasjon torsk fra sitt pilotanlegg, og Rognsøy håper at han neste høst har på plass et anlegg der målet er en årsproduksjon på 3000 tonn.

Revolusjonerende

Rolvsøy mener at en revolusjon av oppdrettsnæringen allerede er på gang. I EU-land jobbes det intenst med å utvikle og fullføre teknologien for landbaserte anlegg med bruk av resirkulert vann for flere fiskearter.

Bare opptatt av sjøbaserte anlegg

Norsk teknologi synes fortsatt kun å være opptatt av de problemer de norske sjøbaserte anleggene sliter med, noe som trolig skyldes at man bevisst eller ubevisst ikke har vært villige til, eller ønsket, å utvikle løsninger som kan slå ut dagens sjøbaserte næring. Vi ligger allerede bakpå. Før vi aner det, kan vi være overkjørt av fremtidsrettede utenlandske oppdrettsanlegg. Kanskje er vi allerede for sent ute, sier han.

Norske eierinteresser

Det norske selskapet Eco Farm AS, som deltar i den nye teknologiske utvikling av landbaserte anlegg, eier 26 prosent av den færøyske torskefarmen Faroe Cod Farm. I tillegg er det nær kontakt med et fransk selskap som har fått priser og penger til videreutvikling av den norske teknologien og til å komme i gang for alvor med oppdrett på land.
Med Eco Farms teknologi er produksjonsprisen for laks i landbaserte anlegg nå kommet ned i under 20 kroner, eller på samme nivå som produksjonsprisen på laks fra norske sjøbaserte anlegg.

Mange klare fordeler med landbaserte anlegg:

Oppdrettsanleggene kan plasseres nær de store byene med kort vei til forbrukerne.
Med kortere avstander får man mindre forurensning og lavere transportkostander.

I anlegg med resirkulert vann, får man en kontrollert produksjon:
Fiskeforet utnyttes fullt ut. Intet går til spille. Ingen forurensning av spillfor.
Raskere vekst
Mindre stress for fisken
Alt avfall kan samles og selges som gjødsel.
Full lukket kontroll med fiskesykdommer og parasitter.


Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening ( FHL) er skeptisk til den nye teknologien. Lisbeth Berg-Hansen tviler på at den kan utkonkurrere merdene i havet.
-Ja, dette er tomme formuleringer. Hadde vi alle den samme manglende kreative og lite fremtidsrettede innstilling, og spesielt de som begynte å temme villaksen, ville vel Norge fremdeles ikke hatt noen oppdrettsnæring å skryte av, hevder Richard Rognsøy overfor Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS